NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC KÌ 2

     

Chương trình học tiếng Anh trung học cơ sở tập trung vào những điểm ngữ pháp hơn, để hoàn thiện những kiến thức cần thiết cho bậc trung học tập nhằm nâng cấp kiến thức rộng ở bậc phổ thông. Bài viết này idstore.vn sẽ tổng hợp trọn bộ các đề mục ngữ pháp tiếng Anh trong công tác lớp 9 giúp các con HỌC nhanh – NHỚ LÂU – làm bài kiểm tra đạt hiệu quả TỐT.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 học kì 2

Đang xem: phương pháp tiếng anh lớp 9 hk2

*

Nắm vững vàng ngữ pháp của chương trình học Anh văn lớp 9, những con đã rất có thể tương đối lạc quan với vốn ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của mình bởi công tác tiếng Anh ở bậc trung học rộng rãi của chỉ luân phiên quanh những kiến thức và kỹ năng này sinh sống mức cải thiện hơn.Bởi chương trình lớp 9 gồm tính khối hệ thống và là chương trình có rất nhiều kiến thức quan tiền trọng, đến nên, idstore.vn để giúp đỡ các con tổng hợp trọn bộ kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9, để con gồm cái nhìn bao quát hơn, dò lại xem tôi đã nắm với chưa thế được đa số gì, nhằm có kế hoạch học tập phù hợp lý.Hãy cùng idstore.vn khối hệ thống lại cục bộ kiến thức Ngữ Pháp giờ Anh lớp 9 nhé!


Contents

1 TENSES – CÁC THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

TENSES – CÁC THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

I. Present simple – hiện tại đơn

PositiveSubject + verb (bare-infinitive)/ verb-s/es
NegativeSubject + vị not (don’t)/ does not (doesn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDo/Does + subject + verb (bare-inf)…?

Thì lúc này đơn được dùng làm diễn đạt:

1. 1 sự thật hiển nhiên, chân lý.

Ex: Water freezes at 0°C.

The sun rises in the East.

2. Hành động lặp đi lặp lại (thói quen), cảm giác, dấn thức, chứng trạng ở hiện tại tại.Ex: We play table tennis every Thursday.

Matthew loves sport.

Do you know Tania Smith?

Chúng ta hay sử dụng thì lúc này đơn với những trạng từ và nhiều trạng từ: always, often, frequently, usually, generally, regularly, normally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year, all the time, v.v.

3. Vụ việc tương lai xảy ra thời gian biểu, chương trình hoặc planer được thu xếp theo lịch trình.Ex: His train arrives at 7:30.

School starts on 5 September.

II. Present progressive – lúc này tiếp diễn

PositiveSubject + am/ is/ are + verb-ing
NegativeSubject + am not/ is not (isn’t)/ are not (aren’t) + verb-ing
QuestionAm/ Is/ Are + subject + verb-ing…?

Thì hiện nay tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt:

1. Hành động, vấn đề đang diễn ra ngay dịp nói.Ex:Look – the train is coming. The children are playing in the garden now.2. Hành động, sự việc mang tính chất tạm thời.Ex: I am living with some friends until I find a place of my own.3. Hành động đang diễn ra ở hiện tại nhưng không độc nhất thiết ngay lúc nói.Ex: I am writing a book at present.Chúng ta hay được dùng thì hiện nay tại tiếp diễn với những trạng tự hoặc trạng ngữ: now, at present, at/ for the moment, right now, at this time.4. Sự việc xảy ra trong tương lai gần – 1 sự sắp xếp hoặc 1 chiến lược đã định.Ex: We are coming to lớn see our grandfather tomorrow.5. Sự việc tiếp tục xảy ra gây bực mình, khó chịu cho tất cả những người nói.Thường sử dụng với những từ always, continually, constantly.Ex: She is always complaining about her work.Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục với các động từ tâm lý (stative verbs): know, believe, understand, belong, need, hate, love, like, want, hear, see, smell, sound, have, wish, seem, taste, own, remember, forget,…Dùng thì hiện tại đơn với các động từ này.Ex: The soup tastes salty.

III. Past simple – quá khứ đơn

PositiveSubject + verb (past tense)
NegativeSubject + did not (didn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDid + subject + verb (bare-inf)…?

