TẠI ĐIỂM S TRÊN MẶT NƯỚC YÊN TĨNH CÓ NGUỒN

     Bạn đang xem: Tại điểm s trên mặt nước yên tĩnh có nguồn

Một sóng ngang truyền trên sợi dây khá dài với vận tốc truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có mức giá trị trường đoản cú 33Hz cho 43Hz. Biết hai phần tử tại nhì điểm trên dây biện pháp nhau 25cm luôn dao động ngược trộn nhau.Tần số sóng trên dây là


Một sóng cơ học truyền bên trên dây với tốc độ v = 4m/s, tần số sóng biến đổi từ 22Hz mang lại 26Hz. Điểm M bên trên dây, cách nguồn 28cm luôn luôn dao động lệch pha vuông góc cùng với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là


Ở đầu một thanh thép bọn hồi xê dịch với tần số 16 Hz bao gồm gắn một quả cầu nhỏ dại chạm vơi vào mặt nước. Lúc đó trên phương diện nước có hình thành một sóng tròn trung ương O. Tại A và B trên mặt nước, nằm bí quyết nhau 6 cm trên đường thẳng qua O luôn cùng trộn với nhau. Biết vận tốc truyền sóng thỏa mãn0,4≤v≤0,6">0,4≤v≤0,60,4≤v≤0,6m/s. Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước dấn giá trình trị như thế nào sau dưới đây?


Một sóng cơ viral trong một môi trường thiên nhiên với tốc độ 1 m/s và tần số 10Hz, biên độ sóng không thay đổi là 4cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng con đường S centimet thì sóng truyền thêm được quãng con đường 25cm. Tính S


Một sóng ngang có bước sóng λ viral trên một sợi dây khá dài qua M rồi cho N cách nhau λ12. Tai một thời điểm nào đó M có li độ 3cm với N có li độ - 33cm . Tính cực hiếm của biên độ sóng


Trên mặt một chất lỏng, trên O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số ƒ = 30Hz. Tốc độ truyền sóng là 1 trong những giá trị nào đó trong khoảng từ 1,6m/s mang lại 2,9m/s. Biết trên điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Quý hiếm của tốc độ truyền sóng là


Hai điểm M, N thuộc nằm trên một phương truyền sóng giải pháp nhau λ3, sóng bao gồm biên độ A, tại thời gian t1= 0 gồm uM= +3cm cùng uN= –3cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm t2liền kế tiếp có uM= +A là


Hai điểm M, N thuộc nằm trên một phía truyền sóng và giải pháp nhau 1 phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3cm thì li độ giao động của bộ phận tại N là -3cm.Biên độ sóng bằng
Xem thêm: Văn Mẫu Và Dàn Ý Thuyết Minh Về Ngày Tết Nguyên Đán (Tết Cổ Truyền)

Hai điểm A cùng B phương pháp nhau 10cm bên trên mặt chất lỏng xấp xỉ với phương trình uA= uB= 2cos(100πtcm, vận tốc truyền sóng là v = 100 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trê tuyến phố trung trực của AB là


Tại điểm S cùng bề mặt nước yên ổn tĩnh bao gồm nguồn xê dịch điều hoà theo phương trực tiếp đứng cùng với tần số 50Hz. Lúc đó trên phương diện nước ra đời hệ sóng tròn đồng trung tâm S. Tại hai điểm M, N nằm giải pháp nhau 9cm trê tuyến phố thẳng đi qua S luôn dao động cùng trộn với nhau. Biết rằng, vận tốc truyền sóng đổi khác trong khoảng tầm từ 70cm/s cho 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là


Lúc t = 0 đầu O của tua dây cao su đặc nằm ngang bắt đầu dao động tăng trưởng với chu kỳ luân hồi 2s, sản xuất thành sóng lantruyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây bí quyết O một khoảng bằng 1,4m. Thời điểm thứ nhất để M đến điểm cao nhất là


Một sóng cơ viral Trong một môi trường với vận tốc 100cm/s và tần số 20Hz, biên độ sóng không thay đổi là4cm. Khi thành phần môi ngôi trường đi được quãng đường 72cm thì sóng truyền thêm được quãng mặt đường bằng


Hai mũi nhọn S1S2cách nhau 8 cm, thêm ở đầu một mong rung bao gồm tần số ƒ = 100Hz được đặt cho va nhẹ vào khía cạnh một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8m/s. Gõ dịu cho buộc phải rung thì 2 điểm S1S2dao rượu cồn theo phương trực tiếp đứng với phương trình dạng u = acos(2πƒt). Phương trình xê dịch của điểm M bên trên mặt chất lỏng phương pháp đều S1S2một khoảng chừng d = 8cm


Lúc t = 0 đầu O của gai dây cao su đặc nằm ngang bắt đầu dao động tăng trưởng với chu kỳ 2s biên độ 5cm, sản xuất thành sóng lan truyền trên dây với vận tốc 2 m/s. Điểm M bên trên dây cách O một khoảng bằng 1,4cm. Thời điểm thứ nhất để M mang đến điển N thấp hơn vị trí cân đối 2cm là


Thực hiện tại thí nghiệm giao thoa sóng cơ xung quanh nước với nhì nguồn cùng pha bao gồm tần số là 10Hz. M là 1 điểm cực lớn có khoảng cách đến nguồn một là d1= 25cm và bí quyết nguồn 2 là d2= 35cm. Biết thân M và mặt đường trung trực còn có 1 cực đại nữa. Xác minh vận tốc truyền sóng xung quanh nước
Xem thêm: Soạn Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh, Just A Moment

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam