Tìm Một Phân Số Có Tổng Tử Số Và Mẫu Số Bằng 25 , Mẫu Số Hơn Tử Số 7 Đơn Vị

     

Câu hỏi : tra cứu phân số gồm tổng tử số với mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị.

Bạn đang xem: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 , mẫu số hơn tử số 7 đơn vị

Lời giải :

Tử số của phân số đó là :

( 25 – 7 ) : 2 = 9

Mẫu số của phân số đó là :

25 – 9 = 16

Phân số đó là :

*

Cùng đứng top lời giải đi kiếm tìm hiểu về một số dạng toán về phân số lớp 6 nhé.

1. Định nghĩa phân số bằng nhau

Hai phân sốảnh 2

gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ:

*


2. Phương pháp rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số, ta phân chia cả tử cùng mẫu của phân số đó đến một ước thông thường khác 1 cùng -1 của chúng.

Ví dụ: Rút gọn phân thức -4/8

Ta thấy 4 là ước phổ biến của -4 cùng 8.

Xem thêm: Bộ 20 Đề Ôn Tập Học Kì 1 Toán Lớp 3 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Ta có:

*

3. Phân số tối giản

+ Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số nhưng mà cả tử cùng mẫu chỉ tất cả ước chung là một trong và -1. Để rút gọn một lần nhưng được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử cùng mẫu của phân số mang đến ƯCLN của chúng

+ Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử với mẫu thành tích những thừa số.

Chú ý:

+ Phân số a/b là tối giản nếu |a| với |b| là nhị nguyên tố thuộc nhau.

+ lúc rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

Xem thêm: Cách Phát Trực Tiếp Trên Facebook Có Filter Instagram Đơn Giản

*

4. Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

*

+ Nếu ta chia cả tử với mẫu của một phân số mang đến cùng một ước phổ biến của họ được một phân sô mới bằng phân số đã cho

*

5. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số mang đến trước

*

6. Quy tắc kiếm tìm một số biết giá bán trị một phân số của nó

*

7. Ví dụ bài tập

Bài 1: Tính:

*

Bài 2:Trên đĩa bao gồm 25 quả táo. Mai ăn 20% số táo. Lan ăn tiếp 25% số táo khuyết còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo

*

Bài 4:Mẹ bạn Hà gửi tiết kiệm hai triệu đồng tại một bank theo thể thức ” tất cả kì hạn 6 tháng” với lãi suất 0,55% một tháng. Hỏi hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Hà được lĩnh bao nhiêu tiền lãi.