Trâu được nuôi nhiều nhất ở

     
" class="title-header">Trâu được nuôi các nhất ở các vùng làm sao sau đây? A. Trung du với miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. B. Bắc Trung bộ và Tây Nguyên.


Bạn đang xem: Trâu được nuôi nhiều nhất ở

*

45 điểm

Trần Tiến


Trâu được nuôi các nhất ở những vùng làm sao sau đây?A.Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.B.Bắc Trung cỗ và Tây Nguyên.C.Duyên hải phái mạnh Trung cỗ và Bắc Trung BộD.Trung du miền núi bắc bộ và Đông phái nam Bộ


Xem thêm: Lịch Sử Phật Giáo - Nguồn Gốc Của Phật Giáo

*Xem thêm: Từ Hai Muối X Và Y Thực Hiện Các Phản Ứng Sau

Trâu được nuôi những nhất ở những vùng Trung du với miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung cỗ (sgk Địa lí 12 trang 96)=> Chọn lời giải A