Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dân Tộc Và Chủ Nghĩa Xã Hội

     

Mối quan hệ tình dục giữa chủ quyền dân tộc cùng với dân chủ và hạnh phúc của quần chúng. # trong tứ tưởng bao gồm trị hồ Chí Minh: Sách siêng khảo


*
*

*

Tên sách: mối quan hệ giữa hòa bình dân tộc cùng với dân công ty và hạnh phúc của quần chúng trong tư tưởng thiết yếu trị hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên

Thông tin xb: H. : chủ yếu trị Quốc gia, 2018

Mô tả đồ vật lý: 230tr., 21cm

Từ khóa: bốn tưởng hồ nước Chí Minh; quan tiền hệ; Độc lập dân tộc; Dân chủ; Hạnh phúc; Sách siêng khảo

Đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do thoải mái cho dân chúng là mục tiêu phấn đấu, xuyên thấu và nhất quán trong tư tưởng hồ Chí Minh, mặt khác được thể hiện rõ vào mọi thời khắc và nhìn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người

Việc nghiên cứu và phân tích mối tình dục giữa hòa bình dân tộc cùng với dân công ty và niềm hạnh phúc của quần chúng trong tứ tưởng thiết yếu trị sài gòn là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan lại trọng. Với Người, quyền tự do dân tộc là thiêng liêng, nhưng lại phải hướng về quyền từ do, sung sướng, hạnh phúc cho nhân dân, cho mỗi con người. Quyền dân tộc bản địa là độc lập, nhà quyền, thống độc nhất vô nhị và toàn vẹn lãnh thổ; là con phố tự chủ phát triển giang sơn giàu bạo phổi “sánh vai với những cường quốc năm châu”, tiến lên công ty nghĩa xã hội; là quyền được sống trong hòa bình, dân chủ, tự do, thân thiện và làm chúng ta với tất cả các quốc gia, dân tộc bản địa trên rứa giới. Đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền sống không những là được tồn tại, mà còn là một quyền làm người. Quyền bé người không chỉ có là có cái ăn, chiếc mặc, đi lại tự do... Mà còn là một những giá bán trị cao hơn nữa như: quyền được sinh sống trong danh dự, con fan được đối xử công bằng, có đời sinh sống hạnh phúc. Ở hồ Chí Minh, quyền dân tộc và quyền con fan là thống nhất trong cả dìm thức với hành động, trong quan lại điểm, con đường lối, cơ chế và lao lý mà Người mong ước thực hiện.

Xem thêm: Getting Started Trang 6 Unit 1 Lớp 8: Getting Started, Tiếng Anh Lớp 8: Unit 1

Cuốn sách “Mối quan hệ nam nữ giữa độc lập dân tộc với dân công ty và hạnh phúc của quần chúng. # trong tư tưởng chính trị sài gòn (Sách chuyên khảo)” trình bày một cách khối hệ thống về cả giải thích và trong thực tế mối tình dục giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của quần chúng trong tư tưởng thiết yếu trị hồ nước Chí Minh, đính với từng quá trình cách mạng của dân tộc ta, sệt biệt, thông qua đó làm khá nổi bật giá trị thời đại trong tư tưởng chủ yếu trị của Người, góp phần đặc biệt quan trọng và công cuộc thi công và đảm bảo Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa trong tình hình mới.

Xem thêm: Trùng Roi Giống Và Khác Với Thực Vật Ở Những Điểm Nào ? Trùng Roi Khác Và Giống Thực Vật Ở Những Điểm Nào

Sách đang rất được lưu trữ và giao hàng tại Kho mở KHXH, Thư viện nước nhà Việt Nam, số 31 Tràng Thi, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại cơ sở dữ liệu của TVQG: http://opac.idstore.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-803786.html