Writing Unit 5: Higher Education Giáo Dục Đại Học

     

Phần writing giới thiệu cách bố trí ý với viết một đoạn văn ngắn. Nội dung bài viết dưới đây cung cấp các từ bỏ vựng và kết cấu cần để ý cũng như phía dẫn phương pháp giải bài xích tập trong sách giáo khoa khiến cho bạn học trong vấn đề học tập giờ Anh trên lớp cũng tương tự trong các bài bình chọn


*

I. Từ vựng

undergraduate programme <,ʌndə"grædʒuət "prougræm> (n): lịch trình học đại họcundergraduate course (n): khóa đại họcto mention <"men∫n> (v): kể ra, đề cậpto state ; nêu lênrequest (n): lời yêu thương cầu, lời thỉnh cầu

II. Cấu tạo cần lưu giữ ý

State a reason: đưa ra lý do

III.

Bạn đang xem: Writing unit 5: higher education giáo dục đại họcXem thêm: Dự Báo Thời Tiết Bắc Kạn Ngày Mai, Trong 3 Ngày, 7 Ngày, 10 Ngày, 2 Tuần

Khuyên bảo giải bài tập

You want khổng lồ apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request(about 150 words) to lớn UCAS to lớn ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the Reading và Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

(Bạn muổn nộp đơn học lịch trình cử nhân tại 1 trường đh ở Anh. Viết một lá thư yêu mong (khoảng 150 từ) đến Văn chống ghi danh đại học và cđ (UCAS) nhằm hỏi tin tức về đk ghi danh vào trường, dùng tin tức ở phẩn bài xích đọc cùng Nói ở phần đông trang 52 với 56.)

Introduction: (Mở bài)

State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...) : Nêu nguyên nhân vì sao các bạn viết, sự quan tâm của người tiêu dùng về học đại học ở Anh (đề cập đến tên của chương trình/đại học,…)

Request: (Yêu cầu)

State what information you would lượt thích them lớn provide: tuition fee, accommodation, exams,...:Đưa ra tin tức mà bạn muốn họ cung cấp: học phí, khu vực ở, những bài kiểm tra

Further information: (Các thông tin khác)

Conclusion:Kết bài:

End with a polite closing.(Kết thúc một cách lịch sự)

Gợi ý:

75 Le Lai Street

District 1, HoChiMinh City

Vietnam.

Xem thêm: Nên Uống Sữa Bầu Vào Thời Gian Nào Trong Ngày, Bà Bầu Uống Sữa Vào Lúc Nào Trong Ngày Thì Tốt

Dear Sir / Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, & I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration. Would you please let me know the admissions requirements to lớn it? and at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details & accommodation as well? I would be happy khổng lồ supply further information about mysell if necessary.