Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông

     

tan 45o= tung (DAM^+BAN^)=tan DAM^+tan BAN^1- tan DAM^. tan BAN^=x+y1-xy

Suy ra y=1-x1+x và AM =AD2+DM2=x2+1AN=AB2+BN2=1+y2=1-x1+x2+1=2x2+1x+1

Vì vậy V=13SA. S∆AMN=16=SA.AM.AN sin 45°=x2+16(x+1)

Xét hàm số y=f(x)=x2+16(x+1).

Bạn đang xem: Hình chóp sabcd có đáy là hình vuông

Khảo giáp ta gồm f(x)≤f(2-1)=2-13.


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Tam giác SAB vuông tại S và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S trên AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH. Tính theo thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Xem thêm: Trình Bày Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (7/1954


Cho hàm số f(x) có đạo hàm f"(x)=(x2-1)(x-3)2019(x+2)2020, ∀x∈ℝ. Số điểm rất tiểu của hàm số đã mang lại là


Cho hàm số y=x3-3x+m. Gọi S là tập hợp toàn bộ các quý hiếm của tham số thực m sao cho min<0;2> |y|+max<0;2>|y|=6. Số thành phần của S là:


Xét hàm số y=f(x) với x∈<-1;5> tất cả bảng đổi mới thiên như sau:

Khẳng định như thế nào sau đó là đúng

*
tất cả bảng biến thiên như sau: xác minh nào sau đấy là đúng (ảnh 1)" width="382" height="224" />


Gọi Ilà giao điểm nhị tiệm cận của vật dụng thị hàm số y=2x-3x+1. Khi đó, điểm Inằm trê tuyến phố thẳng có phương trình:


Cho hình chóp A.ABC có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, chổ chính giữa O. ở bên cạnh SA=2a và vuông góc với dưới đáy (ABCD). Gọi H với K theo thứ tự là trung điểm của cạnh BCCD. Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng HK cùng SD.

Xem thêm: X Là Hỗn Hợp X Gồm Hcooh Và Ch3Cooh Tỉ Lệ Mol 1 1, X Là Hỗn Hợp Gồm Hcooh Và Ch3Cooh (Tỉ Lệ Mol 1:1)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) với a,b,c là các số thực dương biến đổi tùy ý sao để cho a2+b2+c2=3. Khoảng cách từ O cho mặt phẳng (ABC) lớn số 1 bằng


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, điện thoại tư vấn (α) là khía cạnh phẳng đi qua điểm A(2;-1;1) và song song với khía cạnh phẳng (Q) 2x-y+3z+2=0. Phương trình phương diện phẳng (α) là.


Cho hai hàm số f(x)=ax4+bx3+cx2+dx+e cùng g(x)=mx3+nx2+px=1 cùng với a, b, c, d, e, m, n, p, q là những số thực. Đồ thị của hai hàm số y=f"(x); y=g"(x) như mẫu vẽ dưới. Tổng những nghiệm của phương trình f(x)+q=g(x)+e bằng

*


Cho hàm số y=f(x) tất cả đồ thị được đến như hình vẽ mặt dưới. Hỏi phương trình |f(x3-3x+1)-2|=1 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

*


Cho hàm sốy=f"(x-1) bao gồm đồ thị như hình vẽ dưới đây:

*

Điểm cực tiểu của hàm số g(x)= π2f(x)-4x


Đồ thị trong hình vẽ dưới là của hàm số làm sao sau đây?

*


Cho hình vỏ hộp chữ nhật nội tiếp mặt mong và bao gồm ba kích cỡ là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng


Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ các cạnh đều bằng a. điện thoại tư vấn IJlần lượt là trung điểm của SC cùng BC. Số đo của góc (IJ,CD) bằng:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam