HIỆN NAY MAI 11 TUỔI BỐ MAI 41 TUỔI. HỎI TRƯỚC ĐÂY MẤY NĂM TUỔI BỐ MAI GẤP 6 LẦN TUỔI MAI

     

1. năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi chị em và tuổi bé là bao nhiêu?

2. Hiện ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách trên đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

3. cách đó 3 năm, em lên 5 tuổi với kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em ?

4. Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em.

5. bây giờ con 5 tuổi và bà mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con?

6. năm nay con 4 tuổi với kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì gấp đôi tuổi phụ thân bằng 7 lần tuổi bé ?

Loại 2: Giải một bài toán phụ để tìm số tuổi của 2 người

7. Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé và tổng số tuổi của 2 mẹ bé lúc đó là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.

8. Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhị mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ.

9. Tuổi phụ thân năm nay vội 4 lần tuổi bé và toàn bô tuổi của 2 thân phụ con cùng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 thân phụ con lúc tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con.

10. Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng


Bạn đang xem: Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

*Xem thêm: Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý Tiếp Theo ), Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý( Tiếp Theo)

tuổi của Hùng bởi


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phan Đình Tùng Hay Nhất, Tuyển Tập Thánh Ca Hay Nhất Của Phan Đinh Tùng

*

tuỏi của Cường. Tính tuổi của mỗi người.

Loại 3: đến biết tỉ số tuổi của hai người ở nhì thời điểm khác nhau

11. Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

12. Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

13. năm nay tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi thân phụ gấp đôi tuổi con.

Dạng 2: đến biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm khác nhau

14. Hiện ni tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi . Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai người mẹ con bởi 79 tuổi .Tìm tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

15. Cách phía trên 8 năm tổng số tuổi của nhì chị em bằng 24 tuổi. Hiện ni tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi mỗi người hiện tại.

16. 2 năm trước tổng số tuổi của 2 cô cháu là 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm số tuổi mỗi người hiện tại.

17. Hiện ni tổng số tuổi của 2 đồng đội bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện tại thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi mỗi người.

18. Hiện ni tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện ni thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

19. trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện tại nay.

20. bà bầu sinh con năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi bé bằng gấp đôi tuổi mẹ. Hỏi sau từng nào năm nữa tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi bé ?

21. Tuổi cháu hiện ni gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của nhì cô cháu là 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

23. trong năm này tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi người mẹ và tuổi bé hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con.

24. trong năm này tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm tiếp theo thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Tra cứu tuổi cha và tuổi nhỏ hiện nay.

25. trong năm này tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. 12 năm ngoái tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.Tìm tuổi mọi cá nhân hiện nay.

26. Tuổi của bà, của người mẹ và của Mai trong năm này cộng được 120 năm.Bạn hãy tính tuổi của mỗi người, biết rằng, tuổi của Mai có bao nhiêu ngày thì tuổi của chị em có từng ấy tuần cùng tuổi của Mai tất cả bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có bấy nhiêu năm.

Dạng 3: cho biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người

27. Tính tuổi cô, tuổi cháu biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của nhì cô cháu hơn tuổi cháu là 6 tuổi.

28. Trước phía trên 5 năm tuổi cha mẹ nhỏ cộng lại bằng 58 tuổi. Tiếp sau đây 5 năm mẹ rộng chị 25 tuổi và rộng em 31 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

29. Tuổi em năm nay nhiều rộng hiệu số tuổi của 2 người mẹ là 12. Tổng thể tuổi của 2 mẹ cùng nhỏ hơn gấp đôi tuổi của chị ý là 3. Tính tuổi mỗi người.

30. 8 năm về trước tổng số tuổi của ba phụ thân con cùng lại là 45. 8 năm sau thân phụ hơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Dạng 4: đến biết tỉ số tuổi của 2 người ở 3 thời điểm khác nhau

31. Tuổi em hiện thời gấp 2 lần tuổi em khi anh bởi tuổi em hiện nay nay.Khi tuổi em bởi tuổi anh hiện giờ thì 2 lần tuổi em to hơn tuổi anh thời gian đó 12 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

32. Tuổi 2 mẹ con trong năm này cộng lại bằng 85 tuổi. Trước đây, lúc tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi 2 bà bầu con .

33. khi tuổi chị bằng tuổi em bây giờ thì tuổi chị lớn hơn 3 lần tuổi em là 3 tuổi. đến khi chị 37 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay nay.Tìm tuổi của 2 bà mẹ hiện nay.

Dạng 5: Các bài toán tính tuổi có số thập phân

34. Tuổi cô năm nay gấp 7,5 lần tuổi Hoa. 16 năm tiếp theo tuổi cô cấp 2,3 lần tuổi Hoa. Tính tuổi của nhì cô cháu khi tuổi cô vội 3 lần tuổi Hoa .

35. Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

36. Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi cha gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì con từng nào tuổi.

Dạng 6: Một số các bài toán khác

37. Sau một thời gian đi công tác, Hoàng về thăm gia đình. Lúc về đến nhà, em Hoàng nhận xét: “trước lúc đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình. Và lúc này tuổi anh Hoàng vẫn bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình. Hỏi gia đình anh Hoàng có mấy người.”.

38. Tuổi trung bình của 11 cầu thủ trong một đội bóng đá đã thi đấu trên sảnh bãi là 22 tuổi. Nếu không tính đội trường thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi. Hỏi đội trưởng rộng tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu?

39. Tuấn hