Unit 1 Lớp 9: Listen And Read

     

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen lớn their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9: listen and read

(Carlo, một các bạn tâm thư người Mexico của Tim Jones, sẽ thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và lưu lại vào các số của hình đúng.)

*

Lời giải chi tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải bỏ ra tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really lượt thích walking in the park. You are lucky lớn have a place lượt thích this close lớn your home. It’s so beautiful with all the trees & flowers & a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: Bửu Bối Thần Kì - Top 47 Pokemon Trọn Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2022

Carlo: Where are we going khổng lồ eat ?

Tim: It’s up khổng lồ you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need khổng lồ go!

Dịch bài nghe: 

Tim: bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy cho một nhà hàng quán ăn ở thị trấn nhé! Nếu chúng ta đi băng qua công viên, bạn cũng có thể bắt kịp xe pháo buýt sống Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Mình thật sự thích đi bộ trong công viên. Các bạn thật sự như mong muốn khi gồm một nơi bởi thế gần nhà. Thật đẹp với những hàng cây với những cành hoa và một hồ nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! ai đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm sóc công viên vẫn trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng bị tiêu diệt mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! bản thân không nhìn thấy biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến cơ hội bắt xe cộ buýt rồi.

Carlo: cơ là xe cộ buýt của họ à?

Tim: Không sẽ là xe 103. Chúng ta cần xe cộ 130.

Xem thêm: Danh Sách Điểm Cực Bắc Của Việt Nam Bắc Của Việt Nam, Điểm Cực Bắc Của Nước Ta Thuộc Tỉnh Nào

Carlo: bọn họ sẽ ăn chỗ nào đây?

Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng quán ăn Mexico new mở làm việc trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico làm việc nhà. Mình muốn thức nạp năng lượng của người Mỹ. Bạn muốn ăn hamburgers.