Sơ Đồ Hình Thức Chứng Từ Ghi Sổ

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài Chứng từ bỏ ghi sổ, trình từ ghi sổ theo vẻ ngoài kế toán hội chứng từ ghi sổ. Công việc hàng ngày hoặc định kỳ, cuối tháng phải làm bên trên Sổ Chứng từ ghi sổ

1. Nguyên tắc ghi sổ theo vẻ ngoài Chứng trường đoản cú ghi sổ:

- địa thế căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Câu hỏi ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp bao gồm:

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ;

+ Ghi theo nội dung tài chính trên Sổ Cái.

Bạn đang xem: Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ

- bệnh từ ghi sổ vị kế toán lập trên cơ sở từng triệu chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán thuộc loại, tất cả cùng câu chữ kinh tế.

- hội chứng từ ghi sổ được đặt số hiệu tiếp tục trong từng mon hoặc cả năm (theo số vật dụng tự trong Sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ) và có chứng từ bỏ kế toán thêm kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

+) bề ngoài kế toán triệu chứng từ ghi sổ bao gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:

- triệu chứng từ ghi sổ;

- Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ;

- Sổ Cái;

- những sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Nhớ Rừng, Nhớ Rừng Được Sáng Tác Trong Hoàn Cảnh Nào

+) Ưu điểm

- mẫu mã sổ solo giản, dễ ghi chép, thuận lợi cho vấn đề phân công huân động kế toán

+) Nhược điểm

- số lượng ghi chép nhiều, liên tiếp xảy ra hiện tượng trùng lặp.

- vấn đề kiểm tra đối chiếu số liệu thường được tiến hành vào cuối tháng, bởi vậy cung cấp thông tin thường chậm

2. Sơ đồ ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ:

*

3.Trình từ ghi sổ theo hình thức kế toán triệu chứng từ ghi sổ:a) Công việc hàng ngày:

- hàng ngày hoặc định kỳ, địa thế căn cứ vào những chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp hội chứng từ kế toán tài chính cùng một số loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập triệu chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào bệnh từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tiếp đến được dùng để làm ghi vào Sổ Cái. Các chứng trường đoản cú kế toán sau thời điểm làm địa thế căn cứ lập triệu chứng từ ghi sổ được dùng làm ghi vào Sổ, Thẻ kế toán cụ thể có liên quan.b) Công việc cuối tháng:- Cuối tháng, cần khóa sổ tính ra toàn bô tiền của những nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ, tính ra Tổng số tạo ra Nợ, Tổng số vạc sinh có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ dòng lập Bảng bằng vận tài khoản.

Xem thêm: Ảnh Hình Nền Bỏ Điện Thoại Tao Xuống :3, Hình Nền Bỏ Điện Thoại Tao Xuống Cực Chất

c) sau khoản thời gian đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi bên trên Sổ loại và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng làm lập báo cáo tài chính. Quan hệ giới tính đối chiếu, bình chọn phải bảo đảm an toàn Tổng số gây ra Nợ với Tổng số phát sinh gồm của tất cả các tài khoản trên Bảng bằng phẳng tài khoản phải bằng nhau và bởi Tổng số tiền tạo ra trên sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ cùng Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải bởi nhau, cùng số dư của từng thông tin tài khoản trên Bảng bằng phẳng tài khoản phải bằng số dư của từng tài khoản tương xứng trên Bảng tổng hợp đưa ra tiết.