Lý thuyết sinh học 12 bài 2: phiên mã và dịch mã

     

Trắc nghiệm Sinh học tập 12 bài bác 2 tất cả đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học 12 bài xích 2 bao gồm đáp án năm 2021 để giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Sinh học tập đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Lý thuyết sinh học 12 bài 2: phiên mã và dịch mã

*

BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

A/ ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1: Phân tử nào dưới đây mang bộ tía đối mã (anticôdon)?

mARNADNtARNrARN

Đáp án:

Phân tử có bộ tía đối mã là: tARN

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 2: Đối mã sệt hiệu trên phân tử tARN được điện thoại tư vấn là

anticodon. Triplet.axit amin. Codon.

Đáp án:

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được hotline là anticodon.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 3: Bộ cha đối mã (anticôđon) là bộ tía có trên

phân tử tARNmạch cội của genphân tử rARNphân tử mARN

Đáp án:

Bộ ba đối mã nằm trong phân tử tARN; bộ cha đối mã liên kết bổ sung với bộ tía mã hóa trên phân tử mARN.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 4: Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận tác dụng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.Phân giải prôtêin.Làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit.Cấu tạo cho ribôxôm

Đáp án:

Ở sinh vật dụng nhân thực, ARN không đảm nhận công dụng phân giải protein.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 5: Ở sinh thiết bị nhân thực, ARN đảm nhận tính năng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quy trình dịch mã.Cấu làm cho ribôxôm.Làm khuôn tổng đúng theo chuỗi pôlipeptit.Cả ba chức năng trên

Đáp án:

Ở sinh đồ nhân thực, ARN phụ trách cả ba chức năng A, B, C.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 6: Cho những đặc điểm:

1. Được kết cấu bởi một mạch poliribônuclêôtit.

2. Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin.

3. Kết cấu theo phép tắc đa phân.

4. Trong cấu tạo có uraxin mà không tồn tại timin.

Số điểm sáng chung có cả ở 3 một số loại ARN là

421 3

Đáp án:

Các điểm chung có ở 3 ARN là: (1),(3),(4).

Ý (2) sai vì trong ARN không có timin

Đáp án nên chọn là: D

Câu 7: Trong các điểm lưu ý sau, có bao nhiêu điểm lưu ý chung của ba loại ARN là tARN, mARN, rARN?

1. Chỉ có một chuỗi polinucleotid. 2. Cấu tạo theo hình thức đa phân. 3. Những đơn phân rất có thể liên kết theo hiệ tượng bổ sung.4. Gồm 4 loại đối kháng phân.

Phương án đúng:

4231

Đáp án:

Đặc điểm thông thường của tía loại ARN là tARN, mARN, rARN là: (1), (2), (4).

(3) Sai do mARN là một trong mạch đơn, trực tiếp -> không có đoạn có links bổ sung.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 8: Đặc điểm nào tiếp sau đây thuộc về cấu tạo của mARN?

mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.mARN có kết cấu mạch kép, tất cả 4 loại đối kháng phân A, T, G, XmARN có cấu trúc mạch đơn, có 4 loại đối kháng phân A, U, G, XmARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, bao gồm 4 loại 1-1 phân A, U, G, X

Đáp án:

mARN có cấu tạo mạch đơn, thẳng, bao gồm 4 loại đối kháng phân A, U, G, X

Đáp án phải chọn là: D

Câu 9: mARN không có điểm lưu ý nào bên dưới đây?

có kết cấu mạch đơn.gồm 4 loại 1-1 phân A, T, G, X.gồm 4 loại đối kháng phân A, U, G, X.có cấu trúc mạch thẳng.

Đáp án:

B sai vì trong ARN không có timin.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 10: Nhận định nào dưới đây đúng về tARN?

Thành phần chính cấu trúc nên ribôxômCó đầu 5" link với axit aminChỉ có kết cấu mạch đơnMang bộ ba đối mã khớp cùng với bộ cha mã sao trên mARN

Đáp án:

Nhận định và đúng là tARN sở hữu bộ bố đối mã khớp với bộ cha mã sao bên trên mARN

A sai bởi rARN là yếu tố chính cấu tạo nên ribôxôm.

B sai vì tARN gồm đầu 3" link với axit amin.

C sai bởi vì tARN có kết cấu dạng chùy, vẫn đang còn đoạn bao gồm 2 mạch, có links hiđrô.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 11: Điều nào sau đấy là không đúng khi nói về tARN?

Mỗi bộ phận tARN rất có thể mang nhiều loại axit amin không giống nhau.Đầu 3’AXX 5’ có axit amin.Trong bộ phận tARN có liên kết cộng hóa trị và link hiđrô.Có cấu trúc dạng thùy.

Đáp án:

A sai, từng tARN chỉ mang 1 loại aa.

*

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 12: Phiên mã là quá trình tổng hợp bắt buộc phân tử:

PrôtêinADNARNADN và ARN

Đáp án:

Phiên mã là quá trình tổng đúng theo lên những phân tử ARN

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Có thế call phiên mã là quy trình tổng hợp:

mARNrARNtARNARN

Đáp án:

Phiên mã là quy trình tổng thích hợp lên các phân tử ARN (mARN, tARN, rARN).

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 14: Quá trình tổng hòa hợp ARN nhờ vào khuôn mẫu mã của ADN được điện thoại tư vấn là:

Quá trình giải mãQuá trình dịch mãQuá trình tái bảnQuá trình phiên mã

Đáp án:

Quá trình tổng đúng theo ARN nhờ vào khuôn chủng loại của ADN được điện thoại tư vấn là quy trình phiên mã.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 15: Làm khuôn mẫu mã cho quá trình phiên mã là trách nhiệm của

mARN.tARNMạch mã hoá.Mạch mã gốc

Đáp án:

Làm khuôn mẫu là trọng trách của: mạch mã gốc

Đáp án phải chọn là: D

Câu 16: Thành phần nào dưới đây không tham gia vào quy trình phiên mã?

mARN.ADN polimeraza.ADN.Nuclêôtit.

Đáp án:

ADN polimeraza không gia nhập vào quá trình phiên mã.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 17: Loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

ADN pôlimeraza. Ligaza.ARN pôlimerazaRestrictaza.

Đáp án:

Enzim thâm nhập vào quá trình phiên mã là ARN pôlimeraza.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 18: Enzim nào sau đây xúc tác cho quy trình phiên mã?

ARN pôlimeraza.amilaza.ADN pôlimeraza ligaza

Đáp án:

ARN pôlimeraza tất cả vai trò xúc tác cho quy trình phiên mã.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Trong quy trình phiên mã không tồn tại sự gia nhập trực tiếp của thành phần nào sau đây?

ADNADN pôlimeraza.Các nuclêôtit A, U, G, XARN pôlimeraza.

Đáp án:

Phiên mã không có sự thâm nhập của ADN pôlimeraza.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 20: Trong quá trình tổng hòa hợp ARN không xẩy ra hiện tượng làm sao sau đây?

G trên mạch gốc liên kết với X của môi trường xung quanh nội bàoX bên trên mạch gốc liên kết với G của môi trườngA bên trên mạch gốc link với T của môi trườngT trên mạch gốc liên kết với A của môi trường

Đáp án:

Trong quy trình tổng phù hợp ARN không xẩy ra hiện tượng A trên mạch gốc links với T của môi trường

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 21: Trong quá trình tổng thích hợp ARN xẩy ra hiện tượng nào sau đây?

U của môi trường nội bào liên kết với T bên trên mạch gốcT của môi trường xung quanh nội bào links với A bên trên mạch gốcA của môi trường nội bào liên kết với U trên mạch gốcU của môi trường xung quanh nội bào link với A trên mạch gốc

Đáp án:

Trong quá trình tổng thích hợp ARN xẩy ra hiện tượng U của môi trường xung quanh nội bào liên kết với A bên trên mạch gốc.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 22: Cho các sự kiện ra mắt trong quá trình phiên mã:

1. ARN polimeraza ban đầu tổng phù hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

2. ARN polimeraza bám vào vùng ổn định làm gen tháo xoắn để lòi ra mạch gốc gồm chiều 3’ – 5’.

3. ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã cội của gen bao gồm chiều 3’ – 5’ để kéo dãn chuỗi polinucleotit.

4. Lúc ARN polimeraza dịch rời tới cuối gen, chạm mặt tín hiệu ngừng thì quá trình phiên mã dừng lại.

Trình từ đúng của các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã là:

(2) → (3) → (1) → (4)(1) → (4) → (3) → (2)(1) → (2) → (3) → (4)(2) → (1) → (3) → (4)

Đáp án:

Trình từ đúng là: (2) → (1) → (3) → (4)

Đáp án phải chọn là: D

Câu 23: Cho những sự kiện ra mắt trong quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza trượt theo chiều 3’ – 5’ trên mạch mã gốc của gen để tổng hợp kéo dài chuỗi polinucleotit.

(2) ARN polimeraza ban đầu tổng phù hợp mARN trên vị trí khởi đầu phiên mã.

(3) ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, chạm mặt tín hiệu ngừng thì quy trình phiên mã ngừng lại.

(4) ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng ổn định làm gen tháo xoắn để lòi ra mạch gốc gồm chiều 3’ – 5’.

Trình tự đúng của những sự kiện ra mắt trong quy trình phiên mã là:

(2) → (3) → (1) → (4)(1) → (4) → (3) → (2)(1) → (2) → (3) → (4)(4) → (2) → (1) → (3)

Đáp án:

Trình tự đúng là: (4) → (2) → (1) → (3)

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 24: Có từng nào nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã sinh hoạt sinh vật nhân thực?

(1) ra mắt theo nguyên tắc cung cấp bảo tồn.

(2) Enzyme tham gia vào quá trình này là enzyme ARN polimeraza.

(3) diễn ra chủ yếu vào nhân của tế bào

(4) thừa trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung ( A-U, G-X).

3124

Đáp án:

Các thừa nhận xét đúng là: (2), (3)

Ý (1) sai vì phiên mã không tuân theo nguyên tắc bán bảo tồn.

Ý (4) sai vì chưng còn liên kết bổ sung T - A.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 25: Trong đa số phát biểu sau đây về quá trình phiên mã của sinh vật, số phát biểu đúng về quá trình phiên mã của sinh trang bị nhân thực là

(1) chỉ bao gồm một mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã.

(2) enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’.

(3) mARN được tổng hợp mang lại đâu thì quy trình dịch mã ra mắt đến đó.

(4) diễn ra theo phép tắc bổ sung.

(5) trước tiên tổng hợp các đoạn ARN ngắn, tiếp đến nối lại với nhau hình thành ARN trả chỉnh.

1243

Đáp án:

Các phát biểu đúng là: (1) (2) (4)

(3) Sai do mARN được tổng hợp hoàn thành trong nhân tế bào được vận chuyển ra bên ngoài tế bào chất thì quy trình dịch mã diễn ra.

(5) Sai bởi vì ARN được tổng vừa lòng liên tục bao gồm các trình từ mã hóa cùng không mã hóa.

Đáp án phải chọn là: D

B/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1: Một đoạn mạch mã cội của gen bao gồm trình tự những nuclêôtit như sau:

3’… AAATTGAGX…5’

Biết quy trình phiên mã bình thường, trình tự những nuclêôtit của đoạn mARN khớp ứng là

3’…UUUAAXUXG…5’3’…GXUXAAUUU…55’…TTTAAXTGG…3’5’…TTTAAXTXG…3’

Đáp án:

Quá trình tổng đúng theo mARN là quy trình phiên mã, ARN được tổng thích hợp theo nguyên tác bổ sung cập nhật A mạch gốc links với U trường đoản cú do; G mạch gốc link với X từ bỏ do, X mạch gốc liên kết với G tự do, T mạch gốc liên kết với A trường đoản cú do.

Từ đó ta có:

Mạch mã gốc: 3"… … AAATTGAGX …5"

mARN được tổng phù hợp 5"... ....UUUAAXUXG…3"

Đáp án đề nghị chọn là: B

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược để bẫy, HS yêu cầu chú ý.

Câu 2: Một đoạn phân tử ADN sống sinh đồ gia dụng nhân thực bao gồm trình từ bỏ nuclêôtit trên mạch có mã cội là: 3"… AAAXAATGGGGA…5". Trình trường đoản cú nuclêôtit bên trên mạch mARN được tổng phù hợp từ đoạn và nay là:

5"... GTTGAAAXXXXT…3"5"... AAAGTTAXXGGT…3"5"... UUUGUUAXXXXU…3"5"... GGXXAATGGGGA…3"

Đáp án:

Quá trình tổng hòa hợp mARN là quy trình phiên mã, ARN được tổng hòa hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc link với U trường đoản cú do; G mạch gốc liên kết với X tự do, X mạch gốc links với G từ do, T mạch gốc link với A tự do

Từ kia ta có

Mạch mã gốc: 3"… AAAXAATGGGGA…5"

mARN được tổng thích hợp 5"... UUUGUUAXXXXU…3"

Đáp án đề nghị chọn là: C

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược để bẫy, HS buộc phải chú ý.

Câu 3: Nếu mã gốc tất cả đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương xứng là:

5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’3’ ATG TAX XXG XGA TTT 5’3’ AUG UAX XXG XGA UUU 5’5’ ATG TAX XXG XGA TTT 3’

Đáp án:

ARN polimerase tổng hòa hợp mARN theo chiều từ 5’-3’ buộc phải mã gốc gồm đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương ứng là 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược để bẫy, HS phải chú ý.

Câu 4: Cho đoạn mạch cội của gen là: 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN tương xứng do gene này tổng phù hợp là:

5’UXG AAU XGU 3’5’ TXG AAT XGT 3’5’AGX UUA GXA 3’3’ AGX UUA GXA 5’

Đáp án:

Mạch mã gốc của gen: 3’ AGX TTA GXA 5’

→ mARN: 5’ UXG AAU XGU 3’.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS yêu cầu chú ý.

Câu 5: Trình tự dưới đây được ghi trong ngân hàng dữ liệu gene là một phần của lôcut mã hoá trong một bộ gen:

5"...AGG-AGG-TAG-XAX-XTT-ATG-GGG-AAT-GXA-TTA-AAX-...3".

Bộ ba ATG được ấn đậm là cỗ ba khởi đầu của gen ở locut này. Trình từ bỏ nào bên dưới đây hoàn toàn có thể là một phần của mARN được sao mã khớp ứng với locut đó?

5" ...AGG-AGG-UAG-XAX-XUU-AUG-GGG-AAU-GXA-UUA-AAX-... 3"5" ...UXX-UXX-AUX-GUG-GAA-UAX-XXX-UUA-XGU-AAU-UUG-... 3"5" ...AXA-AAU-UAX-GUA-AGG-GUA-UUU-XXA-XGA-UGG-AGG-... 3"5" ...UGU-UUA-AUG-XAU-UXX-XAU-AAA-GGU-GXU-AXX-UXX-... 3"

Đáp án:

Ta thấy cỗ ba mở màn gen là: 5’ATG 3’ nên đấy là mạch ngã sung.

Mạch mã nơi bắt đầu của gen này còn có trình từ (tính từ bỏ bộ ba mở đầu) 3’ TXX-TXX- …- TAX – XXX- TTA – XGT- AAT….5’

Đoạn mARN gồm trình tự: 5’…AGG – AGG - … - AUG – GGG – AAU- GXA - …3’

Đáp án nên chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS phải chú ý.

Xem thêm: Cách Nhấn Trọng Âm Trong Câu Tiếng Anh Giao Tiếp, Quy Tắc Đánh Trọng Âm Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác

Câu 6: Một đoạn ADN tất cả trình từ bỏ mạch mã nơi bắt đầu như sau:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Hãy viết trình tự những nuclêôtit vào mARN sơ khai được tổng hòa hợp từ gen trên:

5’ UAXAUGXAUXGA 3’…AUGXAUXGA…5’TAXATGXATXGA3’AUGUAXGUAGXU…

Đáp án:

Đoạn mạch gốc tất cả trình tự:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Đoạn mARN được dịch mã ra:

5’ UAX AUG XAU XGA …….. 3’

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS cần chú ý.

Câu 7: Một chuỗi ADN có trình từ mạch cội : 5"-ATGGXATXA-3". Nếu như chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN tạo thành sẽ như vậy nào?

5’- AUGGXAUXA -3’5’- UGAUGXXAU -3"5’- TAXXGTAGT -3"5"- UAXXGUAGU -3"

Đáp án:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung A-U; G-X; T-A ta có

Mạch mã gốc: 3’- AXTAXGGTA - 5’

mARN 5"-UGAUGXXAU -3 "

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Chú ý

Chiều của mARN rất có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS nên chú ý.

Câu 8: Trình tự cân xứng với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ một gen tất cả đoạn mạch bổ sung cập nhật 5’AGXTTAGXA 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen tất cả mạch bổ sung có trình từ như sau: 5’AGXTTAGXA 3’

Trình tự nucleotit có trong phân tử mARN là: 5’AGXUUAGXA 3’

Đáp án nên chọn là: D

Chú ý

Trình trường đoản cú nuclêôtit của mARN tương tự trình trường đoản cú mạch bổ sung của ADN chỉ nuốm T bởi U.

Câu 9: Trình tự cân xứng với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ một gen có đoạn mạch bổ sung 5’ TXGAATXGT 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen tất cả mạch bổ sung có trình từ bỏ như sau5’ TXGAATXGT3’

Trình tự nucleotit tất cả trong phân tử mARN là: 5’UXGAAUXGU3’

Đáp án cần chọn là: C

Chú ý

Trình trường đoản cú nuclêôtit của mARN tương tự trình tự mạch bổ sung cập nhật chỉ núm T bởi U.

Câu 10: Nếu một phân tử mARN tất cả tỉ lệ các loại nucleotit là 15% A, 20% G, 30% U với 35% X. Thì tỉ trọng % các loại nucleotit vào phân tử ADN phiên mã đề xuất mARN đó là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% T, 35% G22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T=

*
=22,5%; G=X=
*
=27,5%

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 11: Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nucleotit là 15% A, 30% G, 20% U cùng 35% X. Thì tỉ lệ % những loại nucleotit vào phân tử ADN phiên mã cần mARN đó là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% A, 35% G.22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % T, 17,5% A, 32,5% G, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T=

*
=17,5%; G=X=
*
=32,5%

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 12: Ở sinh vật nhân sơ, 1 phân tử tARN tất cả tỉ lệ các loại nuclêôtit A:U:G:X=2:3:5:7. Phân tử ADN được dùng làm khuôn để tổng hợp bắt buộc phân tử tARN có tỉ lệ A/G là:

5/125/172/53/7

Đáp án:

Phân tử ARN bao gồm ti lệ những loại nuclêôtit là A:U:G:X=2:3:5:7

Phân tử ADN được dùng làm khuôn nhằm tổng hợp gồm tỉ lệ A/G là:

*
=5/12

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: Một gen nhiều năm 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã bao gồm 200 rG cùng 150 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Con số từng nhiều loại nuclêôtit của gen nói trên là

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 với G = X = 350A = T = 350 với G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của gene là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200

Số nuclêôtit loại G = rG + rX = 200 + 150 = 350

Số nuclêôtit một số loại A = 600 – 350 = 250

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Một gen lâu năm 2040 Å. Khi ren sao mã 1 lần, đã bao gồm 200 rG với 100 rX theo lần lượt vào xúc tiếp với mạch gốc. Con số từng nhiều loại nuclêôtit của gen nói trên là:

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 cùng G = X = 350A = T = 350 cùng G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của ren là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200nu

Số nuclêôtit các loại G = rG + rX = 200 + 100 = 300nu

Số nuclêôtit một số loại A = 600 – 300 = 300 nu

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 15: Một phân tử mARN lâu năm 3060Å được bóc tách ra từ vi trùng E.coli bao gồm tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 25%, 20%, 35% và 20%. Tính theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen vẫn tổng hòa hợp ra phân tử mARN trên là:

