TIẾNG ANH 12

     
A. READING trang 118 sgk giờ đồng hồ Anh 122. While you read trang 119 sgk tiếng Anh 12B. SPEAKING trang 122 sgk tiếng Anh 12C. LISTENING trang 123 sgk giờ Anh 122. While you listen trang 123 sgk giờ Anh 12D. WRITING trang 124 sgk tiếng Anh 12E. Language Focus trang 126 sgk tiếng Anh 122. Grammar trang 126 sgk giờ đồng hồ Anh 12G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 11. Book trang 118 sgk tiếng Anh 12 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập có trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 12 cùng với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. Sẽ giúp các em học giỏi môn giờ Anh lớp 12, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Tiếng anh 12


Unit 11. Book – Sách

A. READING trang 118 sgk giờ Anh 12

1. Before you read trang 118 sgk giờ đồng hồ Anh 12

*

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm vấn đề từng đôi. Hỏi nhau rất nhiều câu sau.)

1. Vị you often read books?

2. What kind of books bởi vì you enjoy reading most/least?

3. How vì you read books?

Answer: (Trả lời)

1. Yes. I do.

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

3. I often read my favourite books in my miễn phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to lớn read it.


In reading books, I generally scan its nội dung first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time khổng lồ read it, a few pages a time.

Tạm dịch:

1. Chúng ta có liên tục đọc sách không? ⟹ Có.

2. Nhiều loại sách nào bạn muốn đọc nhất / không nhiều nhất? ⟹ Tôi phù hợp đọc sách về công nghệ nhất, nhưng lại tôi phát âm tiểu thuyết ít nhất.

3. Bạn đọc sách như vậy nào? ⟹ Tôi thường đọc các cuốn sách hâm mộ trong thời hạn rảnh rỗi; dẫu vậy khi tôi tình cờ, nhận được một quyển sách độc đáo tôi tìm thấy thời hạn để phát âm nó. Trong bài toán đọc sách, tôi thường xuyên quét nội dung của nó trước tiên giúp xem nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, ví như tôi có nhiều thời gian hơn, tôi đọc lời nói đầu. Tiếp đến tôi tìm thời gian để đọc nó, vài trang một lần.

2. While you read trang 119 sgk giờ Anh 12

Read the text & do the tasks that follow.

(Đọc văn bản và tiến hành các tác vụ tiếp theo.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to lớn be tasted, others to be swallowed, và some few to lớn be chewed và digested.” This good advice shows how it is possible lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to lớn sleep. It is enough to lớn dip into it và read bits here & there. In a word, this is “tasting”.


Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time khổng lồ enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong lớn this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to lớn “chew và digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Bởi vì not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read và understand.

Some people think that as more and more people have television in their homes, fewer and fewer people will buy books to lớn read. Why read when television can bring you all the information & stories with colour, picture & action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way to get information & entertainment, và you can keep a book forever và read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Tạm dịch:

Về chủ thể đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng chừng cùng thời với Shakespeare viết phần nhiều lời này, “Một số sách nhằm đọc thử, một số khác dể gọi ngấu nghiến, cùng ít sách đề xay ngẫm cùng để đọc và suy nghĩ.” Lời khuyên tuyệt ho này cho biết thêm cách gọi những một số loại sách khác nhau với bí quyết nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và đọc nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua loa khu vực này một ít nơi kia một ít là đủ. Cầm lại đây là “đọc thử”.

Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm kiếm được một mẩu truyện hay cùng điều gì ngay cả quan trọng hơn thời hạn dể thường thức nó. Bạn có lẽ đang đi ngủ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài dài bởi xe lửa. Nếu đó là quyển sách hay, bạn cũng có thể nói, “Nó hay quá tôi không thể vứt nó xuống được.” Nhưng còn nếu không phải toàn bộ câu chuyện thuộc về loại này. Đôi khi những nhà phê bình bộc lộ sách như “khó nhằm xuống”, hay “không thể đọc lần tiếp nữa (khó nuốm lên lại)”.


Nhiều sách khác được đọc lừ đừ vã cẩn thận. Nếu như một quyển sách nói về chủ đề mình muốn thú, bạn sẽ muôn xay ngẫm và lưu ý đến về nó. Điều đó không tồn tại nghĩa đọc quá chậm. Khi chúng ta cầm một quyển sách trước tiên tiên, hãy coi nó không quá khó. Đừng bước đầu một quyển sách trừ phi chúng ta cũng có thể nhận thấy xuất phát điểm từ một ít trang thứ nhất đó là quyển chúng ta có thể đọc cùng hiểu dễ dàng dàng.

Một số tín đồ nghĩ rằng vì càng ngày càng có nhiều người có tivi sinh hoạt gia đình, càng ngày càng ít người tiêu dùng sách đọc. Lý do khi truyền hình hoàn toàn có thể mang lại cho chính mình tất cả tin tức và những mẩu truyện với màu sắc sắc, hình và hành động. Nhưng thật sự tivi không giết thịt được việc đọc sách. Thời buổi này nhiều sách cho từng loại được cung cấp hơn trước. Sách vẫn còn đó là một phương tiện rẻ chi phí để tích lũy thông tin và giải trí, và chúng ta cũng có thể giữ một quyển sách mãi mãi và đọc nó các lần. Sách ở mái ấm gia đình là nguồn kỹ năng và nụ cười tuyệt vời.

Task 1 trang 120 sgk tiếng Anh 12

The following words và phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả mọi từ và cụm từ xuất hiện ở đoạn văn. Search từ tương đương tiếng Việt cho mỗi từ.)

1. Swallow

2. Dip into


3. Taste

4. “hard-to-pick-up again”

5. Digest

6. Chew

7. “ hard-to-put-down”

Answer: (Trả lời)


1. Swallowđọc ngấu nghiến
2. Dip intođọc qua loa
3. Tasteđọc thử
4. “hard-to-pick-up again”không thể hiểu lần nữa
5. Digestđọc với suy nghĩ
6. Chewnghiền ngẫm
7. “ hard-to-put-down”không thể quăng quật xuống1.
Task 2 trang 120 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việc từng đôi. đưa ra quyết định những lời nói là đúng (T) tuyệt sai (F) hoặc không được kể đến (NM) ở bài đọc.Ghi vết (✓) khung mê say hợp.)

1. You can’t read different types of books in the same way.

2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning lớn the end.

3. Many people only have time lớn read when they are travelling.

4. Books with good stories are often described as “hard-to-put-down”.

5. Television has replaced books altogether.

Answer: (Trả lời)

1. NM2. F3. NM4. T5. F

Tạm dịch:

1. Chúng ta không thể đọc những loại sách không giống nhau theo giải pháp giống nhau.

2. Khi bạn “nếm” một cuốn sách độc giả nó cảnh giác từ đầu mang đến cuối.

3. đa số người chỉ có thời hạn để phát âm khi họ sẽ đi du lịch.

4. Phần nhiều cuốn sách gồm những mẩu truyện hay hay được miêu tả như là “khó để xuống”.

5. Truyền họa đã thay thế sách trả toàn.

Task 3 trang 120 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Answer the questions according to the information in the passage.

(Trả lời câu hỏi theo thông tin ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

2. When might you “swallow” a book?

3. What should you vì before starting khổng lồ read a book carefully and slowly?

4. What are the advantages of television over books?

5. What are the advantages of books over television?

Answer: (Trả lời)

1. There are three.

2. When you find a good story and have time to lớn enjoy it.

3. Read a few pages lớn see if it’s the one you can read & understand it easily.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures & actions.

5. Books are still a cheap way lớn get information and entertainment. Và moreover you can keep a book

forever & read it at any time and again & again.

Tạm dịch:

1. Tất cả bao nhiêu phương pháp đọc? ⟹ Ba.

2. Bao giờ bạn “nuốt” một cuốn sách? ⟹ khi bạn tìm thấy một mẩu truyện hay cùng có thời hạn để tận hưởng nó.

3. Các bạn nên làm cái gi trước khi bắt đầu đọc cuốn sách cảnh giác và chậm? ⟹ Đọc một vài trang để xem nó tất cả phải là một trong những trong những chúng ta cũng có thể đọc cùng hiểu nó một biện pháp dễ dàng.

4. ích lợi của truyền hình hơn nhiều sách là gì? ⟹ Tivi rất có thể mang lại cho mình thông tin và mẩu chuyện với color sắc, hình hình ảnh và hành động.

5. Những công dụng của sách hơn hẳn truyền hình là gì? ⟹ Sách vẫn chính là cách tiết kiệm tiền để sở hữu được thông tin và giải trí.Và hơn thế nữa, chúng ta có thể giữ một cuốn sách mãi mãi với đọc nó bất cứ lúc nào với một đợt tiếp nhữa và một lần nữa

3. After you read trang 121 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle . Here are some clues…

(Làm bài toán từng song hoặc từng nhóm. Tìm thấy tên của các loại sách trong hình vuông. Các từ hoàn toàn có thể theo hàng ngang, đi xuống, đi lên, lui, hay con đường chéo. Dưới đây một vài ý tưởng.)

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a t…..

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a r…………….is the right book for you.

c. A n…………… is a story long enough to fill a complete book, in which the characters & events are usually imaginary.

d. A s………………fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

e. If you want lớn learn how lớn knit or work with wood, you should buy a c…………… book.

f. F…………….books tell stories from the author’s imagination.

g. A c………………book tells stories through pictures.

h. A b……………….is about a person’s life written by somebody else.

*

Answer: (Trả lời)

a. Thrillerb. Romancec. Noveld. Science
e. Craftf. Fictiong. Comich. Biography

Tạm dịch:

a. Nếu mình muốn sách với một câu chuyện thú vị đặc biệt là những bạn về tù hoặc gián điệp, phát âm một truyện đơ gân.

b. Nếu bạn muốn đọc những mẩu truyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn là một cuốn sách tương xứng với bạn.

c. Một quyển tiểu thuyết là 1 trong những câu chuyện dài đủ nhằm lắp đầy một cuốn sách trả chỉnh, trong đó các nhân vật và sự kiện thường xuyên tưởng tượng.

d. Sách khoa học giả tưởng là 1 loại sách dựa vào những tò mò khoa học tập tưởng tượng về tương lai.

e. Nếu bạn muốn học làm cố kỉnh nào nhằm đan hoặc thao tác làm việc với gỗ, bạn nên mua một cuốn sách thủ công.

f. Sách trả tưởng kể mẩu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.

g. Một quyển truyện tranh kể câu chuyện qua hình ảnh.

h. Một tè sử kể về cuộc đời của một bạn do fan khác viết.

B. SPEAKING trang 122 sgk tiếng Anh 12

1. Task 1 trang 122 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Work in pairs. Complete the following conversation và practise it.

(Làm bài toán từng đôi. Hoàn hảo bài đối thoại sau và thực hành thực tế nó.)

Conversation 1

A: What………………….?

B: Well, I like reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.

A: How…………………………?

B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, và this time very slowly lớn enjoy every detail of it.

A: When……………………….?

B: I read books whenever I have a little không lấy phí time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

Answer: (Trả lời)

– What sort of books bởi vì you Iike reading?

– How bởi vì you often read books?

– When vì chưng you often read books?

Tạm dịch:

Cuộc hội thoại 1:

A: bạn thích đọc sách gì?

B: À, mình đang có nhu cầu muốn đọc tất cả các nhiều loại sách. Truyện ngắn, kỹ thuật viễn tưởng, lãng mạn, phần đa thứ.

A: các bạn thường phát âm sách như vậy nào?

B: À. Bản thân thường đọc lướt qua cuốn sách đầu tiên. Sau đó, mình ban đầu đọc lại lần nữa, và lần này rất lừ đừ để thưởng thức mọi cụ thể của nó.

A: chúng ta thường xem sách khi nào?

B: Mình xem sách bất cứ bao giờ mình có một chút thời gian rảnh rỗi. Mình cũng đọc trong khi chờ đợi xe buýt hoặc trong giờ ngủ tại trường.

2. Task 2 trang 122 sgk tiếng Anh 12


Work in pairs. Ask & answer about each other’s reading habits, using the questions in the conversation.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời về thói quen xem sách lẫn nhau, theo những thắc mắc ở bài xích đối thoại.)

Answer: (Trả lời)

A: What sort of books vì chưng you read?

B: I like reading books on science and history.

A: Why bởi you like reading these kinds of books?

B: Well, books on science show us how things work & affect our lives, và history books tell us the important events and figures that we can withdraw some useful lessons for us from the variety of spheres of life, intellectual & moral.

A: Then when vị you read books?

B: There are various ways of reading books. But according to me, reading the content of the book first lớn see

if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.

A: How vì chưng you often read books?

B: Usually I read them in my không tính tiền time. I also read books on my long trip or journey.

A: Where vày you often read books?

B: Usually at home.

A: vì you think a library is an appropriate place khổng lồ read books?

B: Sure, no other better place.

Tạm dịch:

A: bạn đọc những cuốn sách nào?

B: Tôi đam mê đọc sách về kỹ thuật và lịch sử.

A: tại sao mình muốn đọc những nhiều loại sách này?

B: À, sách về công nghệ cho chúng ta thấy hồ hết thứ đang hoạt động như nuốm nào và ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bọn họ như nạm nào với sách lịch sử cho họ biết đầy đủ sự kiện cùng số liệu quan trọng đặc biệt mà chúng ta có thể rút ra một vài bài học có ích cho bọn họ từ những lĩnh vực khác biệt của cuộc sống, trí tuệ và đạo đức.

A: Vậy độc giả sách như thế nào?

B: có rất nhiều cách đọc sách khác nhau. Nhưng theo mình, đọc câu chữ của cuốn sách trước tiên để xem nếunó bao gồm chứa ngẫu nhiên ý tưởng thú vị, tiếp đến mình gọi những lời nói đầu giả dụ tôi tất cả thời gian.

A: chúng ta thường xem sách khi nào?

B: thường thì tôi đọc bọn chúng trong thời gian rảnh. Tôi cũng xem sách về chuyến đi dài ngày hay chuyến đi của tôi.

A: các bạn thường đọc sách ở đâu?

B: thường ở nhà.

A: chúng ta có cho rằng thư viện là nơi phù hợp để phát âm sách?

B: chắc hẳn chắn, không có ở đâu khác xuất sắc hơn.

3. Task 3 trang 122 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Complete the following conversation & practise it.

(Làm việc từng đôi. Điền bài đối thoại sau và thực hành nó.)

Conversation 2.

A: What …………..?

B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.

A: Who…………………?

B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead & who is trained to lớn be a wizard in a wizard school.

A: What……………………..?

B: He is brave, witty and very kind lớn other people.

Answer: (Trả lời)

– What are you doing at this moment?

– Who is the main character?

– What’s he like?

Tạm dịch:

Bài đối thoại số 2.

A: bạn đang làm gì đó?

B: từ bây giờ á? À, mình vẫn đọc “Căn phòng của không ít bí mật”, trong những cuốn sách Harry Potter.

A: Nhân vật đó là ai?

B: Nhân đồ vật chính? Một cậu bé, Harry Potter, bố mẹ của cậu ấy sẽ mất và được huấn luyện để trở thành một phù thủy vào một trường dạy phép thuật.

A: Cậu ta trông như vậy nào?

B: Cậu ấy dũng cảm, dí dỏm và hết sức tử tế với những người khác.

4. Task 4 trang 122 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask và answer about the book you are reading or have read. Cảnh báo down the answers.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời về cuốn sách em đã đọc hay sẽ đọc. Ghi lại các câu trả lời.)

Answer: (Trả lời)

A: What are you reading at the moment?

B: At this moment? I’m reading ” The Golden Hearts”.

A: What’s it about?

A: It tells about the golden hearts. More clearly the stories about people who have golden hearts: always loving and helping the poor, the disadvantaged or the marginalized without discrimination of religion, race, social position,..

A: What bởi vì you think about it?

B: I think it’s both very interesting and very useful. It shows us the most important thing in life is neither money nor fame và nor social position, but the love and charity can bring happiness khổng lồ man’s soul.

Tạm dịch:

A: nhiều người đang đọc gì đó?

B: hôm nay á? Tôi đã đọc “Những tấm lòng vàng”.

A: Nó nói về cái gì?

B: Nó nói về những tấm lòng vàng. Rõ ràng hơn những mẩu truyện về những người có trái tim vàng: luôn luôn yêu thương và giúp sức người nghèo, bạn thiệt thòi hoặc bị gạt ra bên ngoài lề làng hội, không tách biệt tôn giáo, chủng tộc, vị trí xã hội.

A: chúng ta nghĩ gì về nó?

B: mình nghĩ nó khôn xiết thú vị và rất hữu ích. Nó cho bọn họ thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là may mắn tài lộc hay danh vọng xuất xắc vị vậy xã hội, nhưng mà tình yêu và việc thiện rất có thể mang lại hạnh phúc cho trọng tâm hồn bé người.

5. Task 5 trang 122 sgk giờ Anh 12

Work in groups. Report the results khổng lồ the group.

(Tường thuật công dụng cho nhóm.)

Answer: (Trả lời)

– At the moment, nam giới is reading “Die Another Day” – a detective story. The main character is James Bond – 007. He is very brave, talented, handsome, intelligent and humorous. He struggled against terrorism và saved the world from the war.

C. LISTENING trang 123 sgk tiếng Anh 12

1. Before you listen trang 123 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions vì chưng you ask him / her lớn find as much as possible about the book?

(Làm câu hỏi từng đôi. Chúng ta cùng học tập của em vừa phát âm một quyển sách hay. Em hỏi bạn ấy thắc mắc gì để mày mò về quyển sách càng những càng tốt)

Answer: (Trả lời)

* Have you read any book recently?

* What’s the title of the book?

* What’s the sort of the book?

* Who’s the author?

* What does the book tell about?

* What’s the plot?

* What of the book interests you most?

* What can you get from the book?

Tạm dịch:

* gần đây bạn đã đọc cuốn sách nào không?

* tiêu đề của cuốn sách là gì?

* nhiều loại sách sẽ là gì?

* Ai là tác giả?

* Cuốn sách nói đến điều gì?

* tình tiết là gì?

* Cuốn sách như thế nào bạn thân thương nhất?

* chúng ta có thể học được gì trường đoản cú cuốn sách?

Listen & repeat (Nghe cùng nhắc lại)

incredible – kỳ lạ thườngwilderness – sự hoang dãfascinating – hấp dẫnunnoticed – không người nào chú ý
journey – hành trìnhpersonality – nhân cáchsurvive – tồn tạireunited – đoàn tụ

2. While you listen trang 123 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Listen to a woman talking about the book dial she has just read & do the tasks that follow.

(Nghe một thiếu phụ nói về quyển sách bà ấy vừa đọc với làm bài xích tập kèm theo.)

Task 1 trang 123 sgk giờ Anh 12

Circle the correct answer A, B or C. (Khoanh câu trả lời đúng nhất.)

Questions

1. The title of the book is .

A. Canadian Wilderness

B. The Incredible Journey

C. Sheila Burnford

2. The book is about .

A. A Canadian family

B. Three Canadian friends

C. Three animal friends

3. Where does the Canadian family go?

A. To lớn visit a friend who lives 300 miles away.

B. Lớn England.

C. To the Canadian wilderness.

4. Why vị the animals leave the friend’s house?

A. They want khổng lồ find their owners.

B. They want to lớn know how to lớn survive life in the wilderness.

C. They were not well treated by the friend.

5. What is the central theme of the book?

A. How the animals can survive life in the wilderness in order khổng lồ get home.

B. How khổng lồ resolve an animal problem.

C. How lớn take care of other people.

Answer: (Trả lời)

1. B2. C3. B4. A5. A

Tạm dịch:

Câu hỏi

1. Title của cuốn sách là.

A. Vùng hoang dã ở Canada

B. Hành trình Incredible

C. Sheila Burnford

2. Cuốn sách là về.

A. Một mái ấm gia đình người Canada

B. Ba người chúng ta Canada

C. Cha người các bạn động vật

3. Gia đình người Canada đi đâu?

A. đi gặp mặt một người các bạn sống cách xa 300 dặm.

B. Mang lại nước Anh.

Xem thêm: Bài Thơ Trung Thu Của Bác Hồ Gửi Thiếu Nhi Nhân Dịp Tết Trung Thu

C. Mang đến vùng hoang dại của Canada.

4. Vì sao động vật lại tránh khỏi nhà bạn của bạn?

A. Người ta muốn tìm công ty của chúng.

B. Người ta muốn biết làm cầm nào nhằm tồn tại cuộc sống trong vùng hoang dã.

C. Các chất oxi.

5. Chủ thể trung trung khu của cuốn sách là gì?

A. Làm thế nào những động vật hoàn toàn có thể sống sót cuộc sống thường ngày trong vùng hoang dã để về nhà.

B. Cách giải quyết và xử lý vấn đề động vật.

C. Làm nạm nào để chăm sóc người khác.

Audio script: (Bài nghe)

I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnford, a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners. It is a fascinating story that describes some of the incredible things animals can do.

