SOẠN ANH 8: UNIT 1

     

Phần này để giúp bạn học tập rèn luyện tài năng đọc hiểu thông qua chủ đề "My friends" (Các bạn của tôi). Các bạn học chăm chú gạch chân những từ vựng new và những cách cần sử dụng từ thông dụng xuất hiện thêm trong bài. Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Soạn anh 8: unit 1

*

READ – UNIT 1: MY FRIENDS

Ba is talking about his friends. (Ba vẫn nói về chúng ta của cậu ấy)

I am lucky enough to lớn have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, and tuy vậy are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.Bao is the most sociable. He is also extremely kind và generous. He spends his miễn phí time doins volunteer work at a local orphanage, và he is a hard-working student who always gets good grades.Unlike Bao, Khai and Sons are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Tuy nhiên is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace và quiet of the local library.I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.Although we have quite different characters, the four of us are very close friends.

Dịch:

Tôi khá may mắn có được nhiều người bè. Trong số bạn bè cùa tôi thì tôi dành riêng nhiều thời hạn chơi nghịch với Bảo, Khài và song nhất. Tuy thế, mỗi công ty chúng tôi lại cỏ tính cách khác nhau.Bào là fan dề gần nhất. Cậu ẩy cũng tốt nhất có thể bụng với rộng lượng. Cậu ấy dành thời gian rỗi cùa mình làm công tác tình nguyện ớ trại trẻ không cha mẹ địa phương. Cậu ấy còn là một trong học sinh cần mẫn luôn đạt điếm giỏi.Không giống hệt như Bào, Khải và song khá bí mật đảo lúc ở trước công chúrtg. Cà hai thường rất thích câu hỏi học hành, nhưng bầy họ lại phù hợp ở kế bên lớp học hơn. Tuy vậy là ngôi sao sáng bóng đá cùa ngôi trường tôi, cỏn Khải thì mê thích sự im tĩnh và tĩnh mịch của thư viện vị trí cậu ở.Tôi thì không được toá mở như Bào, tuy nhiên tôi thích thì thầm đùa. Bằng hữu thường mê thích tính hài hước cùa tôi. Tuy thế. Có khi phần đông câu đùa cùa tôi cũng khiến cho họ nặng nề chịu.Mặc dù chủng tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau cơ mà cả bốn công ty chúng tôi lại là bạn bè thân thiết của nhau.

1. Choose the best answer và write. (Hãy lựa chọn và viết câu trả lời đúng nhất)

a) tía talks about … of his friends. (Ba nói tới … người chúng ta của anh ấy)

A. Three (ba)B.

Xem thêm: Biển Cấm Xe Mô Tô Và Xe Gắn Máy Và Xe Môtô Khác Nhau Thế Nào, Phân Biệt Ra Sao?Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Phần 1 : Nước Đại Việt Thời Lê Sơ

All (tất cả)C. Four (bốn)D. Non (không)

b) Bao"s volunteer work .... (Việc tình nguyện của Ba…)

A. Helps him make friends (giúp anh ấy kết bạn mới)B. Causes problems at exact time (Gây ra rắc rối vào một thời điểm tốt nhất định)C. Does not affect his school work (không ảnh hưởng đến việc học của anh ấy ngơi nghỉ trường.)D. Takes up a lot of time (chiếm nhiều thời gian)

c) Khai and tuy nhiên are ... (Khải và Song…)

A. Like quite places (thích những nơi yên ổn tĩnh)B. Don’t talk much in public (không nói chuyện qua nhiều ở vị trí công cộng)C. Dislike school (không ưng ý trường học)D. Enjoy sports (thích thể thao)

d) Ba’s friends sometimes .... (Bạn của bố đôi khi….với trò đùa của anh ấy)

A. Answer (trả lời)B. Bởi vì not listen to lớn (không nghe)C. Laugh at (cười vào)D. Get tired of (thấy mệt nhọc mỏi)

=> Câu vấn đáp là phần in đậm

2. Now answer the questions. (Bây giờ vấn đáp các câu hỏi)

Giải:

a) How does tía feel having a lot of friends? (Ba cảm xúc thế như thế nào khi có nhiều bạn)=> He feels lucky enough to lớn have a lot of friends. (Anh ấy cảm thấy suôn sẻ khi có khá nhiều bạn)b) Who is the most sociable? (Ai là bạn hòa đồng nhất)=> Bao is the most sociable. (Bảo là tín đồ hòa đồng nhất)c) Who likes reading? (Ai say đắm đọc)=> Khai likes readingd) What is a bad thing about Ba’s jokes? (Điều gì xấu về trò chơi của Ba)=>Sometimes Ba"s jokes annoy his friends. (Thi thoảng trò đùa của ba làm các bạn của anh ấy bực mình)e) Where does Bao spend his không tính tiền time? (Bảo sử dụng thời hạn rảnh của anh ý ấy làm cho gì)=>He spends his không lấy phí time al a local orphanage. (Anh ấy sử dụng thời gian rảnh ở các trại con trẻ mồ côi ngơi nghỉ địa phương)f) bởi vì you & your close friends have the same or different characters? (Bạn và bạn thân của bạn có chung đặc điểm gì không?)=> Yes, both my close friend & I like travelling. We have travelled together to lớn many places và we also planned some trips to farther places in the future. (Có, cả bạn bè và tôi những thích du lịch. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau đến các nơi và cửa hàng chúng tôi cũng đã lên chiến lược cho các chuyến hành trình đến các nơi xa hơn trong tương lai.)