IF ONLY NGHĨA LÀ GÌ

     

Có vô số cách thức để họ thể hiện câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh dễ dàng và liên tiếp được sử dụng, trong các số ấy có if only.

Bạn đang xem: If only nghĩa là gì

“If only” tức là giá mà, đề nghị chi mang ý nghĩa nuối tiếc, bao gồm sắc thái bạo gan hơn “I wish”. Trong nội dung bài viết hôm nay, idstore.vn vẫn đào sâu cách làm và luyện bài bác tập phần cấu trúc về if only.

Xem bài viết được xem những nhất tại đây:Cách sử dụng In spite of và Because of trong tiếng Anh – bài tậpCách rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính – cách thức mỗi dạng bài xích tậpCông thức Câu tiêu cực (passive Voice) giải pháp dùng và bài tập bao gồm đáp ánCách sử dụng Can, Could và Be able to lớn trong tiếng Anh

1. Cách dùng if only

Thông thường, bạn ta áp dụng “if only” để giãi bày sự ý muốn muốn, tiếc nuối về một điều nào đó đã xảy ra.

Nhắc cho “if only”, tín đồ ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến cấu trúc “I wish” với ý nghĩa sâu sắc tương tự. Tuy nhiên, bên trên thực tế, cấu tạo if only miêu tả sự tiếc nuối to gan mẽ, mãnh liệt với day dứt hơn đối với “I wish” các lần.

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta biết được sự thật (Anh ta ngần ngừ sự thật, người nói đang cầu rằng anh ta biết)).

Xem thêm: Cách Chuyển Mã Vùng Về Việt Nam Từ Bất Kỳ Quốc Gia Nào, Cách Chuyển Vùng Appstore Sang Việt Nam

Chúng ta cần dùng were cố kỉnh cho was vào trường hợp cần sự trọng thể cho câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy đã không thực sự mệt.)

2. Cấu tạo if only


*
*
*
*
Cấu trúc if only

Only if được sử dụng trong câu điều kiện đặc biệt với mục đích nhấn mạnh.

Đôi khi, đặt only trước hễ từ trong mệnh đề chính.

Cụm if và only if còn với ý nhấn mạnh hơn đến việc chỉ tồn tại một kĩ năng duy nhất.

Ví dụ:

You are allowed to lớn enter this room only if I have given permission. (Bạn được phép vào phòng này chỉ lúc tôi cho phép.)He’ll come only if he’s ordered to. (Chỉ khi được gọi, anh ta đã đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve seen it on TV first. (Con tôi vẫn chỉ ăn uống bữa ngũ cốc cho bữa sáng nếu chúng bắt gặp TV trước tiên.)You can enter this house if and only if my father agrees. (Bạn có thể vào được ngôi nhà này khi còn chỉ khi tía tôi đồng ý.)

Ta có thể dùng if only trong câu điều kiện không tồn tại thật để miêu tả sự tiếc nuối hay ao ước ước, khát vọng một điều gì đó.

Xem thêm: Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa Full 62/62 Vietsub + Thuyết Minh, Tùy Đường Diễn Nghĩa Full (66/66)

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá như tôi gồm thêm một khoản tiền, tôi sẽ tải thêm rubi cho anh em trẻ.)If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash. (Giá như cô ấy thắt dây an toàn, cô ấy đã có thể sống.)

4. Bài xích tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time lớn pick me up.A. Comes B. Come C. Came D. Has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had to move to lớn Paris.A. Had B. Would have C. Had had D. Has3. If only my parents_____ lớn me.A. Listens B. Listen C. Have listened D. Listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. Will finish B. Finished C. Have finished D. Had finished5. If only my dad _____smoke.A. Bởi vì B. Did C. Doesn’t D. Didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. Kept B. Would keep C. Had kept D. Keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. Were B. Could be C. Had been D. Were8. If only tomorrow _____ fine.A. Will be B. Were C. Would be D. Had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. Will visit B. Would visit C. Had visited D. Visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. Will visit B. Could visit C. Had visited D. Visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer to your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money khổng lồ buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the đô thị center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. CameC. Had hadD. ListenedD. Had finishedD. Didn’tA. KeptA. WereC. Would beC. Had visitedD. VisitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the đô thị center.If only you could understand how I feel about you.
Mất gốc tiếng Anh nên bước đầu từ đâu? Để lại thông tin để được tư vấn miễn giá thành lộ trình học và nhận thêm chiết khấu 30% khoản học phí khóa học.