Giải lịch sử 7 bài 28 phần 1: sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ xviii nửa đầu thế kỉ xix

     
*

*

Lý thuyết Sử 7: bài bác 28 phần 2. Sự cách tân và phát triển của văn hóa truyền thống dân tộc cuối nạm kỉ XVIII nửa đầu nỗ lực kỉ XIX


Bài 28 phần 2. Sự cải cách và phát triển của văn hóa dân tộc cuối nỗ lực kỉ XVIII nửa đầu thay kỉ XIX

II. GIÁO DỤC, KHOA HỌC – KĨ THUẬT

1. Giáo dục, thi cử

- Thời Tây Sơn, quang quẻ Trung ra Chiếu lập học kiểm soát và chấn chỉnh lại bài toán học, thi cử, mở trường công ở những xã cho con trẻ nhân dân có đk đi học, đưa chữ hán vào thi cử.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 28 phần 1: sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ xviii nửa đầu thế kỉ xix

- Thời Nguyễn (nửa đầu vắt ki XIX), thi cử không có gì cố gắng đổi. Quốc tử Giám đặt ở Huế, lấy con trẻ quan lại, thổ hào và những người dân học xuất sắc ở các địa phương vào học.

- Năm 1836, Minh Mạng cho thành lập “Tứ dịch quán” để dạy dỗ tiếng nước ngoài (tiếng Pháp, Xiêm)

2. Sử học, địa lý, y học

a. Sử học, địa lí

- biên soạn lịch sử, địa lí gồm có bước tiến quan tiền trọng.

+ Triều Tây Sơn: Đại Việt sử kí chi phí biên.

+ Triều Nguyễn: Đại phái nam thực lục, Đại phái nam liệt truyện, …

- người sáng tác tiêu biểu: Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn, Trịnh Hoài Đức, Lê quang đãng Định.

b. Y học

- Y học dân tộc được đúc kết lại trong tòa tháp quý giá chỉ – Hải Thượng y tông lâm lĩnh có 66 tập của Lê Hữu Trác.

Xem thêm: Bài 15: Công Dân Với Một Số Vấn Đề Cấp Thiết Của Nhân Loại Hay, Chi Tiết

3. Hồ hết thành tựu về kĩ thuật

- Từ nạm kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiến tiến của châu mỹ đã ảnh hưởng vào nước ta.

+ Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (Đàng Trong) học được nghề làm đồng hồ và kính mở hàng sau hai năm sống sinh hoạt Hà Lan.

+ Thợ thủ công bằng tay nhà nước (nhà Nguyễn) chế tạo được máy xẻ gỗ chạy cân bằng sức nước cùng thí nghiệm thành công tàu thủy chạy sử dụng máy hơi nước.

- Năm 1839, những thợ bằng tay đóng chấm dứt một chiếc tàu thủy chạy bằng máy hơi nước.

Xem thêm: Hình Thang Cân Có 2 Đường Chéo Vuông Góc Với Cạnh Bên, Hình Thang Cân Có 2 Đường Chéo Vuông Góc

Nhận xét:

Những thành tích kĩ thuật trên chứng minh tài năng sáng tạo của fan thợ bằng tay nước ta bấy giờ. Tiếc rằng mọi thành tựu như vậy chưa được nhà nước khích lệ và chuyển vào ứng dụng hiệu quả hơn.