UNIT 8 LỚP 10: READING

     

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Quan sát hình và đàm luận câu hỏi.)


Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10: reading

(Làm bài toán từng đôi. Quan sát hình và đàm luận câu hỏi.)

1. What are the people in the picture doing?

(Những fan trong tranh đang làm gì?)

2. How are they working?

(Họ làm việc như núm nào?)

3. What vì chưng you think of the crop?

(Bạn nghĩ gì về vụ mùa?)

4. What helps produce good crops?

(Điều gì giúp sản xuất ra cây trồng tốt?)

*

Lời giải chi tiết:

1. They"re harvesting the crop/ rice from the fields.

(Họ đã thu hoạch vụ / lúa từ các cánh đồng.)

2. They’re working hard and merrily.

(Họ đang làm cho việc chịu khó và vui vẻ.)

3. I think it’s a good crop/ bumper crop.

(Tôi nghĩ đây là vụ mùa bội thu.)

4. To lớn get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work & suitable weather.

(Để gồm được cây trồng tốt, quanh đó phương thức tốt, nó đòi hỏi làm việc cần cù và thời tiết thích hợp.)


While

WHILE YOU READ 

Read the passage, and then vị the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn,và kế tiếp làm bài bác tập theo sau.)

 

Many years ago, my village was very poor. The villagers had to lớn work hard in the fields all day & could hardly make ends meet. Their lives were simple & they were in need of many things. Many people had khổng lồ live in houses made of straw & mud, & few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to send their children to lớn school & college. They hoped that with an education of science & technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen khổng lồ the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go khổng lồ town on their motorbikes to bởi some shopping or to visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks to lớn the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren khổng lồ study harder so that they can do even more for the village than their parents did."

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Nhiều thời gian trước đây, làng tôi rất nghèo. Dân làng yêu cầu làm lụng vất vả một ngày dài trên cánh đồng mà hầu như không đủ sống. Cuộc sống thường ngày của bọn họ đạm bạc đãi và họ nên nhiều thứ. Không ít người phải sinh sống trong nhà tranh vách đất, và số đông chẳng có gia đình nào tất cả đài tốt tivi. Mang dù cuộc sống đời thường còn những thiếu thốn, dân làng vẫn cố gắng cho con đến trường và đi học đại học. Họ mong muốn rằng với học vấn về công nghệ và công nghệ, con cái cùa họ có thể tìm giải pháp làm cho cuộc sống tốt đẹp nhất hơn.

Con cái triển khai được mong ước của tía mẹ. Lúc chúng xuất sắc nghiệp đh hay trung cấp kỹ thuật trở về làng, bọn chúng đã giới thiệu phương thức canh tác mới mang đến những hoa màu bội thu. Chúng cũng góp dân xã trồng cây thương phẩm nhằm xuất khẩu. Chẳng bao thọ sau cuộc sống ở xã tôi đã núm đổi. Thời nay người dân đã gồm nhà gạch. Buổi tối đến họ hoàn toàn có thể nghe thông tin trên đài xuất xắc xem tivi để giải trí. Thỉnh thoảng họ đi xe đồ vật ra phố bán buôn hay thăm chúng ta bè.

Xem thêm: Download Sách Dạy Cắt May Cơ Bản Của Triệu Thị Chơi Online, Tài Liệu Học Cắt May Căn Bản

"Cuộc sinh sống của shop chúng tôi đã biến đổi nhiều nhờ kiến thức mà bọn trẻ sở hữu về", một lão nông nói, "và tôi luôn bảo bé cháu mình cần học hành cần cù hơn để rất có thể đóng góp mang lại xóm làng nhiều hơn cha mẹ chúng trước đây."


Task 1

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ sống cột A xuất hiện thêm ở bài đọc. Ghép chúng với quan niệm của chúng ở cột B.)

A

B

1. Make ends meet

2. In need of many things

3. Bettering one"s life

4. Bumper crops

5. Cash crops

a. Making one"s life better

b. Have just enough money khổng lồ pay for the things that you need

c. Crops to lớn be sold, not for use by the people who grow it

d. Having lớn have many things that you bởi not have

e. Good crops

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. D 3. A 4. E5. C

1. Make ends meet = have just enough money to lớn pay for the things that you need: chỉ tất cả đủ tiền nhằm trả cho đông đảo thứ bạn cần

2. In need of many things = have just enough money to pay for the things that you need: phải có rất nhiều thứ mà các bạn không có

3. bettering one"s life = making one"s life better: làm cho cuộc sống đời thường của một người xuất sắc hơn

4. Bumper crops = good crops: vụ mùa tốt

5. Cash crops = crops khổng lồ be sold, not for use by the people who grow it: cây trồng được bán, không phải cho người trồng nó


Task 2

Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.

(Bài hiểu kế cho bọn họ về nhiều điều núm đổii ngơi nghỉ làng. Ngừng bảng sau.)

Areas of change

Before

Now

houses

made of straw amd mud

 

radio & TV

 

 

farming methods

 

 

crops

 

 

travel

 

motorbike

Lời giải đưa ra tiết:

Areas of changeBeforeNow
housesmade of straw và mudmade of brick
radio và TVfew families had a radio or a TV setmany families has a radio or a TV set
farming methodsoldnew
cropspoorgood/bumper
travelon foot/ by cartmotorbike

Tạm dịch:

Lĩnh vực thế đổiTrước kiaBây giờ
nhàlàm bằng rơm cùng bùnlàm bằng gạch
radio cùng TVít gia đình có radio hoặc TVnhiều gia đình có radio hoặc TV
phương pháp canh tácmới
vụ mùatệtốt
đi lạiđi bộxe máy

Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was life lượt thích in the author"s village many years ago?

(Cuộc sinh sống trong làng của tác giả cách đây nhiều năm như vậy nào?)

2. Why did the villagers want to lớn send their children khổng lồ school & college in spite of their shortages?

(Tại sao fan dân mong gửi con đến trường với đại học mặc dù nghèo?)

3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school?

(Làm thay nào con trẻ em rất có thể giúp nâng cấp lối sống trong làng khi học chấm dứt trung học hoặc trung học kỹ thuật?)

4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home?

(Một dân cày già nói gì về công dụng của kỹ năng mà những thanh niên mang về?)

5. What exactly did he tell his grandchildren?

(Chính xác ông đã nói gì với con cháu của mình?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. It was poor & simple.

(Nó nghèo và đối chọi giản.)

2. Because they hoped that with an education of science & technology, their children could find a way of bettering their lives.

(Bởi vì họ mong muốn rằng với cùng 1 nền giáo dục và đào tạo khoa học cùng công nghệ, con cái của họ rất có thể tìm thấy một cách để cải thiện cuộc sống của họ.)

3. They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped khổng lồ grow cash crops for export.

(Họ reviews các phương thức canh tác new dẫn cho vụ mùa bội thu. Bọn họ cũng giúp trồng cây lâu năm để xuất khẩu.)

4. He said their lives had changed a lot thanks khổng lồ the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges.

(Ông nói cuộc sống đời thường của chúng ta đã biến hóa rất nhiều nhờ vào kiến thức và kỹ năng mà con cái họ đem lại từ những trường trung học tập kỹ thuật hoặc cao đẳng.)

5. He told his grandchildren, “Study harder so that you can even bởi more for the village than your parents did”.

(Ông nói với cháu của mình, "Học tập siêng năng hơn để con cháu thậm chí có thể làm những cho buôn bản hơn bố mẹ cháu sẽ làm".)


After

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss the following question.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Lọ Hoa Và Quả Đơn Giản Nhất Mới Nhất 2021, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 8: Vẽ Theo Mẫu

(Làm việc từng đôi. Bàn bạc câu hỏi sau.)

How can people with education help make the life of their community better?

(Người ta hoàn toàn có thể giúp cuộc sống cộng động xuất sắc hơn bởi học vấn như vậy nào?)

Lời giải bỏ ra tiết:

People with an education can help lớn make the life of the community better by applying new methods, new techniques and knowledge in working. & thanks lớn this, the work gets more effective & produces better results.

(Những bạn được hưởng nền giáo dục hoàn toàn có thể giúp cải thiện cuộc sinh sống của cộng đồng bằng cách áp dụng các phương thức mới, nghệ thuật và kiến thức và kỹ năng mới trong công việc. Với nhờ đó, các bước trở nên hiệu quả hơn và chế tạo ra kết quả tốt hơn.)