Thì quá khứ đối kháng được dùng làm diễn đạt:1.Hành động đã xẩy ra và chấm dứt trong quá khứ, thấu hiểu thời gian.Ex: I bought a new car three days ago.2. Thói quen, cảm giác, sở thích, nhấn thức làm việc quá khứ.Ex: I played football very often when I was younger.3. Hành động, sự việc đã xảy ra suốt 1 khoảng thời gian trong thừa khứ, nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt.Ex: Mozart wrote more than 600 pieces of music.4. Hai hoặc nhiều hành động, vấn đề xảy ra tiếp tục trong thừa khứ.Ex: When we saw Tom last night, we stopped the car.Chúng ta thường dùng thì quá khứ đối kháng với các từ, cụm từ chỉ thời gian: ago, yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening, last night/ week/ month/ year, the other day.

IV. Past progressive – vượt khứ tiếp diễn

PositiveSubject + was/ were + verb-ing
NegativeSubject + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) + verb-ing
QuestionWas/ Were + subject + verb-ing…?

Thì vượt khứ tiếp tục được dùng để làm diễn đạt:

1. Hành động, vấn đề đang diễn ra tại 1 thời điểm cụ thể trong vượt khứ.Ex: At 8 o’clock last night I was reading a book.2. Hành động, sự việc xảy ra và kéo dãn liên tục trong một khoảng thời gian ở thừa khứ.Ex: The sun was shining all day yesterday.3. Hành động, sự việc đang ra mắt trong quá khứ thì có 1 hành động, vấn đề khác xảy mang lại (dùng thì vượt khứ tiếp tục cho hành vi kéo dài và thì vượt khứ đối chọi cho hành vi xảy đến).Ex: When John was walking lớn school yesterday, he met Judy.4. Nhì hoặc các hành động, sự việc xẩy ra đồng thời tại 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.Ex: At breakfast yesterday I was doing my homework while my dad was reading a newspaper.5. Sự việc đã xảy ra liên tiếp trong quá khứ tạo bực mình, phiền toái.Ex: She was always boasting about her work when she worked here.

V. Present perfect – hiện tại hoàn thành

PositiveSubject + have/ has + verb (past participle)
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + verb (p.p)
QuestionHave/ Has + subject + verb (p.p)…?

Thì hiện tại ngừng được dùng để làm diễn đạt:

1. Hành động vừa new xảy ra.Ex: We have just come back from Hawaii.2. Hành động đã xảy ra trong vượt khứ khi người nói lưỡng lự rõ hoặc không thích đề cập mang đến thời gian đúng mực (thời gian ko quan trọng).Ex: I have already bought this CD.

3. Hành động, vấn đề đã xẩy ra trong suốt 1 khoảng tầm thời gian cho tới hiện tại, hoặc đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ với còn hoàn toàn có thể được lặp lại ở bây giờ hoặc tương lai.Ex: Alex has written four novels so far.4. Hành động, sự việc xẩy ra trong quá khứ còn kéo dãn dài hoặc có tác động đến bây giờ hay tương lai.Ex: I have lived in Vienna for two years. (I am still in Vienna now.)Chúng ta hay sử dụng thì hiện tại xong xuôi với những trạng từ, cùng trạng từ: just, recently, lately, already, never, ever, (not) yet, before, for + khoảng tầm thời gian, since + mốc thời gian, so far, until now, up to lớn now, up to present, cùng trong mệnh đề sau It’s the first/ second … time.

VI. Present perfect progressive – hiện tại ngừng tiếp diễn

PositiveSubject + have/ has + been + verb-ing
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + been + verb-ing
QuestionHave/ Has + subject + been + verb-ing…?

Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn được dùng để làm diễn đạt:1. Hành động, sự việc xảy ra trong thừa khứ kéo dãn liên tục đến hiện tại hoặc tương lai; nhấn mạnh vấn đề tính liên tục, kéo dãn của sự việc.Ex: Jane has been watching TV all evening.* Thì hiện tại tại chấm dứt nhấn khỏe mạnh tính trả tất của sự việc.Ex: I haven’t learned very much Italian yet.2.Hành động, vấn đề vừa mới ngừng và có tác dụng ở hiện tại tại.Ex: I must go and wash. I’ve been gardening.Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại xong tiếp diễn với những động từ tâm trạng (stative verbs). Sử dụng thì hiện tại tại ngừng với những động tự này.Ex: I have known her for a long time.

VII. Past perfect – vượt khứ hoàn thành

PositiveSubject + had + verb (past participle)
NegativeSubject + had not (hadn’t) + verb (p.p)
QuestionHad + subject + verb (p.p)…?

Thì quá khứ dứt được dùng để biểu đạt hành rượu cồn xảy ra, kéo dài và hoàn toàn trước 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ , hoặc trước 1 hành vi khác trong quá khứ (dùng thì quá khứ đơn cho việc việc xẩy ra sau).Ex: John had finished his work before lunch time.

VIII. Simple future – sau này đơn

PositiveSubject + will + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + will not (won’t) + verb (bare infinitive)
QuestionWill + subject + verb (bare infinitive)…?

* Đôi khi trong lối nói trang trọng bọn họ dùng shall với nhà từ I cùng We. Thể đậy định của Shall là Shall not (shan’t).Thì tương lai đơn được dùng để:1. Mô tả hành hễ sẽ xảy ra sau đây hoặc hành vi tương lai sẽ được lặp đi lặp lại. (Không sử dụng will để diễn tả dự định hoặc kế hoạch).Ex: I will be at high school next year.Thường cần sử dụng với các trạng từ chỉ thời gian tương lai: tomorrow, someday, next week/ month/ year, soon…2. Đưa ra lời hứa, ăn hiếp dọa, đề nghị, lời mời, lời yêu thương cầu.Ex:– I’ll send you out if you keep talking.– I’ll mở cửa the door for you.– Will you come to my party on Saturday?Shall I…? Shall we…? thường xuyên được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.Ex: Shall I send you the book?3. Diễn tả ý kiến, sự dĩ nhiên chắn, sự dự kiến về điều gì đó trong tương lai, thường được dùng sau những động từ: be sure, know, suppose, think.Ex: I think you’ll enjoy the party tomorrow.4. Đưa ra đưa ra quyết định tức thì – quyết định ngay khi đang nói. (Không sử dụng will để diễn đạt quyết định sẵn tất cả hoặc dự định).Ex: There’s someone at the door. – Ok. I’ll answer it.

IX. Be going to

PositiveSubject + am/is/are + going to + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + am/is/are not + going to lớn + verb (bare infinitive)
QuestionAm/Is/Are + subject + going khổng lồ + verb (bare infinitive)…?

Be going lớn được dùng làm diễn đạt:1. Dự tính sẽ được triển khai trong tương lai gần, hoặc 1 đưa ra quyết định sẵn có.Ex: I am going to visit my aunt next week. (I am planning this).2. Dự đoán dựa trên cửa hàng hoặc trường hợp hiện tại – dựa vào những gì họ nhìn thấy hoặc nghe thấy.Ex: Look out! You’re going khổng lồ fall.Lưu ý:– Không dùng be going to lớn với những động từ chỉ tâm trạng (stative verbs).Ex: You will understand me one day.- Thì hiện tại tại tiếp diễn thường được dùng với các động từ bỏ go, come.Ex: Ann is going khổng lồ Tokyo next week. (rather than Ann is going to go…)- Không sử dụng will hoặc be going khổng lồ trong mệnh đề thời gian. Cần sử dụng thì lúc này đơn cùng với nghĩa tương lai.Ex: We’ll see him when he comes.

X. Used to

PositiveSubject + used to lớn + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + did not (didn’t) + use to lớn + verb (bare infinitive)
QuestionDid + subject + use lớn + verb (bare infinitive)…?

Used to được sử dụng để diễn tả 1 tình trạng, 1 kiến thức hoặc 1 hành vi xảy ra liên tiếp trong quá khứ nhưng mà nay không thể nữa.

Xem thêm: 33 Mẹo Autocad P2: Lệnh Thu Nhỏ Màn Hình Trong Cad, Phóng To Và Thu Nhỏ Đối Tượng Trong Autocad

Ex:-We used khổng lồ live in a small village, but now we live in a city.– Be used to + verb-ing/ noun: quen thuộc với– Get used to + verb-ing/ noun: trở nên quen vớiEx:– I am used lớn waking up early.– Jane must get used to lớn getting up early when she starts school.Lưu ý:Không sử dụng used to lớn để biểu đạt sự việc đã xảy ra tại 1 thời điểm ví dụ trong vượt khứ, sự việc xẩy ra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần hoặc trong thời hạn bao lâu.Ex: I lived in Paris for three years.

CLAUSES AFTER WISH – MỆNH ĐỀ SAU WISH

Sau wish có 3 các loại mệnh đề được dùng để làm chỉ vấn đề ở tương lai, hiện tại và vượt khứ.I. ý muốn ở tương lai (Future wish): ao ước điều gì đó sẽ, sẽ không hoặc xong xuôi xảy ra.

Subject + wish + subject + would/could + verb (bare-inf)

Ex: I wish you would put those shelves up soon.II. Ao ước ở bây giờ (Present wish): cầu điều không thể xẩy ra trong hiện tại.

Subject + wish + subject + verb (past simple)

* Were rất có thể được dùng thế cho was.Ex: I wish I were rich. (but I’m poor now).III. ước ao ở quá khứ (Past wish): ước điều nào đấy đã hoặc đã không xảy ra trong thừa khứ.

Subject + wish + subject + verb (past perfect)

Ex: I wish I hadn’t bought that coat yesterday; I really don’t lượt thích it.Lưu ý: kết cấu wish somebody something được dùng để làm chúc – hy vọng ai sẽ sở hữu được điều gì đó. Sau wish là 2 tân ngữ.Ex: I wish you a Merry Christmas.

PASSIVE VOICE – THỂ BỊ ĐỘNG

Câu bị động (passive sentence) là câu trong số ấy chủ ngữ là người hoặc vật nhận hoặc chịu tác động ảnh hưởng của hành động.Ex:– They built that house in 1999. (Active sentence)– That house was built in 1999. (Passive sentence)Quy tắc chuyển đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

*

1. Tân ngữ chủ động (active object) => chủ ngữ thụ động (passive subject)2. Động từ chủ động (active verb) => Động từ thụ động (be + past participle)

Present simpleam/ is/ are + past participle
Present progressiveam/ is/ are + being + past participle
Past simplewas/were + past participle
Past progressivewas/were + being + past participle
Present perfecthave/has + been + past participle
Past perfecthad + been + past participle
Future simplewill + be + past participle
Be going toam/ is/ are going to + be + past participle
Modal verbscan, should, must, …+ be + past participle

3. Chủ ngữ chủ động (active subject) => BY + tân ngữ thụ động (passive object)Ex:The teacher explains the lessons. => The lessons are explained by the teacher.Lưu ý:– chủ từ I, we, you, they, he, she, one, people, everyone, someone, no one, nobody thường được bỏ. Với những chủ từ no one, nobody, đổi hễ từ xác minh thành che định.Ex:Someone read the story lớn the children.=> The story was read to the children.Nobody saw him leaving the room.=> He wasn’t seen leaving the room.- Trạng từ bỏ chỉ nơi chốn + BY (agent) + trạng trường đoản cú chỉ thời gianEx:Jane should take the dog khổng lồ the vet today.=> The dog should be taken khổng lồ the vet by Jane today.- Trạng từ bỏ chỉ thể biện pháp thường đứng thân be quá khứ phân từ. Những trạng từ dị thường đứng trước be.Ex:The scientists have studied the problem carefully.=> The problem has been carefully studied by the scientists.Một số cấu tạo bị rượu cồn đặc biệt1. Động từ tất cả 2 tân ngữ (verb with two objects)Khi động từ chủ động có 2 tân ngữ, tân ngữ thẳng (direct object) với tân ngữ gián tiếp (indirect object) thì cả hai tân ngữ đều sở hữu thể thống trị ngữ mang đến câu bị động. Mặc dù tân ngữ chỉ bạn thường được sử dụng hơn.Ex:– They gave Vicky (I.O) a book (D.O) for Christmas.=> Vicky was given a book for Christmas.=> A book was given to lớn Vicky for Christmas.2. Động từ chỉ giác quan (verbs of perception: see, notice, hear, look, watch,…)

ActiveS + V + O + bare-inf/ V-ing
PassiveS + be + past participle + to-inf/ V-ing

Ex:– I saw him come out of the house. => He was seen to come out of the house.– They didn’t notice her leaving the room. => She wasn’t noticed leaving the room.3. Động từ chỉ cảm hứng (verbs of feeling: like, love, hate, wish, prefer, hope, want…)

ActiveS + V + O + to-inf
PassiveS + V + O + lớn be + past part.

Ex: She likes us khổng lồ hand our work in on time.=> She likes our work to be handed in on time.

ActiveS + V + O + V-ing
PassiveS + V + being + past part.

