Phân Phối Chương Trình Môn: Sinh Học Lớp 7

     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Môn: Sinh học tập 7 Cả năm: 37 tuần - 70 tiết. Học tập kỳ I: 19 tuần - 36 tiết. Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết. Tuần Tiết văn bản dạy học 01 01 bài bác 1. Trái đất động vật nhiều dạng, phong phú. 02 bài bác 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm tầm thường của rượu cồn vật. 02 03 Chương I. Ngành động vật hoang dã nguyên sinh bài bác 3. Thực hành: quan tiền sát một trong những động thiết bị nguyên sinh. 04 bài 4. Trùng roi. 03 05 bài 5. Trùng đổi thay hình cùng trùng giày. 06 bài 6. Trùng kiết lị với trùng sốt rét. 04 07 bài 7.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình môn: sinh học lớp 7

Đặc điểm thông thường và vai trò thực tiến của Động đồ gia dụng nguyên sinh. 08 Chương II. Nghành nghề dịch vụ Ruột khoang bài xích 8. Thủy tức. 05 09 bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang. 10 bài xích 10. Đặc điểm chung và phương châm của ngành ruột khoang. 06 11 Chương III. Những ngành Giun NGÀNH GIUN DẸP bài 11. Sán lá gan. 12 bài 12. Một số giun dẹp khác và điểm sáng chung của ngành Giun dẹp. 07 13 NGÀNH GIUN TRÒN bài 13. Giun đũa. 14 bài 14. Một số giun tròn không giống và điểm sáng chung của ngành Giun tròn. 08 15 NGÀNH GIUN ĐỐT bài 15. Giun đất. 16 bài bác 16. Thực hành: Mổ cùng quan cạnh bên giun đất. 09 17 bài 17. Một số giun đốt không giống và điểm sáng chung của ngành Giun đốt. 18 đánh giá một tiết. 10 19 Chương IV. Ngành Thân mềm bài bác 18. Trai sông. Trăng tròn Bài 19. Một vài thân mượt khác. 11 21 bài bác 20. Thực hành: quan sát một trong những thân mềm. 22 bài 21. Đặc điểm tầm thường và phương châm của ngành Thân mềm. 12 23 Chương V. Ngành Chân khớp LỚP GIÁP XÁC bài xích 22. Tôm sông. 24 bài 23. Thực hành: Mổ cùng quan gần kề tôm sông. 13 25 bài 24. Đa dạng với vai trò của lớp cạnh bên xác. 26 LỚP HÌNH NHỆN bài xích 25. Nhện và đa dạng và phong phú của lớp Hình nhện. 14 27 LỚP SÂU BỌ bài 26. Châu chấu. 28 bài 27. Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp Sâu bọ. 15 29 bài xích 28. Thực hành: xem băng hình về thói quen của sâu bọ. 30 bài bác 29. Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành Chân khớp. 16 31 Chương VI. Ngành động vật có xương sinh sống CÁC LỚP CÁ bài bác 31. Cá chép. 32 bài 32. Thực hành: phẫu thuật cá. 17 33 bài bác 33. Kết cấu trong của cá chép. 34 bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá. 18 35 Ôn tập học tập kỳ I. (theo nội dung bài bác 40 sgk) 19 36 kiểm soát học kỳ I. đôi mươi 37 CÁC LỚP CÁ bài xích 35. Ếch đồng. 38 bài bác 36. Thực hành: quan liêu sát kết cấu trong của ếch đồng trên chủng loại mổ. 21 39 bài 37.

Xem thêm: Cách Vẽ Cây Cổ Thụ Đẹp Mới Nhất 2022, Cách Vẽ Cây Cổ Thụ Đứng Trên Mặt Giấy

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư. 40 LỚP BÒ SÁT bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài. 22 41 bài xích 39. Cấu trúc trong của thằn lằn. 42 bài xích 40. Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp trườn sát. 23 43 LỚP CHIM bài 41. Chim ý trung nhân câu. 44 bài xích 43. Cấu tạo trong của chim người tình câu. 24 45 bài xích 44. Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp Chim. 46 bài xích 42 & 45. Thực hành: quan lại sát cỗ xương, mẫu mã mổ chim người tình câu - xem băng hình về đời sống cùng tập tính của chim. 25 47 LỚP THÚ (Lớp bao gồm vú) bài xích 46. Thỏ. 48 bài xích 47. Cấu trúc trong của thỏ. 26 49 bài 48. Đa dạng của lớp Thú - bộ Thú huyệt, cỗ Thú túi. 50 bài xích 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - cỗ Dơi và cỗ Cá Voi. 27 51 bài bác 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - cỗ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và cỗ Ăn thịt. 52 bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - những bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng. 28 53 bài tập. (Chửa một vài bài tập vào vở bài tập sinh học tập 7 - NXB GD, 2006) 54 bài 52. Thực hành: xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú. 29 55 kiểm tra một ngày tiết 56 Chương VII. Sự tiến hóa của động vật Bài 53. Môi trường xung quanh sống cùng sự vận động, di chuyển. 30 57 bài bác 54. Tiến hóa về tổ chức triển khai cơ thể. 58 bài xích 55. Tiến hóa về sinh sản. 31 59 bài xích 56. Cây phân phát sinh giới động vật. 60 Chương VIII. Động vật với đời sống nhỏ người bài xích 57. Đa dạng sinh học. 32 61 bài bác 58. Đa dạng sinh học tập (tiếp theo). 62 bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học. 33 63 bài xích 60. Động đồ dùng quý hiếm. 64 bài xích 61. Khám phá một số động vật có tầm đặc biệt quan trọng trong kinh tế tài chính ở địa phương. 34 65 bài 62. Tìm hiểu một số ĐV bao gồm tầm đặc biệt quan trọng trong tài chính ở địa phương (tiếp theo). 66 bài bác 63. Ôn tập học tập kỳ I. 35 67 soát sổ học kỳ I. 68 bài 64. Thăm quan thiên nhiên. 36 69 bài bác 65. Tham quan thiên nhiên (tiếp theo). 37 70 bài bác 66. Tham quan thiên nhiên (tiếp theo). Khung PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH câu chữ Số huyết Lí thuyết bài bác tập thực hành thực tế Ôn tập Kiểm tra mở màn 02 - - - - Chương I. Ngành động vật hoang dã nguyên sinh 04 - 01 - - Chương II. Lĩnh vực Ruột vùng 03 - - - - Chương III. Các ngành Giun 06 - 01 - 01 Chương IV. Ngành Thân mượt 03 - 01 - - Chương V. Ngành Chân khớp 06 - 02 - - Chương VI. Ngành động vật có xương sinh sống 17 01 04 01 02 Chương VII. Sự tiến hóa của động vật 04 - - - - Chương VIII. Động vật và đời sống con fan 04 - 05 01 01 tổng cộng 49 01 14 02 04 . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Môn: Sinh học 7 Cả năm: 37 tuần - 70 tiết. Học tập kỳ I: 19 tuần - 36 tiết. Học kỳ II:. Theo). Size PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ngôn từ Số huyết Lí thuyết bài xích tập thực hành thực tế Ôn tập Kiểm tra khởi đầu 02 - - - - Chương I. Ngành động vật hoang dã nguyên sinh 04 -
*

03.

Xem thêm: Thay Lõi Lọc Nước Bao Nhiêu Tiền, Bảng Giá Sửa Máy Lọc Nước 2022

05 bài 5. Trùng phát triển thành hình với trùng giày. 06Bài 6. Trùng kiết lị và trùng nóng rét. 04 Xem trên trang 1 của tài liệu.
*

46.

bài bác 42 và 45. Thực hành: quan lại sát bộ xương, chủng loại mổ chim nhân tình câu - coi băng hình về đời sống với tập tính của chim Xem tại trang 2 của tài liệu.