Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Cu

     
*Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe và cu

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
thứ lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Tự Lập Cực Ý Nghĩa, 50+ Câu Tục Ngữ Thể Hiện Tính Tự Lập Cực Ý Nghĩa

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 vật dụng lí 11

Câu hỏi Đốt 24 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe với Cu trong bầu không khí thu được m gam tất cả hổn hợp chất rắn Y có Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 6,72 lít khí SO2 (đktc) cùng dung dịch tất cả chứa 72 gam muối hạt sunfat. Xác minh m?

A 25,6 B 28,8 C 27,2 D 26,4

Phương pháp giải:

Lập hệ phương trình về cân nặng X và cân nặng muối sunfat để tìm số mol Fe với số mol Cu trong hỗn hợp X.

Các quá trình cho cùng nhận electron :

Fe0 → sắt +3 + 3e

Cu0 → Cu +2 + 2e

O0 + 2e → O -2

S +6 + 2e → S +4

Dùng bảo toàn electron nhằm tìm quý hiếm a, từ kia tính mhỗn phù hợp Y = mX + mO
Xem thêm: Nêu Các Thiết Bị Vào Của Máy Tính, Thiết Bị Đầu Vào

Lời giải chi tiết:

Giả sử trong 24 gam các thành phần hỗn hợp X gồm số mol sắt là x mol, số mol Cu là y mol

→ 56x + 64y = 24 (gam)

Muối thu được gồm Fe2(SO4)3 (x/2 mol) và CuSO4 ( y mol)

→ 400.x/2 + 160y = 72 (gam)

Giải hệ trên ta được x = 0,2 cùng y = 0,2

Quá trình dường e quá trình nhận e

Fe0 → sắt +3 + 3e O0 + 2e → O -2

0,2→ 0,6 mol a→ 2a mol

Cu0 → Cu +2 + 2e S +6 + 2e → S +4

0,2→ 0,4 mol 0,6← 0,3 mol

Bảo toàn electron ta có: 0,6 + 0,4 = 2a + 0,6 → a = 0,2

Ta có: mhỗn hòa hợp Y = mX + mO = 24 + 0,2.16 = 27,2 (gam)

Đáp án C


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép idstore.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.