Ex: I don’t lượt thích people telling me what khổng lồ do.=> I don’t like being told what to lớn do.4. Động trường đoản cú chỉ chủ ý (verbs of opinion: say, think, believe, report, know,…)

ActiveS + V (+ that) + clause (S2 + V2 + O2…)
PassiveIt + be + V (past part.) (+ that) + clauseS2 + be + V (past part.) + to-inf/ lớn have + past part

⇒ sử dụng to-inf khi hành động trong mệnh đề that xảy ra đồng thời hoặc xẩy ra sau hành động trong mệnh đề chính.⇒ sử dụng perfect inf (to have + past participle) khi hành vi trong mệnh đề that xảy ra trước hành vi trong mệnh đề chính.Ex: They believe (that) he is dangerous.=> It is believed (that) he is dangerous.=> He is believed khổng lồ be dangerous.5. Động tự let, make, help

ActiveS + let/make/help + O + bare-inf
PassiveS + be + made/helped + to-infS+ be + let + bare-inf

Ex: They made him tell them everything.=> He was made lớn tell them everything.6. Thể sai khiến (Causative form)

ActiveS + have + O1 (person) + V (bare-inf) + O2 (thing)S + get + O1 (person) + V (to-inf) + O2 (thing)
PassiveS+ have/get + O2 (thing) + V (past part)

Ex: Paul has had his sister kiểm tra his composition.=> Paul has had his composition checked.Direct speech: ‘I am your friend,’ said Tom.Reported speech: Tom said that he was my friend.a. Động từ tường thuật (reporting verbs):Dùng say hoặc tell: say (that), tell somebody (that).Động trường đoản cú tường thuật thường xuyên ở vượt khứ (said, told).b. Đại từ (pronouns): Đổi những đại từ nhân xưng, đại từ bỏ hoặc tính tự sở hữu, đại từ làm phản thân làm sao cho tương ứng với công ty ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.c. Thì (tenses): Đổi thì của rượu cồn từ thành thì thừa khứ tương ứng.

Present simplePast simple
Present progressivePast progressive
Present perfectPast perfect
Present perfect progressivePast perfect progressive
Past simplePast perfect
Past progressivePast perfect progressive
Past perfectPast perfect
Past perfect progressivePast perfect progressive
Will/ shall/ can / mayWould/ should/ could/ might
Am/ is/ are going toWas/ were going to
Must/ have toHad to

Ex:‘I will come and see you soon,’ said Marry.=> Mary said that she would come và see us soon.‘I’m very happy,’ Alex said lớn me.=> Alex told me that he was very happy.Lưu ý:– họ không đổi thì vào câu con gián tiếp khi hễ từ ra mắt ở thì hiện tại (Present simple, Present progressive, Present perfect) hoặc tương lai 1-1 (future simple); câu dẫn trực tiếp là câu điều kiện không tồn tại thật (loại 2 cùng 3) hoặc mệnh đề đưa định; câu trực tiếp diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên, thói quen (trong trường hợp này ta hoàn toàn có thể chọn đổi hoặc không thay đổi thì vào câu gián tiếp).Ex:John says ‘I am coming.’⇒ John says he is coming.‘If I was taller I would be a basketball player,’ he said.⇒ He said if he was taller he would be a basketball player.‘The earth is round,’ said Galileo. ⇒ Galileo said the earth is/was round.- không đổi các động tự tình thái could, would, should, might, ought to, used to, had better.Must rất có thể đổi thành had khổng lồ hoặc giữ nguyên.Ex: ‘Ann might ring today,’ he said. ⇒ He said Ann might ring that day.d. Tính từ, trạng từ, cụm trạng trường đoản cú chỉ thời gian, vị trí chốn

This/ There

That/ those

Here

There

Now

Then

Ago

Before

At the moment

At that moment

Today/ tonight

That day/ that night

Tomorrow

The next day/ the following day

Yesterday

The day before/ the previous day

Next time

The following/ the next time

Next Sunday/ week/ month/ year

The following Sunday/ week/ month/ yearThe Sunday/ week/ month/ year after

Last Sunday/ week/ month/ year

The previous Sunday/ week/ month/ year;The Sunday/ week/ month/ year before

Ex:‘These are my shoes,’ said Ann. ⇒ Ann said those were her shoes.‘We saw that film yesterday,’ said Chris.⇒ Chris said they had seen that film the day before.2. Câu hỏi (questions)a. Câu hỏi Yes – No (Yes – No questions)– Dùng những động từ bỏ tường thuật: ask, inquire, wonder want khổng lồ know.- dùng if hoặc whether sau đụng từ tường thuật.- Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu è thuật.- Đổi thì của rượu cồn từ, đại từ, tính từ, trạng tự (giống biện pháp đổi trong câu trằn thuật).Ex:‘Does Harry lượt thích school?’ said Ms. Brown.⇒ Ms. Brown asked if/whether Harry liked school.b. Thắc mắc Wh- (Wh- question)– Dùng các động từ bỏ tường thuật: ask, inquire, wonder want lớn know.- lặp lại từ để hỏi (what, where, when, why,…) sau động từ tường thuật.- Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu è cổ thuật.- Đổi thì của rượu cồn từ, đại từ, tính từ, trạng từ.Ex:‘Where vị you live?’ said John to Sarah.⇒ John asked Sarah where she lived.3. Câu nghĩa vụ và câu yêu cầu, lời đề nghị, lời khuyên, lời hứa, ….(commands, requests, offers, advices, promises,…)– dùng động trường đoản cú tường thuật ask, tell, order, request, offer, advise, promise,…(động từ bỏ tường thuật phải cân xứng với một số loại câu). Ask thường xuyên được dùng để tường thuật câu yêu ước (request) với tell được dùng để tường thuật câu trách nhiệm (command).- Đặt tân ngữ chỉ tín đồ nhận lệnh (nếu có) sau hễ từ tường thuật.- dùng dạng nguyên mẫu có to (to-inf) của rượu cồn từ vào câu trực tiếp.Ex:‘Don’t talk!’ said the teacher lớn us. ⇒ The teacher told us not khổng lồ talk.‘Listen khổng lồ me, please, everyone,’ said Ms. Miller.⇒ Ms. Miller asked everyone lớn listen khổng lồ her.

Suggest + verb-ing/ that clause

Ex: ‘Let’s go lớn that new café,’ said Ann.

⇒ Ann suggested going lớn that new cafe.⇒ Ann suggested that we go/ should go/ went lớn that new cafe.4. Câu cảm thán (Exclamation)Câu cảm thán thường được thuật lại bằng động tự exclaim, say that.Ex: ‘What a beautiful house!’ She exclaimed/ said that the house was beautiful.5. Câu hỗn hợp (Mixed types)Khi thay đổi câu hỗn hợp sang câu gián tiếp ta thay đổi theo từng phần, cần sử dụng động từ giới thiệu riêng cho từng phần.Ex: Peter said, ‘What time is it? I must go now.’⇒ Peter asked what time it was and said that he had to go then

TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI

Câu hỏi đuôi là thắc mắc ngắn được thêm vào thời điểm cuối câu è cổ thuật (statements). Câu hỏi đuôi được thành lập và hoạt động bằng 1 trợ đụng từ hoặc hễ từ lớn be cùng 1 đại từ nhân xưng (chỉ nhà ngữ của câu).

To be/ auxiliary verb (+ not) + personal pronoun

Câu è thuật khẳng định + câu hỏi đuôi lấp định (Positive statement + negative question tag)Ex: It is cold, isn’t it?Câu è cổ thuật che định + thắc mắc đuôi xác minh (Negative statement + positive question tag)Ex: It isn’t cold, is it?- nếu câu è thuật tất cả trợ đụng từ (hoặc cồn từ to lớn be) thì cồn từ này được lặp lại trong thắc mắc đuôi.Ex:Sally can speak French, can’t she?You haven’t lived here long, have you?- trường hợp câu trằn thuật không có trợ hễ từ, cần sử dụng trợ đụng từ vày trong câu hỏi đuôi.Ex:You lượt thích oysters, don’t you?Henry gave you a watch, didn’t he?- câu hỏi đuôi xác minh được sử dụng sau câu có những từ lấp định: no, nothing, nobody, never, seldom, rarely, hardly, scarcely, little.Ex: You’ve never been khổng lồ Australia, have you?Một số ngôi trường hợp sệt biệt1.Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?Ex: I’m late, aren’t I?2. Thắc mắc đuôi sau câu mệnh lệnh xác định (affirmative imperatives) là will you? Would you? can you? và could you? won’t you? rất có thể được dùng làm mời ai làm điều gì một giải pháp lịch sự.Ex:Give me a hand, will you?Sit down, won’t you?3. Sau câu mệnh lệnh phủ định (negative imperatives), cần sử dụng will you?Ex: Don’t tell anybody, will you?4. Sau Let’s…..(trong câu gợi ý…) dùng shall we?Ex: Let’s have a party, shall we?5. There có thể quản lý ngữ trong thắc mắc đuôi.Ex: There’s something wrong, isn’t there?6. It được dùng thay cho nothing và everything. They được sử dụng thay mang lại nobody, somebody, với everybody.Ex: Nothing can happen, can it?Somebody wanted a drink, didn’t they?7. It được dùng thay mang lại this/ that. They được dùng thay mang lại these/ those.Ex: This is your pen, isn’t it?These aren’t your books, are they?Cách trả lời thắc mắc đuôi.Trả lời YES khi câu xác minh đúng và trả lời NO lúc câu che định đúng.Ex: You’re going today, aren’t you? Yes, I am.She isn’t your sister, is she? No, she isn’t.

VERB FORMS – HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ

I. Danh rượu cồn từ (Gerund): Verb-ingDanh cồn từ thường được dùng:- Sau 1 số động trường đoản cú và cụm động từ: avoid, admit, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, can’t bear, can’t face, consider, delay, deny, detest, discuss, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, forgive, give up, hate, imagine, involve, keep, like, love, loathe, mention, mind, miss, postpone, practice, prefer, recall, recollect, report, resent, resist, risk, suggest, tolerate.Ex: Greg really loves watching TV.He’s finished mending the car.– Sau giới từEx: Lisa congratulated Bob on passing the test.I’m looking forward lớn seeing you again.– Sau những cụm từ: be busy, it’s no good/use, it’s a waste of time, there’s no point in, it’s (not) worth.Ex: She is busy practicing the piano.It’s worth reading that book. It’s great.– Sau các động từ catch, discover, feel, find, hear, notice, see, watch + tân ngữ chỉ hành vi đang tiếp diễn.Ex: I saw him crossing the road.– Sau những động từ dislike, imagine, involve, keep, mind, prevent, remember, risk, spend, stop, waste + tân ngữEx: Children nowadays spend too much time watching TV.II. Động trường đoản cú nguyên mẫu có to (to-inf)Động từ bỏ nguyên mẫu bao gồm to hay được dùng:– Sau 1 số ít động từ: afford, agree, arrange, appear, ask, attempt, care, choose, claim, dare, decide, demand, expect, fail, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, neglect, offer, plan, prepare, pretend, promise, propose, refuse, seem, swear, tend, threaten, vow, want, wish, would like/ love/ prefer, urge.Ex: He decided khổng lồ stay & see what would happen.We are planning to lớn go abroad this year.– Sau tân ngữ của các động từ: advise, allow, ask, (can’t) bear, beg, cause, command, compel, encourage, expect, find, forbid, force, get, guess, hate, help, instruct, intend, invite, leave, like, love, mean, need, oblige, observe, order, permit, prefer, persuade, recommend, remind, request, suspect, teach, tell, tempt, urge, want, warn, wish.Ex: I didn’t ask you lớn pay for the meal.My doctor advised me to go on holiday.– Sau những tính từ diễn tả cảm xúc, làm phản ứng (glad, happy, delighted, pleased, anxious, surprised, shocked, afraid,…) cùng 1 số các tính tự thông dụng (right, wrong, certain, able, likely, easy, difficult, hard, good, kind, ready,…).Ex: We’re happy to lớn be here.We were right khổng lồ start early.– Sau enough với too.Ex: The apples were ripe enough lớn pick.The box was too heavy khổng lồ lift.– Sau các nghi hoặc từ trong lời nói gián tiếp (ngoại trừ why).Ex: Tell us what to lớn do.– Để diễn tả mục đích.Ex: He went khổng lồ the United States khổng lồ learn English.III. Động từ nguyên mẫu mã không to (bare-inf)Động từ nguyên mẫu không to lớn được dùng:– Sau những trợ động từ tình thái (modal verbs: will, shall, would, should, can, could, may, might, must, have to).Ex: I must go now.– Sau những động từ bỏ tri giác see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ chỉ hành động hoàn tất.Ex: I didn’t see him come in. (but: He wasn’t seen to come in.)– Sau make, let, help + tân ngữEx: They made me repeat the whole story.My father let me drive this car.– Sau help + tân ngữ hoàn toàn có thể là 1 hễ từ nguyên mẫu bao gồm to hoặc không to.Ex: He helped me move/ lớn move the cupboard.– Sau các cụm đụng từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.Ex: I would rather go alone.You’re looking tired. Why not take a holiday?Danh hễ từ, đụng từ nguyên mẫu tất cả to hoặc rượu cồn từ nguyên mẫu mã không to lớn (gerund, to-inf, or bare-inf)

see, hear, feel,…+ object +bare-inf: chỉ sự hoàn tất của hành động
Verb-ing: chỉ sự tiếp diễn của hành động