When a Canadian family goes to lớn England for a long trip, they leave their three pets with a friend who lives 300 miles away. Though well treated by the friend, the pets miss their family. One day, they are also khổng lồ leave the friend’s house unnoticed & begin the long journey khổng lồ find their owners. The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to lớn arrive home. They never could have completed the journey alone, but they take care of one another, và all the three make it và are reunited with their owners.

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him. But amazingly he found the sưenaih to lớn make it.

The author didn’t try khổng lồ turn the animals into people, speaking và acting like humans. Instead, she was faithful lớn her characters as animals and showed us their journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would like lo recommend khổng lồ anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a pet or wanted one would enjoy it.

Tạm dịch:

Gần phía trên tôi sẽ đọc cuốn chuyến đi Niềm vui của Sheila Burnford, một cuốn sách về tía người các bạn động vật đi qua vùng hoang dã của Canada search kiếm người sở hữu của họ. Đây là một câu chuyện lôi kéo mô tả một số trong những điều thú vị mà con vật hoàn toàn có thể làm.

Khi một mái ấm gia đình người Canada đi cho Anh đến một chuyến du ngoạn dài, bọn họ rời khỏi ba vật nuôi của họ với một người bạn sống 300 dặm. Mặc dù được đối xử giỏi bởi chúng ta bè, các vật nuôi bỏ lỡ gia đình của họ. Một ngày nọ, họ cũng rời ra khỏi nhà bạn của công ty mà không xem xét và bước đầu cuộc hành trình dài dài nhằm tìm chủ nhân. Chủ thể trung vai trung phong của cuốn sách, một vấn đề mà thú đồ vật phải giải quyết là làm núm nào nhằm tồn tại trong vùng hoang dã nhằm về nhà. Chúng ta không lúc nào có thể hoàn thành cuộc hành trình một mình, dẫu vậy họ chăm lo lẫn nhau, với cả tía người có tác dụng ranó và sum vầy với công ty của họ.

Mỗi con vật có một nhân phương pháp khác biệt, tuy thế họ chăm lo cho nhau như thể họ là một trong gia đình. Ấn tượng nhất của mình là con chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất đến anh ta. Dẫu vậy thật đáng kinh ngạc, ông đã tìm thấy sư sư lãnh nhiệm vụ đó.

Tác giả vẫn không nỗ lực biến con vật thành người, nói và hành động như bé người. Cụ vào đó, cô đã trung thành với chủ với các nhân vật của cô ý như động vật và cho công ty chúng tôi thấy hành trình của mình qua hai con mắt động vật. Điều đó khiến cho cuốn sách trở đề nghị thú vị và tất yêu tin được.

Tôi muốn giới thiệu với bất cứ ai thích hễ vật. Tôi cho là bất cứ ai đã từng bao gồm một loài vật cưng hoặc mong một sẽ hưởng thụ nó.

Task 2 trang 124 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Listen again & fill in the gaps in the passage.

(Nghe lại với điền những chỗ trổng tại phần văn.)

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1)…………..

The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the (2)…….……..to make it.

The tác giả didn’t try lớn turn the animals into people, speaking and acting lượt thích (3) ……….. Instead, she was faithful khổng lồ her characters as animals and showed us their (4)……………..through animal eyes. That made the book interesting và unbelievable.

I would recommend the book lớn anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) …………..or wanted one would enjoy it.

Answer: (Trả lời)

1. Family2. Strength3. Humans4. Journey5. Pet

Tạm dịch:

Mỗi con vật có một nhân giải pháp khác biệt, tuy thế chúng quan tâm cho nhau như thể chúng là 1 trong (1) gia đình.

Ấn tượng độc nhất của chúng là chú chó già. Cuộc hành trình dài là khó khăn nhất đến cậu ta. Tuy nhiên thật đáng không thể tinh được nó đang tìm thấy (2) sức mạnh để triển khai việc đó.

Tác giải đang không nỗ lực biến động vật hoang dã thành người, nói và hành vi như (3) con người. Nỗ lực vào đó, bà đã trung thành với những nhân thứ của bà như động vật và cho họ thấy (4) hành trình của bọn chúng qua mắt rượu cồn vật. Điều đó tạo nên cuốn sách trở cần thú vị và bắt buộc tin được.

Tôi muốn reviews sách cho bất kể ai thích hễ vật. Tôi cho rằng bất cứ ai đã từng bao gồm một (5) thú cưng.hoặc ý muốn một con sẽ ưa thích nó.

3. After you listen trang 124 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask & answer the question “Would you lượt thích to read books? Why /Why not?”

(Làm vấn đề từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi” Em yêu thích đọc sách không? nguyên nhân thích / nguyên nhân không?”)

Answer: (Trả lời)

A: Have you ever read a book?

B: Yes. Quite often. I really like reading books.

A: What’s your thought of reading books?

B: Personally, reading has in all time & in all ages been a source of knowledge, of happiness, of pleasure & even of moral conscience.

A: Can you explain it more explicitly?

B: Of course. Good books can be said the treasure of distilled wisdom of centuries. Lớn read means to become wiser. Moreover, in this modern world with so much more to know & to learn, the importance of reading has increased. It is not excessive to lớn say a wise reader is a better conversationalist to see the other point of view because he can stand on his ground. In a word, reading broadens the vision, và the horizon of knowledge. It is also in a way a substitute for travel.

