Unit 9

     

B. SPEAKING 

Task 1 : Below are some actions that would be taken to protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance và then say what we should or should not do/(Dưới đó là những hành vi nên được tiến hành để đảm bảo các đại dương. Làm việc từng đôi. Xếp các hành vi theo lắp thêm tự đặc biệt và tiếp đến nói hầu hết gì họ không nên làm.)

□ a) Place rubbish & plastic bags in proper dustbins.

Bạn đang xem: Unit 9

□ b) Use water sparingly & do not pollute it.

□ c) vày not fish for species that are limited, threatened or endangered.

□ d) Dispose of fishing lines & nets properly, not in or near the water.

□ e) vày not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.

□ f) Learn all you can about the oceans.

□ g) Keep only the fish that you will eat; release the rest.

□ h)Be a smart shopper & choose your seafood responsibly.

Lời giải:

1 - f) I think kích hoạt (f) is the most important because if we learn all about the oceans we can we"ll understand their values và try to protect them.

⟹ We should learn all about the oceans.

2 - e) We should not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.

3 - c) We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.

4 - d) We should dispose of fishing lines & nets properly.

5 - g) We should keep only the fish we will eat và release the rest.

6 - a và b) We should place rubhlish and plastic bags in proper dustbins and use watter sparingly and do not pollute it.

7 - h) We should choose our seafood responsibly.

Hướng dẫn dịch: 

□ a) Đặt rác cùng túi ny lông vào thùng rác ưa thích hợp.

□ b) sử dụng nước một cách tiết kiệm chi phí và không gây ô nhiễm.

□ c) Không đánh bắt cá cá cho các loài bị hạn chế, bị đe dọa hoặc bị đe dọa.

□ d) vứt bỏ những dây câu cùng lưới đúng cách, ko ở vào hoặc gần nước.

□ e) Không thực hiện thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu cùng phân bón gây hại mang đến môi trường.

□ f) mày mò tất cả các bạn cũng có thể về những đại dương.

□ g) Chỉ duy trì cá mà các bạn sẽ ăn; giải tỏa phần còn lại.

□ h) Hãy là người buôn bán thông minh và chọn hải sản của doanh nghiệp một cách bao gồm trách nhiệm.

***

1 - f) Tôi nghĩ hành vi (f) là đặc biệt quan trọng nhất chính vì nếu chúng ta học tất cả về đại dương, chúng ta cũng có thể hiểu quý giá của chúng và nạm gắng bảo đảm an toàn chúng.

⟹ họ nên tìm hiểu tất bao gồm cả đại dương.

Xem thêm: Thuốc Adrenalin Có Tác Dụng Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

2 - e) họ không nên sử dụng thuốc khử cỏ, dung dịch trừ sâu với phân bón gây hại cho môi trường.

3 - c) bọn họ không đề nghị đánh bắt những loài hiếm, bị rình rập đe dọa hoặc đang bị nguy hiểm.

4 - d) chúng ta nên vứt bỏ những dây câu cùng lưới đúng cách.

5 - g) chúng ta chỉ yêu cầu giữ cá mà chúng ta sẽ ăn và giải phóng phần còn lại.

6 - a & b) họ nên để túi bởi nhựa vào thùng rác tương thích và sử dụng ít hơn và không khiến ô nhiễm.

7 - h) chúng ta nên chọn thủy sản một cách gồm trách nhiệm.

Task 2: Work in groups. Below are some threats khổng lồ the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur và offer some possible solutions./(Làm vấn đề từng nhóm. Dưới đây là một số tai hại cho sức khỏe của những đại dương. Trao đổi những hậu quả rất có thể xảy ra và giới thiệu một sô chiến thuật có thể tiến hành được)

1, Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass and cigarette butts.

2, Whales and sharks are still hunted for food, medicine, and other products.

3, Explosives are used lớn catch fish & other sea animals.

4, Oil is spilled from tankers.

Lời giải:

A: Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass and cigarette butts. This pollutes the sea & endanger marine life

B: We should clean up beaches và put more recycle bins on beaches.

C: We should have more campaigns to lớn educate people about the important of environment. Everybody should know that protecting the environment is protecting our lives.

A: Besides, whales and sharks are still hunted for food, medicine & other products.

B: It can cause the extinction someday

C: I think the government should issue strict laws that prohibit the hunt for these endangered animals for any purpose. In addition, people all over the world should stop using goods made from these animals to lớn protect them from hunters.

Hướng dẫn dịch: 

1, bãi biển chứa đầy túi nhựa, thủy tinh trong và điếu thuốc lá.

2, Cá voi cùng cá khủng vẫn bị truy lùng vì thức ăn, thuốc cùng các sản phẩm khác.

3, hóa học nổ được thực hiện để bắt cá và những động vật biển lớn khác.

4, Dầu tràn tự tàu chở dầu.

A: bãi tắm biển chứa đầy túi nhựa, miếng kính cùng điếu thuốc lá. Điều này tạo nên biển bị ô nhiễm và gây nguy khốn cho sinh vật biển.

B: bọn họ nên lau chùi và vệ sinh những bãi biển và đặt thêm nhiều thùng rác trên bãi biển.

C: chúng ta nên có thêm nhiều chiến dịch để giáo dục về tầm quan liêu trọng của môi trường, Tất cả mọi người nên biết rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

A: bên cạnh đó, cá voi và cá to vẫn bị săn lùng để lấy thực phẩm, dung dịch men và các sản phẩm khác.

B: Một ngày nào đó, điều này có thể dẫn tới sự tuyệt chủng

C: Tôi nghĩ chính phủ đề nghị ban hành những luật nghiêm khắc để cắm đánh bắt động vật quý hiểm ở biển cho bất kì mục đích nào. Rộng nữa, mọi người bên trên toàn thế giới đề xuất dừng sử dụng những thứ làm từ những bé vật đó để bảo vệ chúng khỏi những người đánh bắt.

Task 3: Report to lớn the class what your group has discussed./(Tường thuật cho lớp các gì team của em vẫn thảo luận.)

Lời giải:

My group has discussed the threats khổng lồ beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass & cigarette buits, ...etc... Và we think that in order khổng lồ rescue beaches, we should clean them up and at the same time tell everybody not to lớn litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to lớn our life! and this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.

Xem thêm: Cách Sửa Nồi Com Điện Tử Không Nóng Đơn Giản, Cách Sửa Nồi Cơm Điện Nhảy Sớm Không Chín Tại Nhà

Hướng dẫn dịch: 

Nhóm của mình đã bàn thảo về các mối đe dọa đến các bãi biển hiện tại đang bị độc hại với toàn bộ các các loại rác như túi nhựa, miếng kính và điếu thuốc lá, vv. Và cửa hàng chúng tôi nghĩ rằng để cứu những bãi biển, chúng ta nên làm sạch chúng và đồng thời bảo mọi bạn không xả rác rưởi ra chúng. Bên cạnh đó, họ nên giáo dục cho mọi fan về tầm đặc biệt của một môi trường thiên nhiên lành to gan đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta! Và dự án này bắt buộc được tiến hành trong các trường học nhằm học sinh nhỏ tuổi có thể gồm thói quen giỏi về bảo tồn môi trường từ khi còn nhỏ.