G = X = 400, A = T = 500G = X = 540, A = T = 360G = X = 420, A = T = 480G = X = 360, A = T = 540

Đáp án:

Ta bao gồm mARN gồm chiều dài là 3060 Å => 900 ribonuclêôtit

rA = Tg = 0,25 x 900 = 225

rU = Ag = 0,35 x 900 = 315

rG = Xg = 0,2 x 900 = 180

rX = Gg = 0,2 x 900 = 180

Số lượng nuclêôtit mỗi một số loại trong gen tổng hợp buộc phải phân tử kia là:

A = T = Tg + Ag = 540

G = X = Gg + Xg = 360

Đáp án phải chọn là: D

Câu 16: Một phân tử mARN lâu năm 2040Å được bóc tách ra từ vi khuẩn E. coli tất cả tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X theo lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Tín đồ ta sử dụng phân tử mARN có tác dụng khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN gồm chiều dài bởi chiều dài phân tử: ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại phải phải cung ứng cho quá trình tổng hòa hợp một đoạn ADN bên trên là:

G = X= 320, A = T = 280G = X = 240, A = T = 360G = X = 360, A = T = 240G = X = 280, A = T = 320

Đáp án:

Số nu của phân tử mARN là: 2040 : 3,4 = 600 (nu)

Số nu A = 120, U = 240, G = 90, X = 150

Số nu mỗi một số loại trên ADN là:

A = T = A (mARN) + U (mARN) = 120 + 240 = 360

G = X = G (mARN) + X (mARN ) = 90 + 150 = 240

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 17: Một phân tử mARN của sinh thứ nhân sơ có chiều nhiều năm 0,51 µm, cùng với tỉ lệ những loại nuclêôtit adenine, guanine, xitozin thứu tự là 10%,20%,20%. Bạn ta thực hiện phân tử mARN này làm cho khuôn nhằm tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN có chiều lâu năm tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit từng loại yêu cầu phải hỗ trợ cho quá trình tổng vừa lòng trên là:

G= X = 450; A= T = 300G= X = 600; A= T = 900G= X = 300; A= T = 450G= X = 900; A= T = 600

Đáp án:

Ta có số loại nuclêôtit trong phân tử mARN của sinh vật nhân sơ là:

*
= 1500

Số nuclêôtit các loại trong phân tử mARN là:

A = 0.1 x 1500 = 150

G = 0.2 x 1500 = 300

X = 0.2 x 1500 = 300

U = 0.5 x 1500 = 750

Ta gồm chiều nhiều năm của gen bởi với chiều nhiều năm của phân tử ADN và mARN bởi nhau

→ Số nuclêôtit trong phân tử ADN là:

A = T = (A + U) = (750 + 150) = 900

G + X = 300 + 300 = 600

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 18: Một phân tử mARN dài 5100Å, có Am – Xm = 300, Um – Gm = 200. Số nuclêôtit của gene tổng phù hợp phân tử mARN này là:

A = T = 750, G = X = 500A = T = 900, G = X = 500A = T = 500, G = X = 1000A = T = 1000, G = X = 500

Đáp án:

mARN có 5100Å → N (mARN) =(5100Å : 3,4) = 1500.

Am - Xm = 300, Um - Gm = 200

→ Am - Xm + Um - Gm = (Am + Um) - (Xm + Gm) = 500

→ A - G = 500, A +G = 1500 → A = T = 1000, G =X = 500.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 19: Một phân tử mARN tất cả chiều dài 2142 Å và phần trăm A : U : G : X = 1:2:2:4. áp dụng phân tử mARN này làm khuôn nhằm phiên mã ngược tổng hợp yêu cầu phân tử ADN mạch kép. Nếu như phân tử ADN được tổng hợp tất cả chiều dài bởi chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nuclêôtit mỗi nhiều loại của ADN là

A = 140, T = 70, G = 280, X = 140A = T = 420, G = X = 210A = 70, T = 140, G = 140, X = 280A = T = 210, G = X = 420

Đáp án:

Phân tử mARN dài 2142 Å → có tổng số nu là 630 nu

tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4

→ Vậy A = 70, U = G = 140 và X = 280

Phiên mã ngược thành ADN, chuỗi ADN này có: A = T = 70+140 = 210

G = X = 140 + 280 = 420

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 20: Ở vi khuẩn, một gen thực hiện 3 lần phiên mã yên cầu môi trường cung cấp số lượng nuclêotit những loại: A=525, U=1560, G=1269, X=858. Con số nuclêotit từng loại của gen là

A = T = 695, G=X= 709A = T = 709, G = X = 695A = 175, T = 520, G = 423, X = 286A = 520, T= 175, G= 286, X=360

Đáp án:

A’ = K . Am = K . T nơi bắt đầu → T gốc =175

U’ = K . Um = K . A nơi bắt đầu → A cội = 520

G’ = K . Gm = K . X nơi bắt đầu → X nơi bắt đầu = 423

X’ = K . Xm = K . G gốc = > G gốc = 286

A = T = A gốc + T cội = 695

G = X = G cội + X cội = 709

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 21: Một gene của vi trùng dài 510 (nm), mạch 1 gồm A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Ren phiên mã tạo ra một mARN bao gồm nucleotit nhiều loại A là 150. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quy trình phiên mã là

Đáp án:

Gen nhiều năm 510nm → N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600.

rA=150 → T cội = 150 → mạch 2 là mạch gốc → số G môi trường hỗ trợ cho phiên mã = X2= 450

Đáp án nên chọn là: C

Câu 22: Một ren của vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 bao gồm A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Ren phiên mã tạo thành một mARN tất cả nucleotit nhiều loại A là 300. Số nucleotit nhiều loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

600.900.450.1200.

Đáp án:

Gen nhiều năm 510nm → N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600

rA=300 → T gốc = 300 → mạch một là mạch cội số G môi trường cung ứng = X1= 600

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 23: Một gen gồm chiều nhiều năm 0,408 µm đã tổng đúng theo được một phân tử mARN bao gồm tỉ lệ những loại ribonuclêôtit như sau: G/U=1/4, A/X=2/3 với tích số thân A cùng U bằng 115200, con số nuclêôtit nhiều loại A của ren là:

480640360720

Đáp án:

0,408 µm = 4080Å → Số ribonuclêôtit của mARN:

*
= 1200

Ta có: 4G = U, 3A = 2X, A x U = 115200 (trên mARN) → A = 240, U = 480, G = 120, X = 360

→ gen: A = 240 + 480 = 720.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 24: Gen nhân song 2 đợt, từng gen bé sao mã 3 lần, ví như gen nhiều năm 5100 Å thì tổng số link cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo thành là:

1199659961798835988

Đáp án:

