Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Giai Đoạn Hiện Nay

     
*
giáo dục đào tạo lý luận
*
giáo dục lý luận
Lượt truy cập: 214,162

(GDLL) - tứ tưởng tp hcm về đại đoàn kết gồm vị trí, vai trò quan trọng quan trọng so với sự nghiệp phòng chiến, cứu quốc của dân tộc. Không chỉ là vậy, Người còn là một hiện thân của lòng tin đoàn kết, mẫu mã mực tuyệt đối về bài toán tập hợp, vận động các giai cấp, lứa tuổi nhân dân liên hiệp để phục vụ cho giải pháp mạng. Nội dung bài viết tập trung hiểu rõ tư tưởng tp hcm về đại đoàn kết, sự áp dụng của Đảng cộng sản việt nam trong xây cất khối đại hòa hợp ở Việt Nam. Trường đoản cú đó, khuyến cáo một số biện pháp vận dụng tư tưởng sài gòn về đại đoàn kết dân tộc bản địa vào việc làm dựng xây, con kiến thiết đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bạn đang xem: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay


Từ khóa:Chủtịch hồ Chí Minh; đại đoàn kết; Đảng cộng sản Việt Nam; giá bán trị tứ tưởng.

*

(Ảnh: https://tuyengiao.vn)

Đặt vấn đề

Chủ tịchHồ Chí Minh lãnh tụ kếch xù của dân tộc, Ngườichèo lái đưa phi thuyền cách mạng việt nam đi từ chiến thắng này đến win lợikhác. Nhìn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn luôn khẳng định, đoàn kếtlà nhân tố quan trọng quan trọng ra quyết định đến mọi chiến thắng của công việc, nếukhông đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thì rất khó có thể dứt được nhiệm vụ, đưasự nghiệp phòng chiến, kiến quốc của dân tộc bản địa đến thắng lợi cuối cùng: “bất kỳkhó khăn gì, ngẫu nhiên công việc to mấy ta đoàn kết số đông làm được hết cả”1.

Trong thời kỳ mới, việcvận dụng tứ tưởng tp hcm về đại liên kết trong đẩy mạnh khối đại đoàn kếttoàn dân tộc nhằm mục đích thực hiện chiến thắng mục tiêu công nghiệp hoá, tân tiến hoáđất nước, hội nhập sâu rộng vào khoanh vùng và thế giới càng có ý nghĩa đặc biệtquan trọng.

1. Tứ tưởng hồ nước Chí Minhvề đại kết hợp dân tộc

Tư tưởng hcm vềđại đoàn kết dân tộc bản địa là phần tử cấu thành trong khối hệ thống tư tưởng của Người, cógiá trị lý luận, thực tế sâu sắc không chỉ có có công dụng ở bối cảnh lịch sử hào hùng đấtnước bị sự thôn tính của công ty nghĩa đế quốc, thực dân bên cạnh đó có tính năng đối vớisự nghiệp đấu tranh phương pháp mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững có thể Tổquốc việt nam xã hội công ty nghĩa, nâng cao, vị thế, đáng tin tưởng của vn trêntrường quốc tế.

Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc bản địa của chủ tịch Hồ Chí Minhđược biểu lộ thông qua phần đông buổi gặp gỡ, rỉ tai với cán bộ, đảng viên vàcác tầng lớp quần chúng qua những buổi tiếp xúc, hội nghị tổng kết ở những cơ quan,ban, ngành, địa phương. Tứ tưởng về đại đoàn kết dân tộc của tín đồ được biểuđạt ở phần lớn lúc, đa số nơi, tuyệt nhất là trong thời gian giang sơn bị chia giảm làm haimiền với hai cơ chế chính trị, làng hội không giống nhau. Có thể khái quát tư tưởngvềđại đoàn kết dân tộc bản địa của chủ tịch Hồ Chí Minhbao bao gồm những sự việc cơ phiên bản sau.

Một là,Chủtịch hồ chí minh khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết

Chủ tịch tp hcm nhấn mạnh: “Không liên hiệp thì suyvà mất. Bao gồm đoàn kết thì thịnh cùng còn. Chúng ta phải lấy hòa hợp mà luân chuyển vầnvận mệnh, duy trì gìn dân tộc bản địa và bảo đảm nước nhà”2.Thực tiễn lịch sử vẻ vang đã bệnh minh, chỉ lúc nào toàn dân tộc ta đoàn kết, thốngnhất một lòng thì dân tộc sẽ ngôi trường tồn, cải tiến và phát triển mãi mãi, có được mục đích,yêu cầu, trọng trách cách mạng đặt ra. Ngược lại, khi dân takhông đoàn kết, đồng lòng, nội bộ chia rẽ thì dân tộc sẽ suy nhược và nguy cơ tiềm ẩn mấtnước sẽ lên cao. Vày vậy, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ một lòng ở các lúc, mọinơi, độc nhất là trong số những giai đoạn khó khăn, thử thách càng rất cần phải nêu caotinh thần đoàn kết. Qua thực tiễn các phong trào đấu tranh kháng lại quân địch xâmlược của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc rằng, bởi vì cáccuộc chống chọi bị đại bại là do không có sự đoàn kết, tập hợp những lực lượng,bộ phận trong một tổ chức triệu tập thống nhất, đòi quyền lợi và nghĩa vụ trước mắt và lâudài mang lại từng giai cấp, đẳng cấp của làng mạc hội. Bởi vì đó, yêu cầu đưa ra là đề nghị biếttập hợp hầu hết ý kiến, cách nhìn riêng lẻ thành một phương hướng, phương châm chungthống nhất đó là hoà bình, tự do dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội, muốnvậy, thì phải: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đạithành công”3.Đó là chân lý bất di bất dịch; là giải pháp thức, phương pháp, đk để chúng tavượt qua khó khăn khăn, thách thức; là gốc nguồn thành công của sự nghiệp khángchiến, kiến quốc.

Hai là,Chủ tịch hồ ChíMinh chỉ rõ mục đích, trách nhiệm của đoàn kết

Chủ tịch hồ nước Chí Minhnhấn mạnh, mục đích, nhiệm vụ của hòa hợp là: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔQUỐC”4;“đoàn kết để chống chọi cho thống độc nhất và độc lập của Tổ quốc;... Liên minh đểxây dựng nước nhà”5.Đây đó là mục tiêu, nhiệm vụ vừa mang tính chất cấp bách trước mắt, vừa sở hữu tínhchiến lược cơ phiên bản lâu dài.

Đoàn kết là truyền thốngcực kỳ quý báu của dân tộc bản địa ta, được truyền từ bỏ đời này quý phái đời khác, từ thế hệnày sang gắng hệ khác, như thể sợi dây gắn kết, trao truyền giữa những thời kỳ,giai đoạn với nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kế thừa truyền thống đó của ông chatrong lịch sử, nâng tầm thành những tư tưởng triết lý sâu sắc để giáo dục, bồidưỡng và vận động, tập hợp các giai cấp, tầng lớp quần chúng vào chiến trường dân tộcthống nhất là mặt trận Việt Minh, nay là trận mạc Tổ quốc nước ta đấu tranhcho sự nghiệp bí quyết mạng giành độc lập, thoải mái cho dân tộc. Tín đồ nhấn mạnh: “Toàndân liên minh nhất trí thì chúng ta nhất định xây dừng được nước nước ta hoàbình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, nhiều mạnh”6.

Xem thêm: Định Mệnh Anh Yêu Em Full 20/20 Vietsub + Thuyết Minh, Định Mệnh Anh Yêu Em (Bản Hàn Quốc)

Ba là,Chủ tịch hồ nước ChíMinh chứng tỏ đối tượng, nội dung và giải pháp thức, phương thức thực hiện tại đoàn kết

Chủ tịch tp hcm cho rằng, liên hiệp là bắt buộc mang tínhtoàn dân, rộng lớn khắp, không tách biệt già, trẻ, gái, trai, thành phần, dân tộc,vùng, miền, hễ là người vn đều đề nghị yêu nước, tham gia vào những phong tràocách mạng không giống nhau. Tín đồ chỉ rõ phải: “Đoàn kết rộng rãi và lâu dài... Ai cótài, tất cả đức, tất cả sức, có lòng phụng sự tổ quốc và giao hàng nhân dân thì ta đoànkết với họ”7.Với nội dung, cách thức, phương thức đoànkếtrất vắt thể, thiết thực, chủ tịch Hồ Chí Minhđãtạo nên phong trào thi đua yêu thương nước sôi nổi, rộng khắp, aicũng ra mức độ thi đua giết giặc lập công, tăng nhanh tăng tài sản xuất, phân phát triểnvăn hoá, y tế, giáo dục. Quản trị Hồ Chí Minhđã nhận thấy ở dân tộc ta có niềm tin đoàn kết rấtcao, tín đồ ví tinh thần đoàn kết như bức tường đồng hết sức kiên cố, vững chắcmà ko súng ống, kẻ thù nào có thể công phá được.

Chủ tịch hồ chí minh bậcthầy về tiến hành cách thức, cách thức đoàn kết là lấy cái chung, tôn vinh cáichung để ngăn cản cái riêng, loại khác biệt, kia là phương pháp tuyên truyền, giáodục, thuyết phục, lấy gương người xuất sắc việc tốt và tự bản thân là tấm gương mẫu mựcvề tiến hành đoàn kết. Dựa vào vậy, từng lời kêu gọi, hễ viên, đề cập nhở, chỉ dạycủa quản trị Hồ Chí Minh về đoàn kết đều phải có sức lan toả khỏe khoắn mẽ, biến thành sứcmạnh vật hóa học to lớn đưa trận chiến tranh giải pháp mạng giải phóng dân tộc của nhândân ta đến thắng lợi cuối cùng.

2. Sự áp dụng của Đảng cộng sản nước ta về tiến hành đạiđoàn kết dân tộc bản địa vào sự nghiệp xây đắp và bảo đảm an toàn Tổ quốc hiện nay nay

3.Một sốbiện pháp vận dụng tư tưởng tp hcm về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạnhiện nay

Một là,thường xuyênlàm giỏi công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tín đồ dân về niềm tin đoàn kếtcủa dân tộc

Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa thường xuyên, liên tiếp vàđược thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tuyệt nhất là vào những thời điểm quyết địnhđến tương lai, vận mệnh của đất nước. Tuyên truyền, giáo dục đào tạo để cho mỗi ngườidân thấy được lòng tin đoàn kết là vốn quý của dân tộc rất cần phải được bảo tồnvà lan toả rộng lớn khắp. Theo đó, cần đa dạng mẫu mã hoá nội dung, hình thức tổ chức cácphong trào thi đua yêu nước nhằm mọi người được tham gia, đẩy mạnh năng lực, sởtrường, thế mạnh mẽ của mình; tạo đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực, phẩmchất đáng tin tưởng về đạo đức, lối sống được quần chúng kính trọng, nể phục; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu mã của cán bộ, đảng viên trong tậphợp, vận động các tầng lớp quần chúng. # tham gia hưởng ứng vào các phong trào thiđua vì Đảng, bên nước, chính phủ và mặt trậnTổ quốc Việt Namphát động.

Hai là,đa dạng hoá cácnội dung, hình thức, phương phápkhơi dậy tinh thầnđoàn kếtcủa con người việt nam Nam

Về nội dung,cầnhướng vào những vấn đề thiết thực đính với cuộc sống đời thường đời hay của fan dân,như mái ấm gia đình khá giả, có đk giúp đỡ gia đình nghèo, không tồn tại điều kiện;huy động những doanh nghiệp, người kinh doanh thành đạt ủng hộ cho những người nghèo, khôngcó công ăn, câu hỏi làm, nhỏ đau, mắc bệnh không có công dụng lao động, thông quahoạt hễ từ thiện, ủng hộ; tổ chức triển khai phát rượu cồn chương trình bình thường tay quyên gópcho dân chúng bị tác động bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh; xây dựng đức tínhnhân ái, bao dung, khoan thứ giữa con bạn với con người trong hoạn nạn, khókhăn; theo từng địa phương, vùng, miền tổ chức phát động trào lưu thi đua yêunước để kết nối con người; xây dựng môi trường thiên nhiên thi đua vào sáng, lành mạnh,phong phú, không tồn tại sự tị đua, cạnh tranh, đố kỵ, ghen ghét giữa con fan với con người...

Về hình thức, phương phápkhơi dậy tinh thần đoàn kếtđược thựchiện trải qua công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức; các hội nghị nhằm kêugọi mọi tín đồ nêu cao tinh thần đoàn kết, khí phách nghìn đời của dân tộc; thôngqua xây dựng phần đa gương điển hình nổi bật tiên tiến, gương fan tốt, câu hỏi tốt; thôngqua hệ thống thông tin media ở những địa phương, độc nhất là đội ngũ nhân viên cán bộ ởcấp các đại lý trong vấn đề thực hành, nêu gương trước quần bọn chúng nhân dân.

Ba là,phát huy vaitrò, trọng trách của đội ngũ cán bộ cơ sở trong phía dẫn, sát cánh cùng vớinhân dân tham gia vào các vận động chung của thôn hội

Cán bộ là “cái gốc” của hầu hết công việc, muôn vấn đề thànhcông hay thất bại đều vì cán bộ tốt hay xấu. Theo đó, đội hình cán bộ những cấpđặc biệt là người đứng đầu sinh hoạt cơ quan, 1-1 vị, địa phương bắt buộc phát huy tốt vaitrò, trách nhiệm của mình là phân tử nhân đoàn kết, dính sátmọi hoạt động vui chơi của quần bọn chúng nhân dân, biết lắng nghe,chia sẻ với khó khăn, vất vả của người dân, hay nhiên ko được khinh thường thườngnhân dân, tín đồ lao cồn chân tay; gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách tp hcm với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bức tốc công tác kiểmtra, tính toán của Đảng đối với quá trình công tác làm việc của lực lượng cán bộ những cấp đểphát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định của luật pháp đối với cán cỗ viphạm nguyên tắc, Điều lệ, cương cứng lĩnh của Đảng. Vào mọi buổi giao lưu của mình,đội ngũ cán bộ các cấp, tốt nhất là bạn đứng đầu phải luôn đặt chữ “Tâm” nhằm giảiquyết các mối quan lại hệ, ứng xử, thi công tác phong sát gũi, tâm thành giữa cánbộ với cán bộ và thân cán cỗ với nhân dân. Đó ko chỉ đóng góp phần đưa nghịquyết, thông tư của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước lấn sân vào thựctiễn cuộc sống, ngoài ra tạo tinh thần, khí nỗ lực thi đua sôi sục trong toàn xãhội.

Kết luận

Trong phiên bản Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò toànĐảng, toàn dân với toàn quân ta rằng: “Các đồng minh từ trung ương đến các chi bộcần duy trì gìn sự liên kết nhất trí của Đảng như giữ lại gìn nhỏ ngươi của đôi mắt mình”8. Thông qua hình ảnh vívon ấy, người muốn nhấn mạnh rằng, từng cán cỗ Đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết do nó vô cùngthiêng liêng, cao cả. Tuyệt vời và hoàn hảo nhất không tạo mất câu kết trong Đảng, vì do vậy là tựmình có tác dụng hại đến sức khỏe và truyền thống lâu đời của Đảng. Do vậy, bấtluận vào điều kiện, hoàn cảnh nào họ cũng bắt buộc giữ cho được đoàn kết,thống độc nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đó là sẽ là bảo bối quantrọng để họ vượt khó khăn khăn, thiến nạn, thắng lợi tấtcả.

Xem thêm: Em Bỏ Lại Phía Sau Tình Yêu Này Sau Hôm Nay Ta Sẽ ? Lời Bài Hát Phố Cũ Còn Anh

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng cộng sản ViệtNam (2016),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần máy XII, Vănphòng trung ương Đảng, Hà Nội.