KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NATRI

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khối lượng riêng rẽ của natri kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Vào tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là những khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri sát bằng

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm


*

*

Khối lượng riêng rẽ của natri kim loại bằng 0,97 g/ cm^3. Trong tinh thể kim loại natri, những nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri gần bằng? muốn mọi người giúp đỡ


Khối lượng riêng của natri sắt kẽm kim loại bằng 0,97 g/cm3. Vào tinh thể sắt kẽm kim loại natri, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại các khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri gần bằng bao nhiêu ?

giúp mình với :

V 1 mol na = (dfrac230,97)= 23,7113cm(^3) bao gồm 6,02.10(^23) nguyên tử Na

V 1 nguyên tử mãng cầu = (dfrac23,7113.746,02.10^23.100)= 2,915.10(^-23) cm(^3)

Bán kính nguyên tử na là :

r = (dfrac4pi r^33)= 2,915.10(^-23) cm(^3)

(Rightarrow) r(^3) = 6,962.10(^-24) (Rightarrow) r = 1,909 . 10(^-8) cm


Khối lượng riêng của đồng kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng trong tinh thể đồng các nguyên tử là phần nhiều hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn sót lại là khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là:


Khối lượng riêng biệt của sắt kẽm kim loại canxi là một trong những , 55 g / c m 3 . Khối lượng mol của nguyên tử can xi là 40 g/mol. Trong tinh thể canxi, các nguyên tử là hồ hết hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần sót lại là khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của natri

C. 0,168 nm.

D. 0,155nm. 


Khối lượng riêng biệt của Canxi sắt kẽm kim loại là 1,55g/cm3. Trả thiết rằng vào tinh thể canxi những nguyên tử là phần lớn hình mong chiếm 74% thể tích của tinh thể, phần sót lại là các khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử canxi tính theo triết lý là:

A. 0,155 nm

B. 0,185 nm

C. 0,196 nm

D. 0,168 nm


Khối lượng riêng biệt của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi những nguyên tử là hầu như hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần sót lại là rỗng. Nửa đường kính nguyên tử can xi theo giám sát và đo lường là:

A.

Xem thêm: Vật Lý 9 Bài 34: Máy Phát Điện Xoay Chiều Soạn Lý 9 Trang 93, 94

 0,185nm

B. 0,196nm

C. 0,168nm

D.

Xem thêm: Sống Chết Có Số, Phú Quý Do Trời Hay Do Con Người Có Số Không

0,155nm


Một nhiều loại tinh thể nguyên tử, có trọng lượng riêng là 19,36g/ cm 3 . Trong đó, những nguyên tử chỉ chiếm khoảng 74% thể tích của tinh thể, sót lại là các khe rỗng. Nửa đường kính của nguyên tử là 1,44Å. Tính khối lượng riêng của nguyên tử, từ đó suy ra cân nặng mol nguyên tử.


Khối lượng riêng của nguyên tử là:

D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ centimet 3 )

Khối lượng của 1 mol nguyên tử :

M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 - 8 3 .26,16. 6,022. 10 23 ≈ 197 (g/mol)