Tính giới hạn lim (sinx/x) khi x tiến tới dương vô cùng

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Tính giới hạn lim (sinx/x) khi x tiến tới dương vô cùng


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
*

= 0tìm lim của những hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 lúc x tiến mang đến 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc nhị cos x lúc x tiến tới 0 3. F(x)= (tan^3 x - 3 chảy x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) lúc x tiến cho pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) lúc x tiến cho 0 mong chúng ta giúp đỡ sớm, mình cần gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình không rõ cách đánh đúng. Các bạn thông cảm nhé
*

= 0tìm lim của các hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 lúc x tiến cho 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc nhì cos x khi x tiến cho tới 3. F(x)= (tan^3 x - 3 rã x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) lúc x tiến cho pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) lúc x tiến mang lại 0 mong chúng ta giúp đỡ sớm, mình phải gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình không rõ cách đánh đúng. Các bạn thông cảm nhé
tớ sửa lại đề bài bác nhé1.lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^22.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos xlim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
tớ sửa lại đề bài xích nhé1.

Xem thêm: Nêu Các Cơ Quan Bên Trong Của Cá Thể Hiện, Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7

lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^2 2.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos x 3.lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6 4.lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.sin(fracpi2-(x+fracpi6))=24
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Vợ Chồng A Phủ Ngắn Gọn, Soạn Bài Vợ Chồng A Phủ

sin(fracpi2-(x+fracpi6))
=24
có mấy nhỏ đánh mà lại mà ko dc .....................đó là fracpi3 & thừa một số ít chỗ ac.........dưới chủng loại là phân tách cho cos(x+pi/6) đánh nhưng ko dc............
*

ADCT
*