Unit 11 Lớp 11: Sources Of Energy

     

Tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học viên lớp 11 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn tiếng Anh lớp 11.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11: sources of energy

*

Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 A. Reading Trang 124-125-126-127

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

- Work in pairs. Answer the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to? (Mỗi tranh ảnh trên đề cập cho nguồn năng lượng nào?)

- Picture 1: Wind energy: năng lượng gió

- Picture 2: Solar energy: tích điện mặt trời

- Picture 3: Water energy: năng lượng nước

2. What bởi we need eneray for? (Chúng ta đề xuất năng lượng để làm gì?)

=> We need energy lớn cook, to lớn light, to lớn heat or cool the house và to run machines, ...

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage & then vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp nối làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, và natural gas). However, such reserves are limited. Because power nguồn demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop và use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat khổng lồ make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills & moves sailboats. It is a clean source of energy, và there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place lớn a lower place, it makes energy. This energy is used lớn create electricity. Water power nguồn gives energy without pollution. However, people have khổng lồ build dams to lớn use this energy. & as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy khổng lồ heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful & infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how lớn make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay các nguồn tích điện của họ là từ nhiên liệu hóa thạch (dầu, than đá cùng khí thiên nhiên). Tuy vậy các trữ lượng đó hết sức hạn chế. Vì nhu yếu về điện tăng thêm quá nhanh, nguyên nhiên liệu hóa thạch vẫn bị cạn kiệt trong một khoảng thời hạn tương đối ngắn. Vì vậy người ta phải cải cách và phát triển và sử dụng những nguồn tích điện thay thế.

Một nguồn tích điện thay ráng là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp cho đủ số điện đến nhu cầu nhân loại trong hàng trăm ngàn năm, cơ mà nó khôn cùng nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay vắt khác là địa nhiệt, mang từ lòng trái đất. Những nhà kỹ thuật dùng sức hot này để tạo thành năng lượng. Mặc dù loại tích điện này chỉ có tại 1 vài khu vực trên quả đât mà thôi.

Mặt trời, nước và gió là các nguồn năng lượng thay cố kỉnh khác. Gió chạy thứ xay gió và thuyền buồm. Nó là 1 trong nguồn tích điện sạch và lại sở hữu nhiều. Dẫu vậy rủi thay, khi không tồn tại gió, ta sẽ không có năng lượng. Nước khi chảy từ trên cao xuống thấp sẽ khởi tạo ra năng lượng. Tích điện này được dùng để tạo ra điện. Thủy điện cho tích điện không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ta buộc phải xây đập nhằm sử dụng tích điện này. Đập nước cực kỳ tốn kém phải thủy điện hết sức đắt tiền.

Mặt trời giải tỏa ra lượng lớn tích điện mỗi ngày. Tích điện này có thể chuyển thành điện. Nhiều đất nước dùng tích điện mặt trời cho cuộc sống thường ngày hàng ngày. Các tấm bảng thu nhiệt độ từ phương diện trời trên mái nhà có thể tạo đủ năng lượng để sưởi ấm hay làm mát toàn cục ngôi nhà. Tích điện mặt trời không những nhiều với vô tận mà lại còn sạch sẽ và an toàn.

Dù còn có một số hạn chế, tiềm năng của các nguồn tích điện thay cụ này là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, làm giải pháp nào tận dụng phần đông nguồn tích điện đó là 1 vấn đề cho những nhà nghiên cứu và phân tích trên nạm giới.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank ... . (Những từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống một từ phù hợp hợp. (Sử dụng từ điển khi cần thiết.))

Gợi ý:

1. Released2. Altemative3. Energy
4. Limited5. Exhausted

Task 2. Scan the passage and write down the advantage(s) & disadvantage(s) ... . (Đọc lướt đoạn văn cùng viết các thuận lợi và ăn hại của từng nguồn năng lượng thay thế.)

Gợi ý:

Sources of energyAdvantage(s)Disadvantage(s)
Nuclear energyIt"s unlimited.It can be very dangerous.
Solar energyIt is not only plentiful & infinite but also clean and safe.It"s only possible during the day time.
Wind powerIt is a clean và unlimited.There"s no wind energy when there is no wind.
Water powerIt is a clean và unlimited.It is expensive.
Geothermal heatIt"s available.It is only possible in few places.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1.

Xem thêm: Cách Giải Toán Bằng Máy Tính Casio Giải Toán Trắc Nghiệm, Một Số Phương Pháp Giải Toán Bằng Máy Tính Casio

What is our major source of energy? (Nguồn năng lượng chính của họ là gì?)

=> Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one vì you think has the most potential? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và các bạn nghĩ nguồn tích điện nào là tiềm năng nhất?)

=> Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Complete the summary of the reading passage by filling each ... . (Hoàn thành phần bắt tắt bài xích đọc bằng phương pháp điền vào mang lại trống một từ phù hợp trong khung.)

Gợi ý:

1. Energy2. One3. Fuels4. Limited
5. Alternative6. Sources7. Unlimited8. Environment

Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 B. Speaking Trang 127-128

Task 1. The following statements các mục some advantages & disadvantages of various sources of energy. Read ... . (Các tuyên bố sau liệt kê một trong những lợi cố và bất lợi của những nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và khắc ghi (v) vào ô thích hợp A (cho lợi thế) hoặc D (cho bất lợi), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

A D
1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. v
2. Địa nhiệt chỉ có ở 1 vài vị trí trên thế giới. v
3. Nếu gió ko thổi thì sẽ không có năng lượng gió. v
4. Năng lượng nước cung ứng năng lượng mà không khiến ô nhiễm. v
5. Lò phản ứng phân tử nhân cũng phạt ra phóng xạ nguy nan cho môi trường. v
6. Năng lượng mặt trời ko những có rất nhiều và các vô tận ngoài ra sạch với an toàn. v
7. Xây một đập thủy năng lượng điện thì tốn kém. v

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages & disadvantages ... . (Làm câu hỏi theo cặp. Thủ thỉ với anh em về những điểm mạnh và ăn hại của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế, sử dụng các gợi nhắc trong bài xích tập 1.)

Gợi ý:

Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative source ofenergy

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear nguồn is unlimited.

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful khổng lồ the environment.

Solar energy

A: I think that solar energy can be an alternative source of energy.

B: Why vị you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.

B: I know it is also clean & safe to lớn the enviroment. However, it is only possible during the day time.

Water power

A: I think that water nguồn can be an alternative source of energy.

B: Why vì you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is expensive khổng lồ build a dam for hydroeiectricity.

Wind solar

A: I think that wind can be an alternative source of energy.

B: Why bởi vì you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant và unlimited.

B: I know it is also clean and safe lớn the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

Geothermal heat

A: I think that geothermal heat can be an alternative source of energy.

B: Why bởi you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is possible only in a few places in the world.

Task 3.

Xem thêm: Đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Học Kì Ii (P1)

Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy ... . (Bày tỏ niềm tin của khách hàng vào việc gia tăng sử dụng nguồn năng lượng thay cầm cố trong tương lai, áp dụng các gợi ý từ bài xích tập 2.)

Đoạn văn gợi ý:

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean và safe for our life. Besides that they are unlimited & can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science & technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are phối on the roofs of houses lớn create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Gợi ý hội thoại:

A: Give your suggestion of an alternative source of energy. (I think/believe that more and more people will use… as a source of energy in the future.)B: Ask A for the reason. (Why bởi you think/believe so?)A: Explain the reason. (Because it is unlimited ... .)C: Say the disadvantage of that source. (But it is expensive & only available during ... .)D: Express his own opinion. (I hope the progress of science and technology will help overcome this problem ... .)