Unit 9 lớp 10 speaking

     

Task 3: Report khổng lồ the class what your group has discussed.(Tường thuật đến lớp phần nhiều gì nhóm của em vẫn thảo luận.)


Task 1

Task 1: Below are some actions that would be taken to protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance and then say what we should or should not do

(Dưới đó là những hành động nên được tiến hành để bảo vệ các đại dương. Làm việc từng đôi. Xếp các hành động theo đồ vật tự đặc biệt quan trọng và tiếp đến nói các gì bọn họ không đề xuất làm.)

□ a) Place rubbish and plastic bags in proper dustbins.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 speaking

□ b) Use water sparingly và do not pollute it.

□ c) bởi vì not fish for species that are limited, threatened or endangered.

□ d) Dispose of fishing lines and nets properly, not in or near the water.

□ e) vị not use herbicides, pesticides & fertilizers that harm the environment.

□ f) Learn all you can about the oceans.

□ g) Keep only the fish that you will eat; release the rest.

□ h)Be a smart shopper & choose your seafood responsibly.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - f) I think kích hoạt (f) is the most important because if we learn all about the oceans we can we"ll understand their values & try to protect them.

⟹ We should learn all about the oceans.

2 - e) We should not use herbicides, pesticides & fertilizers that harm the environment.

3 - c) We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.

4 - d) We should dispose of fishing lines and nets properly.

5 - g) We should keep only the fish we will eat and release the rest.

6 - a & b) We should place rubbish & plastic bags in proper dustbins and use watter sparingly and do not pollute it.

7 - h) We should choose our seafood responsibly.

Tạm dịch:

□ a) Đặt rác và túi ny lông vào thùng rác phù hợp hợp.

□ b) thực hiện nước một cách tiết kiệm ngân sách và chi phí và không khiến ô nhiễm.

□ c) Không đánh bắt cá cá cho những loài bị hạn chế, bị đe dọa hoặc bị doạ dọa.

□ d) quăng quật bỏ các dây câu và lưới đúng cách, ko ở vào hoặc ngay gần nước.

□ e) Không sử dụng thuốc khử cỏ, thuốc trừ sâu cùng phân bón khiến hại cho môi trường.

□ f) Tìm hiểu tất cả những thứ chúng ta có thể biết về đại dương

□ g) Chỉ giữ cá mà các bạn sẽ ăn; giải tỏa phần còn lại.

□ h) Hãy là người sắm sửa thông minh và lựa chọn hải sản của người sử dụng một cách gồm trách nhiệm.

***

1 - f) Tôi nghĩ hành động (f) là quan trọng đặc biệt nhất chính vì nếu họ học toàn bộ về đại dương, bạn cũng có thể hiểu quý hiếm của chúng và vậy gắng đảm bảo an toàn chúng.

⟹ bọn họ nên khám phá tất lẫn cả về đại dương.

2 - e) chúng ta không nên áp dụng thuốc khử cỏ, dung dịch trừ sâu và phân bón khiến hại đến môi trường.

3 - c) bọn họ không bắt buộc đánh bắt những loài hiếm, bị đe dọa hoặc hiện nay đang bị nguy hiểm.

Xem thêm: Uống Cà Phê Nhiều Có Tác Hại Gì, Uống Cà Phê Hàng Ngày Có Lợi Cho Sức Khỏe

4 - d) chúng ta nên bỏ bỏ những dây câu và lưới đúng cách.

5 - g) chúng ta chỉ yêu cầu giữ cá mà họ sẽ nạp năng lượng và giải tỏa phần còn lại.

6 - a & b) họ nên đặt túi rác cùng túi bằng nhựa vào thùng rác phù hợp và sử dụng tiết kiệm ngân sách hơn và không gây ô nhiễm.

7 - h) họ nên chọn thủy sản một cách gồm trách nhiệm.


Task 2

Task 2: Work in groups. Below are some threats to lớn the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur và offer some possible solutions.

(Làm bài toán từng nhóm. Dưới đấy là một số hiểm họa cho mức độ khỏe của các đại dương. đàm đạo những hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra và giới thiệu một sô chiến thuật có thể triển khai được)

1. Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass và cigarette butts.

2. Whales & sharks are still hunted for food, medicine, and other products.

3. Explosives are used lớn catch fish and other sea animals.

4. Oil is spilled from tankers.

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass & cigarette butts. This makes the sea polluted and endangers sea plants & animals.

B: & we should clean up beaches and tell people not lớn litter them.

C: We also should set up posters at holiday resorts, especially on the beaches, và have the chiến dịch of "Keep our environment clean & beautiful” in schools, that is we should educate children & people about a clean & healthy environment.

A: Whales và sharks are still hunted for food, medicine & other products.

B: This makes these sea animals extinct someday.

C: So all governments should have laws that prohibit the hunt for these endangered sea animals for any purpose. And I think restaurants in the world don’t serve the food made from these animals" meat.

Tạm dịch:

1. Bãi tắm biển chứa đầy túi nhựa, chất liệu thủy tinh và điếu dung dịch lá.

2. Cá voi và cá phệ vẫn bị truy tìm vì thức ăn, thuốc cùng các thành phầm khác.

3. Chất nổ được thực hiện để bắt cá và các động vật biển cả khác.

4. Dầu tràn từ tàu chở dầu.

A: bãi biển chứa đầy túi nhựa, miếng kính và điếu thuốc lá. Điều này làm cho biển bị độc hại và gây nguy hiểm cho thực thứ và động vật hoang dã biển.

B: Và họ nên dọn dẹp vệ sinh những bãi tắm biển và bảo mọi tín đồ không xả rác ra chúng.

C: họ cũng yêu cầu dựng áp phích tại những khu nghỉ mát, nhất là trên bến bãi biển, và tất cả chiến dịch "Giữ môi trường của bọn họ sạch sẽ cùng xinh đẹp" vào trường học, kia là giáo dục đào tạo trẻ em cùng con bạn về một môi trường sạch sẽ và lành mạnh.

A: Cá voi cùng cá khủng vẫn bị săn lùng để mang thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm khác.

B: Điều này khiến những loài động vật hoang dã biển này tốt chủng một ngày như thế nào đó.

C: bởi vậy, tất cả các chính phủ nên bao gồm luật cấm săn bắt cho những loài động vật hoang dã biển sẽ bị rình rập đe dọa này vì ngẫu nhiên mục đích nào. Với tôi nghĩ rằng các nhà hàng quán ăn trên trái đất không giao hàng thức nạp năng lượng làm tự thịt của các động thiết bị này.

 


Task 3

Task 3: Report khổng lồ the class what your group has discussed. 

(Tường thuật cho lớp số đông gì team của em vẫn thảo luận.)

Lời giải chi tiết:

My group has discussed the threats to beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass & cigarette busts, ...etc... Và we think that in order to rescue beaches, we should clean them up & at the same time tell everybody not lớn litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to our life! và this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.

Xem thêm: Nêu Các Biện Pháp Chống Ô Nhiễm Tiếng Ồn, Các Biện Pháp Chống Ô Nhiễm Tiếng Ồn

Tạm dịch:

Nhóm của tớ đã bàn bạc về các tai hại đến những bãi biển hiện tại đang bị ô nhiễm với toàn bộ các loại rác như túi nhựa, miếng kính và điếu dung dịch lá, vv. Và cửa hàng chúng tôi nghĩ rằng để cứu các bãi biển, chúng ta nên làm sạch chúng và mặt khác bảo mọi bạn không xả rác ra chúng. Bên cạnh đó, bọn họ nên giáo dục đào tạo cho mọi fan về tầm quan trọng của một môi trường lành dạn dĩ đối với cuộc sống của chúng ta! Và dự án công trình này đề xuất được tiến hành trong các trường học nhằm học sinh bé dại có thể gồm thói quen xuất sắc về bảo tồn môi trường xung quanh từ khi còn nhỏ.