Ex: I once heard Brendel play all the Beethoven concertos. As I passed his house I heard him playing the piano.

forget/ remember +to-inf: quên/ nhớ thao tác gì đó
to-inf: quên/ nhớ thao tác gì đó
regret +to-inf: lấy làm tiếc lúc phải báo tin xấu mang đến ai đó
Verb-ing: hối tiếc về điều nào đó đã xảy ra trong quá khứ

Ex: I regret to tell you that you failed the test. I regret lending him some money. He never paid me back.

stop/ finish +to-inf: dứt lại để gia công việc gì
Verb-ing: xong làm việc gì

Ex: We stopped to lớn buy a newspaper. Sally stopped talking và sat down.

try+to-inf: chỉ sự cố gắng nỗ lực (cố gắng)
Verb-ing: chỉ sự thử nghiệm (thử)

Ex: She tried her best to solve the problem.John isn’t here. Try phoning his trang chủ number.

mean+to-inf: chỉ ý định hoặc ý định
Verb-ing: chỉ sự liên quan hoặc kết quả

Ex: I don’t think she means to get married for the moment.If you want to lớn pass the exam, it will mean studying hard.

go on+to-inf: chỉ sự thay đổi của hành động
Verb-ing: chỉ sự liên tục của hành động

Ex: She stopped talking và went on to read her novel.He said nothing but just went on working.

need+to-inf (nghĩa công ty động)
Verb-ing (nghĩa bị động)

Ex: You need khổng lồ clean that sofa again.That sofa needs cleaning again. (= need khổng lồ be cleaned)

advise, recommend, allow,permit, encourage, require+object + to-inf
Verb-ing

Ex: We don’t allow smoking in our house. We don’t allow people to lớn smoke in our house.But: People aren’t allowed to lớn smoke in our house.begin, start, like, love, hate, intend, continue, cannot/ could not bear hoàn toàn có thể được theo sau vì chưng động từ nguyên mẫu mã hoặc danh từ mà không tồn tại sự không giống nhau về nghĩa.Ex: She began playing/ khổng lồ play the guitar when she was six.I intend telling / khổng lồ tell her what I think.….

Xem thêm: Cách Xé Dán Lọ Hoa - Mt8: Xé Dán Giấy Lọ, Hoa Và Quả

Tải trọn bộ kiến thức Ngữ pháp lớp 9 bản PDF:

TẢI TRỌN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9Như vậy, các con sẽ phần nào khối hệ thống hóa được lượng kỹ năng Ngữ pháp “khổng lồ”. Và còn chần chờ gì nữa, hãy áp dụng những kỹ năng và kiến thức trên, thử sức với những dạng bài bác tập sau những con nhé!

TẢI BÀI TẬP NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 9

Chúc chúng ta học sinh đang ôn tập thiệt tốt, nắm chắc kiến thức Tiếng Anh để mang trọn điểm những bài tập về Ngữ pháp bên trên lớp tương tự như các kỳ thi học tập thuật nhé!Trong quy trình giúp bé tự ôn tập tiếng Anh làm việc nhà, nguồn tài liệu rất nhiều mẫu mã và đa dạng, cha mẹ nên chọn sách, trang web phù hợp với độ tuổi, sở thích và chuyên môn hiện trên của con. Cùng để hành trình dài này trở nên dễ dàng theo lộ trình, định hướng cân xứng với từng độ tuổi, đối tượng người tiêu dùng học sinh, bố mẹ nên chọn idstore.vn – Trung trung khu tiếng Anh đáng tin tưởng – ngay sát 10 năm cống hiến vì sự tân tiến Tiếng Anh từng ngày của trẻ em được phụ huynh tin tưởng an, yên tâm chọn lựa.Phụ huynh vui mắt đăng ký tại http://bit.ly/Tuvan_ams hoặc call điện cho tới tổng đài 024 7305 0384 để nhận được support từ siêng gia.Trân trọng,idstore.vn English Center