Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm

     

Có nhị lò xo, một xoắn ốc dãn 4 cm khi treo vật trọng lượng m1 = 2 kg, lò xo cơ dãn 1 centimet khi treo đồ gia dụng có cân nặng m2= 1 kg. Tìm tỉ số k1/k2.

Bạn đang xem: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm


Treo thiết bị có cân nặng 400 g vào một lò xo gồm độ cứng 100 N/m, lò xo dài 30 cm. Mang g = 10 m/s2, chiều dài ban đầu của lốc xoáy là


Người ta treo một đầu lò xo vào một điểm thay định, đầu bên dưới của lò xo là phần nhiều chùm quả nặng, từng quả hầu hết có trọng lượng 200g. Khi chùm quả nặng bao gồm 2 quả, chiều dài của xoắn ốc là 15cm. Khi chùm trái nặng bao gồm 4 quả, chiều dài của xoắn ốc là 17cm. Cho g =10m/s2. Số quả nặng cần treo nhằm lò xo nhiều năm 21 cm là


Một lò xo tất cả chiều dài tự nhiên 5 cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi móc vào đầu dưới một vật có cân nặng m1 = 0,5 kg, lò xo lâu năm l1= 7 cm. Giả dụ treo một thứ khác có khối lượng m2 chưa chắc chắn thì nó nhiều năm 6,5 cm. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ cứng của lò xo và khối lượngm2.


Một lò xo có chiều dài tự nhiên và thoải mái là l0 = 27 cm, được treo thẳng đứng. Lúc treo vào lò xo một vật gồm trọng lượng P1 = 5N thì lò xo nhiều năm l1 = 44 cm. Khi treo đồ gia dụng khác tất cả trọng lượng P2 không biết, lò xo dài l2= 35 cm. Hỏi độ cứng của lò xo cùng trọng lượngP2.


Một lò xo bao gồm chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và chức năng vào đầu tê một lực 1 N nhằm nén lò xo. Chiều lâu năm của lò xo khi bị nén là


Treo đồ gia dụng có khối lượng 300 g vào một trong những lò xo thẳng đứng bao gồm độ nhiều năm 25 cm. Biết lò xo bao gồm độ cứng 100 N/m, vận tốc trọng trường g = 10 m/s2. Chiều lâu năm của lò xo khi vật đứng thăng bằng là


Hai lò xo L1, L2có độ cứng k1= 100 N/m và k2 = 150 N/m được móc vào nhau. Nếu kéo đầu C ra bằng một lực F, hệ lốc xoáy dãn 1 đoạn Δl. Bạn ta gọi lò xo cơ mà khi bị lấy ra với lực F cũng trở thành dãn một đoạn Δl như hệ bên trên là lò xo tương tự với hệ trên. Tính độ cứng k của lò xo đó.

*


Phải treo một vật bao gồm trọng lượng bởi bao nhiêu vào lò xo gồm độ cứng k = 100 N/m để nó dãn ra được 10 cm ?


Một lò xo tất cả chiều dài tự nhiên là l0 cm. Treo xoắn ốc thẳng đứng và móc vào đầu bên dưới một quả cân nặng có trọng lượng m1 = 100 g, lò xo nhiều năm 31 cm. Treo chế tạo đầu dưới một quả cân nặng nữa trọng lượng m2 = 100 g, nó nhiều năm 32 cm. đem g = 10 m/s2. Tính độ cứng với chiều dài tự nhiên và thoải mái của lò xo.

Xem thêm: Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp Violet, Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp


Một lò xo có chiều dài tự nhiên và thoải mái 20 cm và bao gồm độ cứng 75 N/m. Lò xo vượt vượt giới hạn đàn hồi của chính nó khi bị kéo dài vượt quá chiều nhiều năm 30 cm. Tính lực bầy hồi cực đại của lò xo.


Hai xoắn ốc A và B bao gồm chiều dài tự nhiên bằng nhau được sắp xếp như hình vẽ. Độ cứng của lò xo A là 100 N/m. Khi kéo đầu tự do thoải mái của lốc xoáy B ra, lò xo A dãn 5 cm, lò xo B dãn 1 cm. Tính độ cứng của lò xo B.

*


Một lốc xoáy được giữa thắt chặt và cố định ở một đầu. Khi tính năng vào đầu kia của chính nó lực kéo F1= 1,8 N thì nó có chiều dài l1 = 17 cm. Khi khả năng kéo là F2= 4,2 N thì nó bao gồm chiều lâu năm l2=21 cm. Tính độ cứng cùng chiều dài tự nhiên và thoải mái của lò xo.

Xem thêm: Chủng Tộc Ơ Rô Pê Ô It - Hãy Nêu Đặc Điểm Của 3 Nhóm Chủng Tộc Chính: Môn


Một lò xo có những vòng đồng nhất nhau có chiều dài thoải mái và tự nhiên là l0= 24 cm, độ cứng k = 100 N/m. Tín đồ ta giảm lò xo này thành nhì lò xo có chiều nhiều năm l1= 8 cm và l2= 16 cm. Tính độ cứng k1 và k2 của mỗi lò xo chế tạo thành.


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam