Chuyên toán tiểu học

     
Cùng với câu hỏi kiểm tra năng lực tư duy về ngôn ngữ thì câu hỏi logic toán là một phần quan trọng trong IQ test. Các câu hỏi về logic toán này rất đa dạng theo từng lứa tuổi. Sau đây là một số ví dụ và bình luận.

Bạn đang xem: Chuyên toán tiểu học

Câu 1. Chữ số nào còn thiếu trong dãy số sau: 1, 3, ... , 7, 9.Đáp số: 5.Nhận xét. Đây là dãy các chữ số lẻ tăng dần.Câu 2. Viết số tiếp theo của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, ...Đáp số: 19.Nhận xét. Trong dãy số, các số đứng sau hơn số đứng trước 3 đơn vị: 4 = 1 + 3, 7 = 4 + 3, 10 = 7 + 3, 13 = 10 + 3, 16 = 13 + 3. Vậy số cần tìm là 16 + 3 = 19.Câu 3. Viết số tiếp theo của dãy số: 4, 8, 12, 16, 20, ...Đáp số: 24.Nhận xét. Cách 1. Trong dãy số, các số đứng sau hơn số đứng trước 4 đơn vị: 8 = 4 + 4, 12 = 8 + 4, 16 = 12 + 4, 20 = 16 + 4. Vậy số cần tìm là 20 + 4 = 24.Cách 2. Đây là dãy số đếm nhân với 4: 4 = 1 x 4, 8 = 2 x 4, 12 = 3 x 4, 16 = 4 x 4, 20 = 5 x 4. Vậy số cần tìm là 6 x 4 = 24.Câu 4. Viết số tiếp theo của dãy số: 2, 6, 18, 54, 162, ...Đáp số: 486.Nhận xét. Trong dãy số, các số đứng sau bằng tích của số đứng trước với 3: 6 = 2 x 3, 18 = 6 x 3, 54 = 18 x 3, 162 = 54 x 3. Vậy số cần tìm là 162 x 3 = 486.Câu 5. Tìm số còn thiếu trong dãy số: 4, 10, 16, 22, ..., 34, 40.Đáp số: 28.Nhận xét. Trong dãy số, các số đứng sau hơn số đứng trước 6 đơn vị: 10 = 4 + 6, 16 = 10 + 6, 22 = 16 + 6, 40 = 34 + 6. Số cần tìm là: 22 + 6 = 28. Số này thỏa mãn: 28 + 6 = 34. Vậy số cần tìm là 28.

Xem thêm: Luyện Nói Bếp Lửa Sưởi Ấm Một Đời ", Dàn Ý Cho Đề: Bếp Lửa Sưởi Ấm Một Đời

Câu 6. Tìm số còn thiếu trong trong dãy số: 5, 13, 21, 29, ... , 45, 53.Đáp số: 37.Nhận xét. Trong dãy số, các số đứng sau hơn số đứng trước 8 đơn vị: 13 – 5 = 21 – 13 = 29 – 21 = 53 – 45 = 8. Số cần tìm là: 29 + 8 = 37. Số này thỏa mãn 37 + 8 = 45. Vậy số cần tìm là 37.Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2, 3, 5; 4, 2, 6; 2, 2015, 2017; 4, 6, ...Đáp số: 10.Nhận xét. Trong mỗi dãy số, số ở cuối bằng tổng hai số đứng trước nó: 5 = 2 + 3, 6 = 4 + 2, 2017 = 2 + 2015. Vậy số cần tìm là 4 + 6 = 10.Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2, 6, 3; 6, 42, 7; 8, 88, 11; 10, 30, ...Đáp số: 3.Nhận xét. Trong mỗi dãy số, số ở giữa bằng tích hai số hai bên: 6 = 2 x 3, 42 = 6 x 7, 88 = 8 x 11. Vậy số cần tìm là 30 : 10 = 3.Câu 9. Viết số tiếp theo của dãy số: 2, 6, 12, 20, 30, 42, ...Đáp số: 56.Nhận xét. Trong dãy số, mỗi số bằng tích của hai số đếm liên tiếp tăng dần: 2 = 1 x 2, 6 = 2 x 3, 12 = 3 x 4, 20 = 4 x 5, 30 = 5 x 6, 42 = 6 x 7. Vậy số cần tìm là 7 x 8 = 42.Câu 10. Tìm số còn thiếu trong trong dãy số: 3, 15, 35, 63, 99, ... , 195.

Xem thêm: Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Chịu Ảnh Hưởng Nhiều Bởi

Đáp số: 143.Nhận xét. Trong dãy số, mỗi số bằng tích của hai số lẻ liên tiếp tăng dần: 3 = 1 x 3, 15 = 3 x 5, 35 = 5 x 7, 63 = 7 x 9, 99 = 9x 11, 195 = 13 x 15. Vậy số cần tìm là 11 x 13 = 143.Kết quả kỳ trước: Chữ cái khác loại trong các chữ cái: A, B, L, M, N là L. Khi dùng kéo cắt đôi một cách thích hợp thì các chữ cái A, B, M, N đều được chia thành hai phần bằng nhau, chữ cái L không có đặc điểm này.Kỳ này: Điền vào chỗ chấm số thích hợp: 7, 2, 5; 10, 4, 6; 20, 11, 9; 25, 16,... Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, Tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.