Reading

     

Hướng dẫn giải bài xích tập giờ Anh lớp 11 Unit 12: Reading (trang 136-137-138) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh thuận tiện soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: Reading


Tiếng Anh 11 Unit 12: Reading (trang 136-137-138)

Before you read (Trang 136 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Work with a partner. Discuss the following questions. (Làm bài toán với một chúng ta học. đàm đạo các thắc mắc sau.)

1. How often are the Asian Games held?

2. How many countries take part in the Asian Games?

3. What sports is Vietnam best at?

Gợi ý:

1. The Asian Games are held every four years.

2. 44 countries take part in the Asian Games.

3. I think bodybuilding, billiards, women"s karatedo, shooting and wushu are the best sports of Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

1.Đại hội thể thao Châu Á được tổ chức bao lâu một lần?

- Đại hội thể dục châu Á được tổ chức mỗi 4 năm.

2.Có bao nhiêu nước nhà tham gia Đại hội thể dục Châu Á?

- 44 tổ quốc tham gia Đại hội thể dục Châu Á.

3.Môn thể thao nào là thế mạnh của Việt Nam?

- Tôi nghĩ rằng thể hình, bi-da, karatedo nữ, bắn súng và wushu là rất nhiều môn thể thao mà việt nam mạnh nhất.

While you read (Trang 137 – 138 giờ Anh lớp 11): Read the passage and then vị the tasks that follow. (Đọc bài bác và sau đó làm bài tập kèm theo)

The Asian Games, which take place every four years, are held for the purpose of developing intercultural knowledge and friendship within Asia. In this multi-sport event, young people from all over Asia gather together lớn compete. It is an occasion when strength và sports skills are tested; friendship and solidarity are built và promoted.

During their five-decade history, the Asian Games have been advancing in all aspects. The number of participants has been increasing. The unique of athletes, officials và sports facilities has also been developing through time. New sports và traditional sports have been introduced và added to lớn the Games. The 1stAsian Games were held in New Delhi, India in 1951. Only 489 athletes from 11 nations took part in the Games. The six sports events at the first Games were basketball, cycling, football, aquatic sports, athletics & weightlifting. Boxing, shooting and wrestling were added at the 2ndAsian Games in Manila, the Philippines in 1954; và tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rdAsian Games in Tokyo, japan in 1958. Squash, rugby, fencing & mountain biking were introduced for the first time at the 13thAsian Games in Bangkok, vương quốc của nụ cười in 1998.

The 14thAsian Games, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries. The athletes competed in 38 different sports & won 427 gold medals. The Vietnamese participants took part in this sự kiện with great enthusiasm. Their efforts were much appreciated when they won 2 gold medals in bodybuilding and billiards, và 2 others in women’s karatedo. It is hoped that in the near future, Vietnam will become a host country & receive more medals in a variety of sports events.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Đại hội thể dục thể thao châu Á, diễn ra bốn năm một lần, được tổ chức với mục đích trở nên tân tiến kiến thức liên văn hóa truyền thống và tình hữu nghị vào khư vực châu Á. Vào sự kiện đa thể thao này, giới trẻ từ khắp châu Á tập thích hợp lại với nhau để thi đấu. Đây là một trong dịp để sức mạnh và tài năng thể thao được thử thách, tình hữu nghị và kết hợp được xây cất và thúc đẩy.

Trong suốt lịch sử kéo dãn dài năm thập kỷ, Đại hội thể dục châu Á đã tất cả bước tiến trong toàn bộ các khía cạnh. Số tín đồ tham gia càng ngày càng tăng. Unique của các vận hễ viên, quan lại chức cùng trang trang bị thể thao đã và đang được phát triển qua thời gian. Môn thể thao bắt đầu và thể thao truyền thống đã được trình làng và đưa chế tạo Đại hội vậy thao châu Á. Đại hội thể dục châu Á thứ nhất đã được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951. Chỉ bao gồm 489 chuyển động viên từ bỏ 11 nước nhà đã thâm nhập vào Đại hội thể dục thể thao châu Á. Sáu môn thể dục thể thao được tranh tài ở Đại hội thể thao châu Á trước tiên là nhẵn rổ, đua xe đạp, trơn đá, các môn thể thao bên dưới nước, điền kinh cùng cứ tạ. Quyền anh, bắn nhau và đấu đồ vật đã có thêm vào. Đại hội thể dục thể thao châu Á lần 2 trên Manila, Philippines vào khoảng thời gian 1954, vả quần vợt, bóng chuyền, láng bàn và khúc côn mong được cấp dưỡng Đại hội thể dục châu Á lần 3 tại Tokyo, Nhật phiên bản vào năm 1958. Nhẵn quần, bóng thai dục và xe đạp điện leo núi đã được đưa vào lần đầu tiên tại Đại hội thể dục châu Á lần trang bị 13 tại Bangkok, Thái Lan vào năm 1998.

Đại hội thể dục châu Á 14, được tổ chức triển khai tại Busan, hàn quốc vào năm 2002, sẽ thu hút 9919 tải viên từ 44 tổ quốc tham gia. Những vận rượu cồn viên tranh tài ở 38 môn thể thao khác nhau và giành được 427 huy chương vàng. Những vận cồn viên nước ta đã thâm nhập vào sự khiếu nại này cùng với lòng nhiệt tình. Cố gắng của họ đã được reviews cao khi họ giành được 2 huy chương quà ở môn thể hình và bi-a với 2 huy chương quà khác ngơi nghỉ karate nữ. Người ta mong muốn rằng về sau gần. Nước ta sẽ biến nước chủ nhà và giành được không ít huy chương hơn trong những sự khiếu nại thể thao.

Task 1. (Trang 137 – 138 giờ Anh lớp 11): The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ vào khung xuất hiện thêm trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống một từ đam mê hợp.)

*

1. The hotel has special ______ for disabled athletes.

2. Swimming and water skiing are both______ sports.

3. He never lost his______ for training athletes.

4. I will make every______ to arrive on time.

5. Our sports performances have been______ considerably over recent years.

6. Your help was greatly ______.

Đáp án:

1. The khách sạn has specialfacilitiesfor disabled athletes.

2. Swimming & water skiing are bothaquaticsports.

3. He never lost hisenthusiasmfor training athletes.

4. I will make everyeffortto arrive on time.

5. Our sports performances have beenadvancingconsiderably over recent years.

6. Your help was greatlyappreciated.

Hướng dẫn dịch:

1. Khách sạn có những tiện nghi đặc biệt quan trọng dành mang đến vận khích lệ khuyết tật.

2. Tập bơi và trượt nước phần nhiều là thể thao dưới nước.

3. Anh ấy chưa khi nào đánh mất sự nhiệt tình của chính mình trong việc đào tạo vận rượu cồn viên.

4. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại đúng giờ.

5. Những màn trình diễn thể thao của shop chúng tôi đã hiện đại đáng kể một trong những năm sát đây.

Xem thêm: Tổng Hợp 25 Cách Làm Cơm Chiên Không Cần Trứng Không Ngán, 5 Cách Làm Cơm Chiên Giòn Ngon Chuẩn Vị

6. Sự giúp đỡ của doanh nghiệp đã được đánh giá cao.

Task 2. (Trang 137 – 138 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Scan the passage và match the following sentences. (Đọc lướt qua và chấm dứt các câu sau đây.)

*

Đáp án:

Year

Events

(1) 1951

The 1st Asian Games began in New Delhi, India.

1954

Boxing, shooting và wrestling were added at (2) the 2th Asian Games in Manila, the Philippines

(3) 1958

Tennis, volleyball, table tennis & hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.

1998

(4) Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.

(5) 2002

The 14th Asian Games were held in Busan, Korea.

Hướng dẫn dịch:

Năm

Các sự kiện

(1) 1951

Đại hội thể dục châu Á lần 1 được ban đầu ở New Delhi, Ấn Độ.

1954

Quyền anh, bắn súng và đấu vật sẽ được sản xuất (2) tại rứa vận hội châu Á lần 2 tại Manila, Phi-lip-pin.

(3) 1958

Quần vợt, láng chuyền, trơn bàn và khúc côn ước được phân phối tại cố vận hội châu Á lần 3 được tổ chức triển khai ở Tokyo, Nhật Bản.

1998

(4) láng rổ, bóng bầu dục, đấu kiếm và đi xe đạp điện leo núi đã được ra mắt tại ráng vận hội châu Á lần sản phẩm công nghệ 13 ở Bắng Cốc, Thái Lan.

(4) 2002

Thế vận hội châu Á lần đồ vật 14 vẫn được tổ chức triển khai tại Busan, Hàn Quốc.

Task 3. (Trang 137 – 138 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is the purpose of the Asian Games?

2. How many countries took part in the 14thAsian Games?

3. In which sports events did the Vietnamese athletes win gold medals at the Busan Games?

Đáp án:

1. The purpose of the Asian Games is to lớn develop intercultural knowledge & friendship within Asia.

2. There were 44 countries that took part in the 14thAsian Games.

3. They won the gold medals in bodybuilding, billiards and women"s karatedo at the Busan Games.

Hướng dẫn dịch:

1.Mục đích của Đại hội thể dục thể thao Châu Á là gì?

- mục đích của Asian Games là cách tân và phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị sống Châu Á.

2.Cóbao nhiêunước tham dựĐại hội thể dục Châu Álần máy 14?

- Có44nước tham dựĐại hội thể dục thể thao Châu Á lần đồ vật 14

3. Các vận hễ viên vn đã giành huy chương đá quý ở các môn thi đấu nào tại chũm vận hội Busan?

- Họ đang giành được huy chương kim cương trong thể hình, bi-a với karatedo nữ giới tạiThế vận hội Busan.

After you read (Trang 138 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Work in groups.Talk about the history of the Asian Games. (Làm việc theo nhóm. Nói về lịch sử của Đại hội thể dục thể thao châu Á.)

Gợi ý:

- In 1951, the 1stAsian Games were held in New Delhi. 489 athletes from 11 nations took part in the Games.

- Boxing, shooting and wrestling were added at the 2ndAsian Games in Manila, the Philippines in 1954.

- Tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rdAsian Games in Tokyo, japan in 1958.

- Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced for the first time at the 13thAsian Games in Bangkok.

- The 14th, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries.

Hướng dẫn dịch:

- Năm 1951, vắt vận hội Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại New Delhi. 489 vận chuyển viên tới từ 11 non sông đã tham quyền năng vận hội.

- Đấm bốc, bắn nhau và đấu vật đã được tiếp tế tạiThế vận hội Châu Á lần trang bị hai tại Manila, Philippines vào khoảng thời gian 1954.

- Quần vợt, láng chuyền, láng bàn và khúc côn mong đã được bổ sung tạiThế vận hội Châu Á lần thứ bố tại Tokyo, Nhật phiên bản năm 1958.

- láng rổ, bóng thai dục, đấu kiếm cùng leo núi vẫn được ra mắt lần đầu tiên tại rứa vận hội châu Á lần trang bị 13 sống Băng Cốc.

- cầm vận hội Châu Á lần thứ 14, được tổ chức triển khai tại Busan, nước hàn năm 2002, sẽ thu hút 9.919 tín đồ từ 44 quốc gia.

Reading (trang 136-137-138): Work with a partner. Discuss the following questions.(Làm vấn đề với một chúng ta học. Bàn bạc các thắc mắc sau.)...

Speaking (trang 139-140): Work in pairs. Ask và answer questions about the Asian Games, using the information from the table below...

Listening (trang 141-142):Work in pairs. Look at the pictures và answer the questions. (Làm vấn đề với một bạn học. Nhìn vào hình ảnh và vấn đáp các câu hỏi...

Xem thêm: Người Mẹ Vừa Ru Con Ngủ Vừa Hát Nhạc Phim Tây Du Ký Như 'Nuốt Đĩa'

Writing (trang 143):Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words lớn describe the preparations...