In brief, reading can contribute to lớn the growth of understanding and help one lớn see the present in relation to the past & the future. And thus it can develop a historical perspective.

A: So it’s very useful & advantageous khổng lồ read books

B: Sure. There’s no doubt about it.

Tạm dịch:

A: Đã khi nào bạn hiểu cuốn sách chưa?

B: Có. Khá nhiều. Tôi thực sự thích đọc sách.

A: chúng ta nghĩ gì về bài toán đọc sách?

B: Theo tôi, đọc sách gồm trong phần đông thời cùng ở hầu như lứa tuổi là nguồn gọi biết, hạnh phúc, thú vui và thậm chílà lương trung tâm luân lý.

A: bạn cũng có thể giải yêu thích nó một cách rõ ràng hơn?

B: vớ nhiên. Phần nhiều cuốn sách hay hoàn toàn có thể được hotline là kho báu của sự khôn ngoan của đa số thế kỷ. Đọc tức là để trở nên khôn ngoan hơn. Rộng nữa, trong thay giới tiến bộ này với tương đối nhiều điều hơn nữa để biết cùng học hỏi, tầm quan trọng đặc biệt của việc đọc đã tăng lên. Nó chưa phải là trên mức cho phép để nói rằng một bạn đọc khôn ngoan là 1 trong những người đối thoại giỏi hơn nhằm xem cách nhìn khác bởi vì ông có thể đứng cùng bề mặt đất của mình. Nói biện pháp khác, đọc mở rộng tầm nhìn, và đường chân trời của tri thức. Nó cũng là 1 cách sửa chữa cho du lịch.

Nói cầm lại, câu hỏi đọc hoàn toàn có thể góp phần làm cho tăng sự gọi biết cùng giúp tín đồ ta bắt gặp hiện tại tương quan đến vượt khứ cùng tương lai. Và vì thế nó có thể phát triển một quan điểm lịch sử.

A: bởi vì vậy, nó rất bổ ích và dễ ợt để phát âm sách

B: chắc chắn. Không tồn tại nghi ngờ gì về điều đó.

D. WRITING trang 124 sgk tiếng Anh 12

Writing a book report

1. Task 1 trang 124 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Below are questions you have to lớn answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

(Dưới đấy là những thắc mắc em phải trả lời khi viết bài thuyết trình về một quyển sách, nhưng chúng lộn xộn. Thao tác làm việc với một các bạn cùng học, xếp những thắc mắc theo thứ tự đúng.)

Questions lớn be answered

1. What was your opinion of the book?

2. Where is the book set?

3. Would you recommend the book?

4. Who is the author?

5. What is the main theme of the story?

6. Who are the main characters?

7. What is the title of the book?

8. What is the plot of the story?

9. What type of book is it?

Answer: (Trả lời)

– General introduction : 7, 4, 9

– Summary of the book’s content: 2, 5, 6, 8

– Conclusion : 1, 3

Tạm dịch:

1. Quan liêu điểm của người tiêu dùng về cuốn sách là gì?

2. Tập sách làm việc đâu?

3. Bạn cũng muốn giới thiệu cuốn sách không?

4. Người sáng tác là ai?

5. Chủ đề chủ yếu của câu chuyện là gì?

6. Ai là nhân vật dụng chính?

7. Title của cuốn sách là gì?

8. Diễn biến của mẩu chuyện là gì?

9. Nhiều loại sách chính là gì?

2. Task 2 trang 125 sgk tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask và answer the above questions about a book you just read.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các thắc mắc trên về quyển sách em vừa đọc.)

Answer: (Trả lời)

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What’s the title of the book?

B: “ The Sea Wolf”.

A: Who’s the author?

B: Jack London.

A: What type of book is it?

B: A novel on love & violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate’s ship on the Pacific Ocean.

A: What’s the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength & Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden & Maud Brewster.

A: What’s the plot of the book?

B: The story is about a literature researcher Van Wayden và a woman writer Maud Brewster, who were caught in a storm và rescued by a sealer owned by a cruel captain Wolf Larsen. On its way, the ship was caught in another storm và thrown on a deserted beach. They spent days in lack of food & suffered from severe cold. Facing a lot of dangers & cruelly, in the kết thúc Weyden và Brewster defeated Larsen’s inhuman actions. Their bravery và courage brought the true love and happiness to them.

A: What’s your opinion on the book?

B: It’s an interesting book.

A: Yes, according to lớn the main thoughts. I think it’s worth reading because it gives us a lesson : the true love và only with the true love can man find the true happiness.

Tạm dịch:

A: cách đây không lâu bạn bao gồm đọc sách không?

B: Ờ có.

A: title của sách là gì?

B: ” Sói biển”

A: người sáng tác là ai?

B: Jack London

A: Sách này trực thuộc thể nhiều loại nào?

B: Một đái thuyết về tình yêu và bạo lực.

A: bối cảnh sách nghỉ ngơi đâu?

B: Một loại tàu bốn nhân trên tỉnh thái bình Dương.

A: chủ đề thiết yếu của sách là gì?

B: Sự độc ác, sức mạnh và tình yêu.

A: nhận vậy đó là ai?

