TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 1 LANGUAGE FOCUS TRANG 11

     

Phần language focus giúp cho bạn học ôn tập trường đoản cú vựng cùng ngữ pháp của Unit 1. A visit from a pen pal, mặt khác ôn tập thì quá khứ đối chọi và thì thừa khứ 1-1 ho cấu trúc "wish" (ước). Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus trang 11

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành thực tế với một bạn cùng lớp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về những câu hỏi mà mọi cá nhân đã làm trong thời gian ngày cuối tuần.)

Name (Tên)

Activities (Hoạt động)

Day / Time (Ngày/giờ)

Ba

Movie - Ghosts và Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth và YoungPioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs.The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Giải:

Ba

What did tía do on the weekend? (Ba đã làm cái gi vào cuối tuần?)=>He went lớn see the movie called "Ghosts và Monsters". (Anh ấy đi coi phim “Yêu ma và quỷ quái”When did he see it? (Anh ấy xem nó lúc ngào)=>He saw it on Saturday afternoon at two o"clock. (Anh ấy coi nó vào chiều đồ vật bảy cơ hội hai giờ)

Nga

What did Nga vì chưng on the weekend? (Nga đã làm gì vào cuối tuần?)=>She went khổng lồ a concert và listen lớn Ha Noi singers. (Cô ấy đi xem một buổi hòa nhạc và nghe những ca sĩ tp hà nội hát)When did she go there? (Cô ấy đi lúc nào)=>She went there at 8 o"clock on Saturday evening. (Cô ấy đi dịp 8 giờ đồng hồ vào về tối thứ bảy)

Lan

What did Lan do on the weekend? (Lan đã làm những gì vào cuối tuần)=>She went camping with the Y và Y. (Cô ấy vẫn đi gặm trại)How long did she go camping? (Cô ấy đi cắn trại trong bao lâu)=>She went camping all the weekend. (Cô ấy đi xuyên suốt cuối tuần)

Nam

What did Nam bởi on the weekend? (Nam đã làm gì vào cuối tuần?)=>He went lớn see a football match Dong Thap versus The Cong. (Anh ấy đi xem một trận đá bóng giữa Đồng Tháp với ráng Công.)When did he go there? (Anh ấy đi khi nào)=>He went there at 4 o"clock on Sunday afternoon. (Anh ấy đi mang lại đó thời điểm 4 tiếng chiều công ty nhật)

Hoa

What did Hoa vị on the weekend? (Hoa đã làm cái gi vào cuối tuần)=>She went to lớn see a play called "Much A bởi about Nothing". (Cô ấy đi coi một vở kịch tên là ‘Much A bởi about nothing)When did she see it? (Cô ấy coi nó lúc nào)=>She saw it at 7 o"clock on Sunday evening. (Cô ấy xem thời điểm 7 giờ về tối chủ nhật)

2. Lan và her friends are holding a farewell các buổi party for Maryam. Write the things they did khổng lồ prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. (Lan và chúng ta của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay mang lại Maryam. Hãy viết đầy đủ gì mà người ta làm để sẵn sàng cho bữa tiệc. Thực hiện tranh và số đông từ trong khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

Giải:

Lan baked a cake. (Lan vẫn nướng một cái bánh)Tan hung colorful lamps. (Tân treo các chiếc đèn sặc sỡ)Nga bought some flowers. (Nga cài một vài ba bông hoa)Mai painted a picture of Ha Noi. (Mai vẽ một bức ảnh về Hà Nội)Lien went shopping. (Liên đi cài sắm)

3. Work with a partner. Write wishes you want lớn make in these situations.

Xem thêm: Viên Uống Sáng Da Hoàng An Giá Bảo Nhiều Tiền, Viên Uống Sáng Da Hoàng AnXem thêm: Cách Chữa Kinh Nguyệt Ra Nhiều Có Nguy Hiểm Không? ? Và Chấm Dứt Vấn Đề

(Thực hành với một bạn cùng học. Viết đầy đủ lời ước mà bạn có nhu cầu trong những tình huống này.)

Giải:

a. You are not very tall. (Bạn ko được cao đến lắm)=>I wish I were taller. (Tôi mong tôi cao hơn)b. It’s so hot. You want lớn be in the swimming pool. (Trời vượt nóng. Bạn muốn ở vào bể bơi)=>I wish I were in the swimming pool. (Tôi ước tôi bên trong bể bơi)c. You don’t have a computer. (Bạn không tồn tại máy tính)=>I wish I had a computer. (ước gì tôi có một chiếc máy tính)d. You live very far from school. (Bạn sinh sống xa trường)=>I wished I lived near school . (Ước gì tôi sống sát trường)e. You don’t have a sister. (Bạn không có chị gái)=>I wish I had a sister. (Ước gì mình có một bạn chị gái)f. You draw very badly. (Bạn vẽ xấu)=>I wish I could draw well. (Ước gì bản thân vẽ đẹp)g. You don’t have your friend’s phone number. (Bạn không tồn tại số của chúng ta bạn)=>I wish I had my friend’s phone number. (Ước gì mình tất cả số của người sử dụng mình)h. You don’t know many friends. (Bạn ko biết nhiều người bè)=>I wish I knew many friends. (Mình cầu mình biết đa số chúng ta bè.)i. There aren"t any rivers và lakes in your hometown. (Không tất cả sông hồ nào sinh sống quê bạn)=>I wish there were (some) rivers và lakes in my home town.(Ước gì gồm sông hồ ở quê mình)