It is said that english is a useful language

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: It is said that english is a useful language

*

1.It is said that English is a useful language. Do you think so? Write a passage( not more than 200 words) about your idea

giúp mình nha các bn?

chiều nay mk đến lớp rồi!!!!


*

I strongly agree with the idea: "English is an useful language" for the following reasons. First of all, English is an international language. There are more than one hundred English speaking countries all over the world, so it is very useful lớn speak English. Furthermore, speaking English well makes it easy to lớn have a job. My sister speaks English very excellently, so she has got a good & well paid job since she graduated from her university. Last but not least, English is a means of communication. For example, you can communicate with people worldwide in English, which also helps you khổng lồ know their cultures very well. In conclusion, it is very useful khổng lồ speak English for the reasons I have mentioned above. ( 122 words )


Đúng 1
Bình luận (1)
Các thắc mắc tương tự
*Xem thêm: "Bệnh Vô Cảm Trong Giới Trẻ Và Thực Trạng Vô Cảm Của Giới Trẻ

Write 1 essay 200 words about benefits of voluntary work that you think it is good for our community


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
1
*

Hãy bắt đầu bằng một bài xích "nhẹ nhàng, tình cảm"Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương pháp đúng (ứng cùng với A hoặc B, C, D) cho từng câu từ là 1 đến 5.For many people the language of the mạng internet is English. “World, Wide, Web: Three English Words” was the name of an article by Michael Specter in the thủ đô new york Times a few years ago. The article went on to lớn say: “If you want khổng lồ take full advantage of the Internet, there is only one real way to vị it: learn English.”In general, it is not difficult lớn learn t...


Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 9 Môn Văn, Đề Thi Văn Giữa Kì 1 Lớp 9 Phòng Gd&Đt Tây Hồ

Đọc tiếp

Hãy bắt đầu bằng một bài bác "nhẹ nhàng, tình cảm"Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ một đến 5.For many people the language of the internet is English. “World, Wide, Web: Three English Words” was the name of an article by Michael Specter in the thủ đô new york Times a few years ago. The article went on khổng lồ say: “If you want lớn take full advantage of the Internet, there is only one real way to vì it: learn English.”In general, it is not difficult to lớn learn to lớn use mạng internet services. But although mạng internet services are rather easy to lớn use, you will have considerable difficulties if you are not familiar with English. In fact, a good knowledge of English is one of the most important aspects that help you use the Internet.Learning to lớn use a new internet service may take a few hours, a few days or some weeks, but it takes years to lớn learn a language so that you can use it fluently & confidently. Of course, when you know some English, you can learn more just by using it on the Internet. But at least your English should be good enough to understand commonly used words & to know what to bởi vì on the Internet.

1.this passage talks about

A. Using in the internet B. The role of english on the internet

C. Learning English D. Services of the internet

2. The opposite of the word advantage in the passage is

A. Unadvantage B. Inalvantage C. Disadvantage D. Imadvantage

3. The word it the passage refers to

A. English B. The internet C. The servise D. A ;language

4. Which of the following is not true

A. Internet is servise widely B. English is very necessay on the internet

C. We learn English by using the internet D. Using a language fluetly will not take you seceral years