B: Wolf Larsen, một thuyền trưởng độc ác, Van Weyden cùng Maud Brewster.

A: cốt truyện là gì?

B: mẩu chuyện kể về một nhà phân tích văn học tập Van Wayden và một nữ người sáng tác tên Maud Brewster, người chạm mặt phải cơn lốc và được một chú hải cẩu cứu vãn sống, công ty của nó là 1 thuyền trưởng độc ác, Wolf Larsen. Trên đường đi nhỏ tàu đã gặp mặt phải một cơn sốt khác và dò ra đến bãi biển hoang sơ. Chúng ta trải trải qua nhiều thiếu thức ăn uống và chịu cái lạnh khốc liệt. Đối khía cạnh với nhiều gian nguy và sự độc ác, sau cùng Weyden cùng Bewster đã thành công hành động vô nhân đạo của Larsen. Sự dũng cảm và quả cảm của bọn họ đã đem lại tình yêu thương và hạnh phúc đích thực.

A: Ý kiến của công ty về cuốn sách này?

B: Đó là một trong những quyển sách hay.

A: À, theo phần đông ý chính. Mình nghĩ nó đáng đọc vày nó cho chúng ta một bài học: tình yêu chân thực và chỉ có tình yêu sống động con tín đồ mới hoàn toàn có thể tìm được niềm hạnh phúc thật sự.

3. Task 3 trang 125 sgk giờ đồng hồ Anh 12

Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2.

(Viết bài bác thuyết trình về quyền sách em new đọc ngay sát đây, dựa vào công dụng của Tasks 1 với 2.)

Answer: (Trả lời)

Recently I’ve read a book. “Sea Wolf “ by Jack London. It’s a novel.

The story is phối on a sealer owned by a cruel & strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher và a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Tạm dịch:

Gần trên đây tôi đã đọc một cuốn sách. “Sói biển” của Jack London. Đó là một trong cuốn tè thuyết. Mẩu chuyện được bỏ lên một nhỏ dấu của một thuyền trưởng độc ác và bạo dạn mẽ. Wolf Larsen với nhì nhân đồ khác, Van Weyden, một nhà phân tích văn học với một nhà văn thiếu nữ Maud Brewster. Thông qua toàn cục câu chuyện, nói theo cách khác tình yêu thực thụ và bác bỏ ái có thể đánh bại sự tàn ác. Trong một từ; tình yêu đích thực luôn thắng. Cuốn sách này là 1 trong cuốn tè thuyết vô cùng thú vị gợi lên trong chiều sâu của họ cảm giác của con bạn về sức mạnh của tình yêu.

E. Language Focus trang 126 sgk tiếng Anh 12

1. Pronunciation trang 126 sgk giờ Anh 12

Listen & practise reading, the following sentences, paying attention khổng lồ the stressed syllables.

(Nghe và thực hành đọc, các câu sau, để ý đến các âm tiết dấn mạnh.)

1. Why did you behave lượt thích that?

2. Come for a swim.

3. I think it will be fine.

4. She’s gone for a walk in the park.

5. I wonder if he’ll ever come back.

Tạm dịch:

1. Nguyên nhân bạn đối xử như thế?

2. Đi bơi.

3. Tôi nghĩ đang ổn thôi.

4. Cô ấy đi bộ trong công viên.

5. Tôi từ bỏ hỏi anh ấy có khi nào trở lại.

Mark the primary găng tay over the main bít tất tay syllables, then practise reading the sentences.

(Đánh vết sự trọng âm chính so với các âm tiết tất cả trọng âm chính, kế tiếp thực hành đọc những câu.)

Peter’s coming in a minute if he can.

Come và see us at our new apartment.

Where’s your new apartment? Is it in another district?

Why was he trying to lớn embarrass me?

Probably he wanted you to lớn notice him.

Tạm dịch:

Peter sẽ đến trong một phút nếu gồm thể.

Hãy đến và xem căn hộ cao cấp mới của chúng tôi.

Căn hộ mới của người sử dụng ở đâu? Nó có ở 1 quận khác à?

Tại sao anh ấy lại làm cho tôi ngượng ngùng?

Có thể anh ta mong mỏi bạn chăm chú đến anh ta.

2. Grammar trang 126 sgk giờ Anh 12

Exercise 1 trang 126 sgk tiếng Anh 12

Rewrite the sentences in the passive.

(Viết lại những câu làm việc thể bị động.)

1. You mustn’t use this machine after 5.30 p.m.

2. You must clean this machine every time you use it.

3. You should keep the flower in a warm sunny place.

4. You should pay your bill before you leave the hotel

5. You should give us the information now.

6. You can buy toothpaste at the drug store.

7. We should warn the children not khổng lồ speak lớn strangers.

8. Nobody can solve the mystery.

9. You can exchange travellers’ cheques at most banks.

10. You shouldn’t tell her the news. It might kill her.

Answer: (Trả lời)

1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time it is used.

3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

5. The information should be given to us now.

6. Toothpaste can be bought at the drugstore.

7. Children should be warned not to speak khổng lồ strangers.

8. The mystery can’t be solved.

9. Travellers’ cheques may he exchanged at most banks.

10. The news shouldn’t be told to lớn her. She might be killed by it.

Tạm dịch:

1. Chúng ta không được sử dụng máy này sau 5 giờ 30 phút. = ko được sử dụng máy này sau 5 giờ đồng hồ 30 chiều.

2. Bạn phải làm cho sạch thứ này mỗi khi chúng ta sử dụng nó. = thiết bị này phải được gia công sạch mỗi lần sử dụng.

3. Bạn nên giữ hoa ở địa điểm nắng ấm. = các bông hoa nên được giữ lại ở chỗ nắng ấm.

4. Chúng ta nên thanh toán giao dịch hóa đơn của chúng ta trước khi chúng ta rời khách sạn. = Hóa đơn của người tiêu dùng phải được thanh toán trước khi chúng ta rời khách sạn.

5. Chúng ta nên cho shop chúng tôi thông tin ngay lập tức bây giờ. = thông tin cần được cung ứng cho shop chúng tôi bây giờ.

6. Chúng ta có thể mua kem đánh răng tại siêu thị thuốc. = Thuốc tiến công răng có thể được thiết lập tại hiệu thuốc.

7. Bọn họ nên lưu ý trẻ không thủ thỉ với người lạ. = trẻ em nên được cảnh báo không nói chuyện với bạn lạ.

8. Không ai hoàn toàn có thể giải ham mê được túng ẩn. = Điều bí mật không thể phân tích và lý giải được.

9. Bạn có thể đổi séc du ngoạn tại phần nhiều các ngân hàng. = Séc du lịch rất có thể đổi tại phần đông các ngân hàng.

10. Bạn tránh việc nói với cô ấy phần đông tin tức. Nó rất có thể giết bị tiêu diệt cô ấy. = ko nên thủ thỉ với cô ấy. Cô ấy hoàn toàn có thể bị giết vì nó.

Exercise 2 trang 127 sgk giờ Anh 12

Complete the conversation with the suitable passive khung of the verbs in brackets.

(Điền bài đối thoại với dạng phù hợp của cồn từ trong ngoặc.)

Naomi: Dr. Kay. I’d like to ask how meals (1. Will/prepare) ……….. In the Space Station ………food (2. Be going to/cook)………..on board or taken in the form of tablets?

Dr. Kay: Neither. Gourmet meals (3. Will/pre-package) ……………. On Earth then they (4. Can/warm up)…………………on board.

Naomi: But the tourists will be from different parts of the world. How…………….food (5. Should/choose) …………..to suit everyone’s taste?

Dr. Kay:An international thực đơn (6. Have to/offer)………………Food (7. Could/select) ………..from food preference forms that tourists completed before the trip. Và meals (8. Ought to/make)…………….as pleasant as possible.

Answer: (Trả lời)

1. Will be prepared

2. Is food going to lớn be cooked

3. Will be pre-packaged

4. Can be warmed

4. Should food be chosen

6. Has khổng lồ be offered

7. Could be selected

8. Ought to be made

Tạm dịch:

Naomi: bác bỏ sĩ Kay. Tôi mong muốn hỏi làm rứa nào các bữa nạp năng lượng sẽ được chuẩn bị trong Trạm vũ trụ. Thức nạp năng lượng được nấu chín bên trên tàu giỏi uống dưới dạng dung dịch viên?

Tiến sĩ Kay: Cả hai phần nhiều không phải. Bữa ăn ngon sẽ tiến hành đóng gói sẵn bên trên trái đất sau đó chúng có thể được đung nóng lại bên trên tàu.

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Câu Nói: Cảm Thông Và Chia Sẻ Siêu Hay, Cảm Thông Và Chia Sẻ

Naomi: Nhưng du khách sẽ tới từ những nơi khác biệt trên chũm giới. Thức ăn uống được lựa chọn thế nào để tương xứng với khẩu vị của đều người?

Tiến sĩ Kay: Thực đơn quốc tế phải được cung cấp. Thực phẩm hoàn toàn có thể được tuyển lựa từ các hình thức ưu đãi thực phẩm nhưng mà khách du lịch xong trước chuyến đi. Và bữa tiệc nên được thực hiện ngon nhất gồm thể.

F. Vocabulary (Phần tự vựng)

– chew /t∫u:/ (v): nhai

– digest /’daidʒest/ (v): tiêu hoá

– fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a): hấp dẫn,quyến rũ

– personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ (n):tính cách,lịch thiệp

– swallow /’swɔlou/(v): nuốt (n):ngụm

– reunite /,ri:ju:’nait/ (v): đoàn tụ

– taste /teist/ (v): nếm

– unnoticed /,ʌn’noutist/ (a):không xem xét thấy

– wilderness /’wildənis/ (n): vùng hoang dã

– literature /’litrət∫ə/ (n): văn học

– advantage /əd’vɑ:ntidʒ/ (n): lợi thế

– discovery /dis’kʌvəri/ (n): sự tìm hiểu ra

G. Grammar (Ngữ pháp)

Động tự khuyết thiếu trong câu bị động:

Công thức:

Chủ động: S + can/must/have to/… + V1 + O

⟹ Bị động: S’ + can/must/have to/… + be V3/V-ed (+ by O’)

Chủ động: S + can/must/… + have V3/V-ed + O

⟹ Bị động: S’ + can/must/… + have been V3/V-ed (+ by O’)

Chú ý:

– không dùng: by them/people/someone/no one/me/you/him/her/it/us;

– nơi chốn + by O + thời gian;

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập vào Unit 11. Book trang 118 sgk tiếng Anh 12 đầy đủ, gọn gàng và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!