Tính Số Trang Của Một Cuốn Sách

     

– Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đặt số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ bỏ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số.

Bạn đang xem: Tính số trang của một cuốn sách

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số từ trang 1 mang lại trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số từ bỏ trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

Xem thêm: Tên Và Hình Ảnh Các Loại Thuốc Bắc, Tên 108 Vị Thuốc Bắc Trong Y Học Cổ Truyền

+) Số chữ số từ trang 100 đến trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng để làm đánh số trang có 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách gồm 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 5 : Protêin, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Cơ Bản

Mà số trang sách bao gồm 4 chữ số bước đầu từ 1000, ta cộng thêm 251 trang sách tất cả 4 chữ số. Cần suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

Chúc các em học tập tập tốt