N = 5100 : 3,4 . 2 = 3000

Số gene con tạo thành là: 22 = 4

Số mARN chế tạo thành là: 4.3 = 12

Số liên kết cộng hóa trị là: (1500 + 1500-1) . 12 = 35988

Đáp án nên chọn là: D

Câu 25: Gen nhân song 1 đợt, mỗi gen nhỏ sao mã 2 lần, ví như gen lâu năm 5100 Å thì tổng số links cộng hoá trị bao gồm trong toàn bộ các phân tử mARN được tạo ra là:

11996 59961798835988

Đáp án:

N = 5100: 3,4. 2 = 3000nu

Số gene con tạo nên là 2^1 = 2

Số mARN sinh sản thành là 2.2= 4

Số link cộng hóa trị là: (1500 + 1500-1). 4 = 11996

Đáp án cần chọn là: A

C/ DỊCH MÃ

Câu 1: Quá trình tổng hòa hợp prôtêin được gọi là:

Sao mãTự saoGiải mãKhớp mã

Đáp án:

Tự sao là quy trình nhân đôi

Sao mã là quy trình tổng phù hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quy trình tổng hòa hợp prôtêin 

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 2: Dịch mã còn gọi là:

Sao mãKhớp mãTự saoGiải mã

Đáp án:

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 3: Dịch mã là quá trình tổng hợp:

ProteinmARNADNtARN

Đáp án:

Dịch mã là quá trình tổng đúng theo protein.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 4: Tổng hợp chuỗi polipeptit xẩy ra ở:

Tế bào chấtTất cả những bào quanNhân tế bàoNhiễm nhan sắc thể

Đáp án:

Quá trình dịch mã tổng đúng theo chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 5: Chuỗi polipeptit được tổng phù hợp ở:

Nhân tế bàoTi thểChất tế bàoNhiễm dung nhan thể

Đáp án:

Quá trình dịch mã tổng thích hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 6: Thành phần nào tiếp sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

ADN.mARN.Ribôxôm.tARN.

Đáp án:

ADN không trực tiếp gia nhập vào dịch mã, nó gia nhập vào phiên mã tổng hợp ARN, ARN sẽ tham gia vào dịch mã.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 7: Ở sinh thiết bị nhân thực, nhân tố nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quy trình dịch mã?

Ribôxôm.mARN trưởng thành.tARN.mARN sơ khai.

Đáp án:

Ở sinh thứ nhân thực mARN sơ khai không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận ra và đã nhập vào khi dịch mã?

tARNADNmARNrARN

Đáp án:

mARN có vị trí nhằm riboxôm phân biệt và đã tích hợp khi dịch mã

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 9: Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng vừa lòng prôtêin là

tARN. MARN. RARN. ADN.

Đáp án:

mARN là dạng tin tức di truyền được trực tiếp áp dụng trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 10: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào dưới đây đóng phương châm như “người phiên dịch”?

ADNtARNrARNmARN

Đáp án:

Phân tử nhập vai trò như “người phiên dịch” là tARN.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 11: Phân tử nào tiếp sau đây trực tiếp làm khuôn cho quy trình dịch mã?

ADNmARNtARNrARN

Đáp án:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 12: Trong tổng vừa lòng prôtêin, tích điện ATP thực hiện tính năng nào sau đây?

Tham gia hoạt hoá axit aminGiúp hình thánh links peptit giữa các axit aminCả A với B đúngCả A, B, C mọi sai

Đáp án:

ATP gia nhập hoạt hóa axit amin

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: Trong tổng đúng theo prôtêin, tại sao phải cần tới tích điện ATP?

Liên kết peptit giữa những axit amin cần có năng lượng để hình thànhSự hoạt hoá axit amin cần có năng lượngCác tARN cần phải có năng lượng nhằm khớp mã cùng với mARNCả A, B, C

Đáp án:

Trong tổng thích hợp prôtêin, tích điện ATP thực hiện chức năng hoạt hoá axit amin.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 14: Nhận định nào sau đấy là đúng khi nói đến ribôxôm?

Ribôxôm cấu trúc gồm nhì tiểu đơn vị chức năng bằng nhauĐược cấu tạo từ ARN cùng prôtêinHai tiểu đơn vị lớn và nhỏ xíu của ribôxôm chỉ kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn hảo khi thực hiện dịch mã.Ribôxôm chỉ bao gồm ở sinh đồ nhân thực.

Đáp án:

Ý A sai vày ribôxom bao gồm 2 tiểu đơn vị chức năng lớn với nhỏ

Ý B không đúng vì cấu trúc của ribôxom gồm bao gồm rARN với protein histon

Ý D sai vì chưng sinh vật dụng nhân sơ cũng đều có riboxom

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 15: Nhận định làm sao sau đấy là sai khi nói về ribôxôm?

Được cấu tạo từ rARN.Ribôxôm chỉ bao gồm ở cả sinh đồ vật nhân sơ với nhân thực.Ribôxôm tất cả hai tiểu đơn vị chức năng lớn và bé tạo thành.Hai tiểu đơn vị chức năng lớn và bé nhỏ của ribôxôm luôn luôn gắn với nhau để sẵn sàng tổng phù hợp prôtêin.

Đáp án:

Các ý chính xác là A, B, C

Ý D sai vị hai tiểu đơn vị lớn và bé nhỏ của ribôxôm chỉ kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh khi triển khai dịch mã.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 16: Liên kết giữa những axit amin là loại liên kết gì?

HiđrôHoá trịPhôtphođiestePeptit

Đáp án:

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 17: Các axit amin liên kết với nhau bằng link gì?

Cộng hóa trịPeptitVande VanPhôtphođieste

Đáp án:

Liên kết giữa những axit amin là link peptit.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 18: Trong chuỗi pôlipeptit, những axitamin links với nhau bằng liên kết

peptit.cộng hóa trị. Hiđrô. Glicôzit.

Đáp án:

Trong chuỗi pôlipeptit, các axitamin link với nhau bằng liên kết peptit.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Các tiến độ cùa dịch mã là:

Giải mã → Sao mã.Sao mã →Khớp đối mã→Giải mã.Hoạt hóa→ Tổng thích hợp polipeptit.Phiên mã→Hoạt hóa→Tổng phù hợp polipeptit.

Đáp án:

Các giai đoạn trong dịch mã: hoạt hóa axit amin => Tổng hòa hợp chuối polipeptit

Đáp án nên chọn là: C

Câu 20: Quá dịch mã được quy ước chia làm bao nhiêu giai đoạn?

2314

Đáp án:

Quá dịch mã được chia làm 2 giai đoạn:

1. Hoạt hóa acid amin

2. Tổng vừa lòng chuỗi polipeptit

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Quá trình dịch mã bao hàm các tiến trình nào?

Phiên mã cùng hoạt hóa axit aminHoạt hóa axit amin và tổng phù hợp chuỗi polipeptitTổng thích hợp chuổi polipeptit và loại bỏ axit amin mở đầuPhiên mã với tổng hợp chuỗi polipeptit

Đáp án:

Quá trình dịch mã có 2 giai đoạn:

- Hoạt hóa axit amin

- Tổng thích hợp chuỗi polipeptit

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 22: Cho các dữ liệu sau:

1- Enzyme thủy phân aa mở đầu

2- Riboxom bóc tách thành hai tiểu phần nhỏ bé và mập rời ngoài mARN

3- Chuỗi polipeptit hiện ra bậc cấu trúc không gian của protein

4- Riboxom trượt gặp bộ ba hoàn thành trên mARN thì dừng lại

Trình tự đúng trong các giai đoạn xong dịch mã là:

4 -3- 1-24 -2- 3 -14 -1 – 3 -24- 2 -1- 3

Đáp án:

Trình tự đúng trong các giai đoạn xong dịch mã là 4- 2 -1- 3

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 23: Cho những dữ liệu sau:

1- Riboxom gặp gỡ bộ ba kết thúc trên mARN thì dừng lại

2- Chuỗi polipeptit xuất hiện bậc cấu trúc không gian của protein

3- Enzyme cắt quăng quật axit amin mở đầu

4- Riboxom bong khỏi mARN

Trình tự đúng trong các giai đoạn hoàn thành dịch mã là:

3 -4- 1-21 -3- 2 -41 -4 – 3 -21- 2 -4- 3

Đáp án:

Trình tự đúng trong các giai đoạn xong dịch mã là 1 -4 – 3 -2

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 24: Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quy trình dịch mã là?

mARNChuỗi polipeptitAxit amin trường đoản cú doPhức hợp aa-tARN

Đáp án:

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quy trình dịch mã là tinh vi aa-tARN

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25: Phức vừa lòng aa-tARN là thành phầm của thừa trình?

Hoạt hóa axit amin hình thành chuỗi polipeptitCắt vứt axit amin mở đầuKhớp mã của tARN vào mARN

Đáp án:

Sản phẩm của quy trình hoạt hóa axit amin trong quy trình dịch mã là phức tạp aa-tARN

Đáp án phải chọn là: A

D/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ

Câu 1: Trong tế bào của vi khuẩn E. Coli, call N là số nuclêôtit của gen cấu tạo thì số axitamin cần thiết mà môi trường xung quanh nội bào phải hỗ trợ để tổng hòa hợp một chuỗi pôlipeptit là:

N/6 – 2.N/3 – 2.N/3 – 1.N/6 – 1.

Đáp án:

Số axitamin quan trọng mà môi trường nội bào phải cung cấp để tổng vừa lòng một chuỗi pôlipeptit N/6 -1

Đáp án phải chọn là: D

Câu 2: Trong tế bào của vi trùng E. Coli, ta rất có thể tính được số axit amin của một chuỗi pôlipeptit toornh hợp từ là một gen theo công thức:

N/6 – 2.N/6 – 1.N/3 – 1.N/3 – 2.

Đáp án:

Số axitamin cần thiết mà môi trường thiên nhiên nội bào phải cung ứng để tổng đúng theo một chuỗi pôlipeptit N/6 -1

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 3: Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hòa hợp từ trình từ mARN dưới đây, thì số axit amin của nó đang là bao nhiêu ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX-3’

8659

Đáp án:

mARN5’ –XGAUGUGU UUX XAA GUG AUG XAU AAA GAGUAGX-3’

Phân tử ARN được dịch mã bước đầu từ đầu 5→3’ và ban đầu dịch mã từ vị trí AUG và xong xuôi tại vị trí của cục ba hoàn thành ( UAA/ UAG / UGA).

Số aa trong chuỗi polipeptit sẽ bằng số bộ ba nằm trong lòng bộ ba mở đầu và cỗ ba kết thúc ( do sau khi xong dịch mã thì axitamin thứ nhất sẽ bị cắt bỏ): 8 bộ tía = 8 aa

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 4: Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình từ bỏ mARN dưới đây, thì số axit amin của nó vẫn là từng nào ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGGGGAGUAGX-3’

8 659

Đáp án:

mARN5’ – XGAUG UGU UUX XAA GUG AUG XAU AAA GGG GAG UAGX -3’

Phân tử ARN được dịch mã bước đầu từ đầu 5→3’ và bắt đầu dịch mã từ vị trí AUG và xong xuôi tại vị trí của cục ba hoàn thành (UAA/ UAG / UGA).

Số aa vào chuỗi polipeptit sẽ thông qua số bộ ba nằm trong lòng bộ ba bắt đầu và cỗ ba ngừng (vì sau khi kết thúc dịch mã thì axitamin thứ nhất sẽ bị cắt bỏ): 9 bộ tía = 9 aa

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 5: Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gene ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit như sau:

3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’ Phân tử protein vị đoạn gen kia mã hóa bao gồm bao nhiêu axit amin?

3586

Đáp án:

Mạch mã gốc: 3’…..GXX AAA GTT AXX TTT XGG….5’

mARN: 5’…..XGG UUU XAA UGG AAA GXX….3’

Đoạn mARN trên mã hóa mang đến 6 axit amin. (không tất cả mã kết thúc)

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 6: Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng thích hợp từ phân tử mARN bao gồm 1500 nuclêôtit là:

1500498499500

Đáp án:

Số axit amin vào chuỗi polipeptide được tổng hòa hợp là 1500 : 3 – 1 = 499

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 7: Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng đúng theo từ phân tử mARN bao gồm 3000 nuclêôtit là:

Đáp án:

Số axit amin trong chuỗi polipeptide được tổng vừa lòng là 3000 : 3 – 1 = 999

Đáp án phải chọn là: B

Câu 8: Một mARN sơ khai phiên mã xuất phát điểm từ một gen cấu trúc ở sinh đồ nhân chuẩn có những vùng cùng số nucleotit khớp ứng như sau:

Exon 1

Intron 1

Exon 2

Intron 2

Exon 3

Intron 3

Exon 4

90

63

60

120

150

66

63

Số axit amin trong một phân tử protein hoàn chỉnh do mARN bên trên tổng phù hợp là: 

121120119204

Đáp án:

Tổng số Nu trong số đoạn exon của mARN trưởng thành và cứng cáp là: 90+60+150+63=363 

Số bộ bố trên mARN trưởng thành là: 363/3=121 

Số axit amin trong phân tử protein hoàn hảo là: 121−1−1=119 (trừ mã xong và trừ axit amin mở đầu).

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 9: Một mARN nguyên sơ phiên mã xuất phát điểm từ 1 gen cấu trúc ở sinh đồ dùng nhân chuẩn có các vùng với số nucleotit khớp ứng như sau:

Exon 1

Intron 1

Exon 2

Intron 2

Exon 3

Intron 3

Exon 4

90

63

60

120

150

66

66

Số axit amin trong một phân tử protein hoàn chỉnh do mARN bên trên tổng đúng theo là: 

121120119204

Đáp án:

Tổng số Nu trong các đoạn exon của mARN cứng cáp là: 90+60+150+66=366

Số bộ tía trên mARN trưởng thành và cứng cáp là: 366/3=122

Số axit amin trong phân tử protein hoàn hảo là: 122−1−1=120 (trừ mã xong và trừ axit amin mở đầu).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 10: Một gen (M) có chiều dài 0,51μm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp cần một chuỗi pôlipeptít bao gồm 399 axitamin. (M) là ren của loại sinh thứ nào sau đây?

Thể ăn khuẩnVirútNấm.Vi khuẩn Ecôli.

Đáp án:

Gen M có chiều dài 0.51μm → N= 3000 nu. Phiên mã tạo thành mARN gồm 500 bộ ba.

Nếu gene M là của sinh đồ gia dụng nhân sơ, dịch mã sẽ khởi tạo ra 500-1=499 axit amin khác với đề bài → gene M là của sinh đồ nhân thực.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 11: Một ren (M) có chiều nhiều năm 0,408μm. Trong quy trình dịch mã vẫn tổng hợp buộc phải một chuỗi pôlipeptit gồm 399 axitamin. (M) là gene của một số loại sinh đồ gia dụng nào sau đây?

Thực vật.Virut HIV.Nấm.Vi khuẩn Ecôli.

Đáp án:

Gen M gồm chiều nhiều năm 0.408μm → N= 2400 nu. Phiên mã tạo ra mARN bao gồm 400 cỗ ba.

Nếu gene M là của sinh đồ vật nhân sơ, dịch mã sẽ khởi tạo ra 400-1=399 axit amin → gen M là của sinh vật nhân sơ (Vi trùng Ecôli).

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 12: Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bởi 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit vì gen này tổng hợp có từng nào axit amin? Biết quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường và ko tính axit amin mở đầu.

399398400798

Đáp án:

Ta gồm gen gồm chiều lâu năm là 0,408 micrômet→4080 Å

Số lượng nucleotit trong ren là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

Số lượng bộ tía trên phân tử mARN được phiên mã là: 2400 : 2 : 3 = 400

Trong chuỗi polipeptit của ren này tổng phù hợp có con số aa là : 400 – 2 = 398

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 13: Ở sinh vật nhân sơ, một ren cấu trúc bao gồm chiều dài bởi 0,51 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit vì chưng gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quy trình phiên mã với dịch mã diễn ra bình thường và không tính axit amin mở đầu.

498.499.500.1498.

Đáp án:

Ta bao gồm gen gồm chiều lâu năm là 0,51 micrômet→5100 Å

Số lượng nucleotit trong gene là: 5100 : 3,4 x 2 = 3000 nu

Số lượng bộ ba trên phân tử mARN được phiên mã là: 3000 : 2 : 3 = 500 ribonu

Trong chuỗi polipeptit của ren này tổng thích hợp có số lượng aa là : 500 – 2 = 498 aa

Đáp án phải chọn là: A

Câu 14: Phân tử prôtêin bao gồm một chuỗi pôlipeptit bao gồm chứa các loại axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Chiều nhiều năm của gene đã điều khiển và tinh chỉnh tổng đúng theo phân tử prôtêin nói trên là:

3060 Å3570 Å4080 Å4590 Å

Đáp án:

Số axit amin của chuỗi polipeptide là 100 + 80+ 70 + 48 = 298

→ tổng số nucleotide của gen là (298 + 2) .3.2 = 1800

→ L = 1800 : 2 . 3.4 = 3060

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Phân tử prôtêin bao gồm một chuỗi pôlipeptit bao gồm chứa các loại axit amin như sau: 125 alanin, 105 xistêin, 120 triptôphan, 98 lơxin. Chiều nhiều năm của gen đã tinh chỉnh và điều khiển tổng vừa lòng phân tử prôtêin nói bên trên là:

3060 Å3570 Å4080 Å4590 Å

Đáp án:

Số axit amin của chuỗi polipeptide là 125 + 105+ 120 + 98 = 448 aa

→ tổng số nucleotide của gen là (448 + 2) .3.2 = 2700 nu

→ L = 2700 : 2 . 3.4 = 4590 Å

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 16: Một phân tử mARN nhiều năm 2040 Å được bóc tách ra từ vi trùng E. Coli gồm tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U với X lần lượt là 20%, 15%, 40% cùng 25%. Tín đồ ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại đề xuất phải hỗ trợ cho quá trình tổng hòa hợp một đoạn ADN trên là:

G = X = 320, A = T = 280.G = X = 240, A = T = 360.G = X = 360, A = T = 240.G = X = 280, A = T = 320.

Đáp án:

rN = 2040 : 3,4 = 600 nu

rA = 600 . 0,2 = 120rU = 600 . 0,4 = 240rG = 600 . 0,15 = 90rX = 600. 0,25 = 150

→ Số nu mỗi nhiều loại cần cung cấp cho quy trình tổng vừa lòng ADN là A = T = 360 ; G = X = 240

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 17: Một ren ở vi trùng E. Coli đang tổng hợp cho 1 phân tử prôtêin hoàn hảo có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng thích hợp từ ren trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1:2:3:4. Con số nuclêôtit từng các loại của gene trên là:

A = T = 270; G = X = 630.A = T = 630; G = X = 270.A = T = 270; G = X = 627.A = T = 627; G = X = 270.

Đáp án:

Số rnu của mARN là ( 298 + 2) . 3 = 900

A : U : G : X = 1:2:3:4

Đặt A = x , U = 2x, G = 3x, X = 4x

→ x + 2x + 3x + 4x = 900

→ x = 90

→ A = 90, U = 180 , G= 270, X = 360

→ A = T = 270 , G = X = 630

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 18: Ở sinh thứ nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp đã đề xuất 499 lượt tARN. Trong số bộ ba đối mã của tARN tất cả A = 447; bố loại sót lại bằng nhau. Mã hoàn thành của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi một số loại của mARN có tác dụng khuôn cho việc tổng thích hợp chuỗi pôlipeptit nói trên là?

A = 448; X =350; U = G = 351U = 447; A = G = X = 351U = 448; A = G = 351; X = 350A = 447; U = G = X = 352

Đáp án:

Có 499 lượt tARN → số ribonuclêôtit bên trên mARN là: 499×3+3=1500 ribonu (cộng 3 nu của mã kết thúc).

Trong những bộ tía đối mã gồm 447A → trên mARN gồm 447U trong những bộ ba mã hóa aa, với 1U vào bộ cha kết thúc. Vậy bao gồm 448U.

Trong các bộ ba đối mã aa trên mARN bao gồm A=G=X =

*
=350, mà cỗ ba xong xuôi là UAG cần ta có con số các một số loại nuclêôtit A=G=351 ; U= 448; X=350

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 19: Một gen bao gồm vùng mã hóa có 150 chu kì xoắn. Quá trình dịch mã sinh sản chuỗi pôlipeptit vì chưng gen này quy định đã hóa giải ra số phân tử nước là

500.1500.498.499.

Đáp án:

Số ribonuclêôtit của mARN là 150.20 : 2 = 1500 ribonu

Số phân tử nước được giải tỏa là 1500 : 3 – 2 = 498 (phân tử).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 20: Cho biết các phân tử tARN mang những bộ bố đội mã đi lại tương ứng các axit amin như sau:

- tARN mang bộ ba đổi mã AGA chuyển động axit amin serin

- tARN có bộ tía đổi mã GGG chuyên chở axit amin prolin

- tARN sở hữu bộ bố đổi mã AXX chuyển vận axit amin tryptophan

- tARN mang bộ ba đổi mã AXA chuyển vận axit amin cystein

- tARN với bộ ba đổi mã AUA vận tải axit amin tyrosine

- tARN có bộ bố đổi mã AAX chuyển động axit amin leucin

Trong quá trình tổng hợp, một phân tử Protein, phân tử mARN vẫn mã hóa được 50 axit amin Serin, 70 axit amin prolin, 80 axit tryptophan, 90 axit amin cysteine, 100 axit ain tyrosin, 105 axit amin leucin. Biết mã xong xuôi trên phân tử mARN này là UAA. Số lượng từng một số loại nucleotit trên phân tử mARN đang tham gia dịch mã là.

A = 102, U = 771, G = 355, X = 260A = 103, U = 772, G = 356, X = 260A = 770, U = 100, G = 260, X = 355A = 772, U = 103, G = 260, X = 356

Đáp án:

Cho những phân tử tARN với bộ bố đối mã đi lại tương ứng những axit amin như sau:

tARN có bộ tía đối mã các anticondon trên tARN :

AGA: serin : 50

GGG: prolin: 70

AXX: tryptophan: 80

AXA: cystein: 90

AUA: tyrosine: 100

AAX: leucin: 105

Ta tính số lượng từng loại nucleotit trong các anticodon.

A= 770, U=100, X=355, G = 260, theo nguyên tắc bổ sung cập nhật ta có con số nucleotit tương xứng trên mARN là: A=100, U=770, G=355, X=260.

Nhưng mARN này còn có mã mở màn là AUG cùng mã xong xuôi là UAA, nên con số từng một số loại nucleotit là:

A=103, U=772, G=356, X= 260

Đáp án phải chọn là: B

Câu 21: Cho biết các phân tử tARN mang những bộ cha đội mã chuyển vận tương ứng các axit amin như sau:

tARN có bộ bố đổi mã AGA vận tải axit amin serintARN với bộ ba đổi mã GGG chuyên chở axit amin prolintARN sở hữu bộ cha đổi mã AXX vận chuyển axit amin tryptophantARN mang bộ bố đổi mã AXA chuyên chở axit amin cysteintARN với bộ cha đổi mã AUA chuyển vận axit amin tyrosinetARN với bộ bố đổi mã AAX đi lại axit amin leucin

Trong quy trình tổng hợp, một phân tử Protein, phân tử mARN đã mã hóa được 55 axit amin Serin, 70 axit amin prolin, 66 axit tryptophan, 85 axit amin cysteine, 100 axit ain tyrosin, 94 axit amin leucin. Biết mã chấm dứt trên phân tử mARN này là UAA. Con số từng loại nucleotit bên trên phân tử mARN đang tham gia dịch mã là.

A= 734, U=100, X=311, G = 265A = 100, U = 734, G = 311, X = 265A = 737, U = 102, G = 266, X = 311A = 103, U = 736, G = 312, X = 265

Đáp án:

Cho các phân tử tARN có bộ bố đối mã chuyển động tương ứng những axit amin như sau:

tARN với bộ bố đối mã những anticondon bên trên tARN :

AGA: serin: 55

GGG: prolin: 70

AXX: tryptophan: 66

AXA: cystein: 85

AUA: tyrosine: 100

AAX: leucin: 94

Ta tính con số từng một số loại nucleotit trong những anticodon.

Xem thêm: Tiểu Sử Nsưt Thanh Ngân Và Tin Đồn Đám Cưới Với Dương Đình Trí

A= 734, U=100, X=311, G = 265, theo nguyên tắc bổ sung cập nhật ta có con số nucleotit tương xứng trên mARN là: A=100, U=734, G=311, X=265.

Nhưng mARN này có mã khởi đầu là AUG với mã xong xuôi là UAA, nên con số từng loại nucleotit là:

A=103, U=736, G=312, X= 265

Đáp án phải chọn là: D

Câu 22: Một gene ở sinh thứ nhân sơ trường đoản cú nhân song 4 đợt liên tục thu được những gen con. Các gen nhỏ này hầu hết được phiên mã 5 lần thu được những mARN. Mỗi mARN được sản xuất thành gồm 6 lần riboxom trượt qua nhằm dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng vừa lòng trong quá trình dịch mã bên trên là :

480240960120

Đáp án:

1 gen nhân đôi 4 lượt thường xuyên → tạo ra 24 = 16 gen con

Mỗi gen con phiên mã 5 lần → chiếm được 16 x 5 = 80 mARN

Mỗi mARN bao gồm 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã → chế tạo ra 80 x 6 = 480 chuỗi polipeptit

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 23: Một gen ở sinh trang bị nhân sơ từ nhân song 3 đợt liên tục thu được những gen con. Các gen bé này các được phiên mã 5 lần thu được những mARN. Mỗi mARN được tạo thành thành có 3 lần riboxom trượt qua để dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng đúng theo trong quy trình dịch mã bên trên là:

480240 960120

Đáp án:

1 gen nhân đôi 3 lượt thường xuyên → tạo nên 23 = 8 gene con

Mỗi gen bé phiên mã 5 lần → nhận được 8 x 5 = 40 mARN

Mỗi mARN có 3 lần riboxom trượt qua để dịch mã → tạo thành 40 x 3 = 120 chuỗi polipeptit

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 24: Số liên kết peptit được hình thành khi phân tử mARN nhiều năm 0,408 micrômet tổng thích hợp 1 chuỗi pôlipeptit là:

404 liên kết402 liên kết400 liên kết398 liên kết

Đáp án:

Ta có: rN = 4080 : 3,4 = 1200

Số links peptit được có mặt = 1200 : 3 – 2 = 398

Đáp án nên chọn là: D

Câu 25: Số liên kết peptit được sinh ra khi phân tử mARN dài 0,255 micrômet tổng đúng theo 1 chuỗi pôlipeptit là: