Tiếng anh 11 mới unit 7 speaking

     

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Getting Started - Khởi động

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Language - Ngôn ngữ

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Reading - tiếp xúc và văn hoá

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Speaking - Hội thoại

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Listening - bài nghe

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Writing - bài viết

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Looking Back - Củng cố

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Project - tài năng nhóm


1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1

2. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 2

3. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 4

5. Unit 7Lớp 11 Speaking Task 5

6. Bài xích tập trắc nghiệm Speaking Unit 7 Lớp 11

7. Hỏi đáp speaking Unit 7 Lớp 11


Match the phrases with the descriptions to lớn make sentences. (Ghép các cụm từ bên dưới với phần thể hiện để tạo thành câu trả chỉnh.)


1. An undergraduate studenta. Goes to lớn a foreign country to study for a period as a part of programme between two institutions
2. Distance learning or educationb. Allow students to manage their study schedule as long as they gain enough credits as required
3. An exchange studentc. Follow a course of study that leads to lớn a bachelor"s degree
4. A credit - based coursed. Is a network of servers on the internet, used khổng lồ store, manage và process data
5. The cloud

e. Allow the students to lớn work on their own at home or at the office, and access materials và communicate with tutors & other students over the computer network


Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 

Bài dịch: 1. Sinh viên đh - sau đó 1 khóa học trình độ dẫn đến bằng cử nhân2. Huấn luyện và giảng dạy từ xa - cho phép sinh viên tự thao tác làm việc tại đơn vị hoặc trên văn phòng, tiếp cận những tài liệu và giao tiếp với thầy giáo và sinh viên khác qua mạng sản phẩm tính.3. Sinh viên theo học chương trình trao đổi huấn luyện - đi cho một quốc tế để học hành trong một khoảng thời hạn như một trong những phần của một lịch trình giữa nhì tổ chức.4. Khóa huấn luyện theo học chế tín chỉ - cho phép sinh viên quản lý tiến độ học tập của mình miễn là họ đóng được đủ những khoản theo yêu cầu.5. Dịch vụ lưu trữ đám mây - là 1 trong những mạng lưới các máy chủ trên Internet, được thực hiện để lưu trữ, thống trị và giải pháp xử lý dữ liệu.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 mới unit 7 speaking


Choose the correct phrases (a-f) lớn complete the conversation. (Chọn những cụm trường đoản cú đúng tốt nhất từ a-f để ngừng đoạn hội thoại.)

A. I"d ratherB. the best choice for usC. there are different choices for usD. one more thing to considerE. would you preferF. prefer online và distance coursesKevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh. Would you lượt thích to start?Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1)________ Higher education will provide us with moreknowledge and critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us khổng lồ find a job more easily.Kevin: How about you, Anna, which option (2)_________ ? Vocational or academic courses?Anna: Well, (3)__________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not.Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people to pursue further education while working. We can study independently và pay our tuition fees.Anna: That s right. I (4)__________ . With the development of the Internet, we don’t need lớn be campus-based students. We can work & study simultaneously.Mai: Is that what we call cloud’ learning?Anna: Yes. It s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.Minh: (5)__________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.Kevin: So, in summary, (6)_________ in further education - campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We re so lucky!

Bài dịch với câu vấn đáp chi tiết: 

1. b 2. e 3. 4. f 5. d 6. c

Bài dịch: Kevin: Chào hầu hết người. Nhà đề đàm đạo của chúng tôi bây giờ là đào tạo và giảng dạy thêm. Minh, bạn có nhu cầu bắt đầu?Minh: À, tôi nghĩ trường đh sau khi xuất sắc nghiệp trung học sẽ là việc lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi. Giáo dục đh sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều kỹ năng và khả năng tư duy phê bình. Hơn nữa, bởi cử nhân đã giúp shop chúng tôi tìm được vấn đề làm tiện lợi hơn.Kevin: Còn bạn, Anna, lựa chọn nào chúng ta thích? những khoá dạy dỗ nghề giỏi học vấn?Anna: À, Tôi thích những khóa đào tạo chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng tôi cần một số trong những kỹ năng để có được một các bước đầu tiên. Sau đó, tôi rất có thể quyết định coi tôi ước ao theo học bởi cử nhân hay không.Mai: Tôi trả toàn gật đầu với Anna. Bây chừ còn có những khóa học cung cấp thời gian, có thể chấp nhận được thanh thiếu thốn niên thường xuyên học tập trong những lúc làm việc. Chúng ta có thể học độc lập và trả học tập phí.Anna: Đúng rồi. Tôi thích những khóa học trực tuyến đường và tự xa hơn. Cùng với sự trở nên tân tiến của Internet, công ty chúng tôi không rất cần phải là sv trong khuôn viên. Chúng ta có thể làm câu hỏi và tiếp thu kiến thức đồng thời.Mai: Đó là dòng mà bọn họ gọi là "đám mây" học tập?Anna: Vâng. Đó là 1 thuật ngữ mới. Hơn nữa, phần lớn các khóa đào tạo và huấn luyện đều dựa vào học phí, đem lại sự linh hoạt rộng trong định kỳ trình của chương trình.Minh: Một điều nữa đề xuất xem xét là sự sẵn có của những chương trình thương lượng sinh viên. Đây là những thời cơ tuyệt vời mang lại sinh viên đi thảo luận để kiếm được học phí, mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm phần đông nền văn hoá mới.Kevin: Vậy, cầm lại, có rất nhiều lựa chọn không giống nhau cho họ trong công tác giáo dục tiếp nối - các khóa học tại ngôi trường hoặc bên trên đám mây, toàn thời gian hoặc bán thời gian, và những chương trình trao đổi. Cửa hàng chúng tôi rất may mắn!


Read the conversation again và answer the questions. (Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?2. Why does Anna prefer career-based courses?3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?4. What is one of the advantages of ‘cloud7 learning?5. How can credit-based courses benefit students?

Bài dịch với câu vấn đáp chi tiết: 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?Because education will help students to lớn gain more knowledge and critical thinking skills và a bachelor’s degree will help them khổng lồ find a job more easily.

2. Why does Anna prefer career-based courses?Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want khổng lồ pursue và undergraduate degree or not.

Xem thêm: Phúc Khí 12 Con Giáp Con Nào May Mắn Nhất Trong Nửa Đầu Năm 2022

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?They are campus-based, part-time, full-time, và online.

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? “Cloud” learning allows students lớn work và study simultaneously.

5. How can credit-based courses benefit students?They provide students with more flexible programmes & schedules.

Bài dịch: 1. Tại sao Minh lại cho rằng theo học đại học sau khi xuất sắc nghiệp trung học là lựa chọn tốt nhất?Bởi vì giáo dục đào tạo đại học sẽ giúp sinh viên tất cả thêm kỹ năng và kiến thức và khả năng tư duy phê bình và bằng cử nhân sẽ giúp họ tìm kiếm được việc làm thuận lợi hơn.2. tại sao Anna phù hợp lựa chọn những khoá học tập hướng nghiệp hơn?Bởi bởi vì sinh viên cần một vài kỹ năng để có được một các bước trước lúc họ có thể quyết định xem họ có nhu cầu theo đem bằng đh hay không.3. phương pháp tham gia những khoá học được đề cập trong đoạn đối thoại là gì?Họ là dựa vào cơ sở, buôn bán thời gian, toàn thời gian, cùng trực tuyến.4. Một vào những ưu điểm của đào tạo và giảng dạy trực con đường dựa trên công nghệ điện toán đám mây là gì?Học "Cloud" chất nhận được học sinh thao tác và học tập đồng thời.5. những khoá học theo học chế tín chỉ có ích cho học sinh như nuốm nào?Họ cung ứng cho sinh viên những chương trình cùng lịch trình linh hoạt hơn.


Work in groups of four. Practice the conversation. (Tập nói theo đoạn đối thoại theo nhóm bốn học sinh.)


Work in groups of four. Discussion your choices và preferences for further education. Use the expressions in the conversation. (Làm bài tập theo nhóm bốn học sinh. Bàn thảo các lựa chọn và ưu tiên của em so với giáo dục vấp ngã túc. Sử dụng những cách biểu đạt có trong khúc hội thoại.)

I have decided to lớn enter university after graduating from secondary school for the following reasons:It doesn"t mean that I will get a job easily if I have an university degree but it will mở cửa up more options lớn me.It is the only way for me khổng lồ follow my dream of being a doctor. If you want to lớn get a career, not just a job, you must have a degree which allows you to progress in your career faster than without a degree.With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.Studying for a decree teaches me khổng lồ be an independent thinker, how to lớn work in a team, how khổng lồ communicate well with others...

Bài dịch: 

Tôi đã ra quyết định vào trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học bởi vì những vì sao sau:Không có nghĩa là tôi sẽ sở hữu được bài toán làm một cách thuận lợi nếu tôi bao gồm bằng đh nhưng nó sẽ lộ diện thêm nhiều lựa chọn mang lại tôi.Đó là bí quyết duy nhất để tôi triển khai ước mơ trở thành chưng sĩ của mình. Nếu bạn muốn có một nghề nghiệp, chúng ta phải có bởi cấp được cho phép bạn tân tiến trong sự nghiệp nhanh hơn mà không tồn tại bằng cấp.Với bởi cấp, tôi rất có thể theo sự nghiệp của mình, tôi có thể làm câu hỏi ở trình độ chuyên môn cao hơn, sau đó tôi có thể kiếm được không ít tiền hơn.Học một sắc lệnh dạy dỗ tôi thành một nhà tứ tưởng độc lập, làm ráng nào để triển khai việc và một đội, làm nuốm nào để tiếp xúc tốt với những người khác ...

Như vậy là các em vẫn xem qua bài giảng phần Unit 7 further education - speaking chương trình Tiếng Anh lớp 11 new về giáo dục bậc cao. Để củng cố kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 mới Speaking.

Xem thêm: Tin Học 7 Bài 4: Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán, Lý Thuyết Tin Học 7: Bài 4


Câu 1:Read the passage about international students in Viet Nam, và then answer the questions.Viet phái nam is changing university enrolment requirements khổng lồ make it easier for foreign students khổng lồ study at its universities. Previously, foreign students were required to lớn take university entrance examinations in Vietnamese, making it difficult if not almost impossible for non-Vietnamese-speaking foreign students to lớn apply.International student enrolment is one of the criteria khổng lồ rank Vietnamese universities. Attracting foreign students is also a way for Vietnam to lớn promote Vietnam"s education lớn the world.The leading universities in Viet nam giới enrol undergraduate and graduate international students every year. Most are from the Asia Pacific region including China, Japan, Korea, Australia, Laos, Cambodia & Thailand, while a few come from the United States and Europe. Most of the international students study Vietnamese studies, Vietnamese literature or South East Asian studies, which makes Viet phái mạnh the best destination for them.The leading institutions such as Viet phái mạnh National Universities in Ha Noi & Ho chi Mirth City, which have a tradition of hosting international students, run preparatory courses in Vietnamese for foreign students. However, it"s widely recognized that if these universities do not have programmes taught in English, they have a challenge to enroll international students.

Why was it very difficult for foreign students khổng lồ study at Vietnamese universities?


A.Because they were required lớn take university entrance examination in Vietnamese B.Because they didn"t need to lớn take university entrance examination in Vietnamese C.Because they were forced lớn take university entrance examination in Vietnamese D.Because they were required khổng lồ take university entrance examination in English
A.It is a priority khổng lồ rank Vietnamese universitiesB.It is one the criteria to rank Vietnamese universitiesC.It is a system to lớn rank Vietnamese universitiesD.It is one reasons lớn rank Vietnamese universities

Câu 3 - Câu 5: xem trắc nghiệm nhằm thi online


Nếu gồm gì chưa hiểu các em hoàn toàn có thể đặt câu hỏi với xã hội Tiếng Anh HOCTAP247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp cấp tốc nhất. Sau bài học kinh nghiệm này những em chuyển qua bài học tập kế tiếp. Chúc các em học tập tốt! 


Tiếng Anh tuyệt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư cho Anh (chính tự "Angle" lại khởi nguồn từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 11 - Năm sản phẩm hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp nên học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến lý thuyết sau này rồi học tập đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy tự tin cùng tìm dần dần điều mà bạn muốn là trong tương lai nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giá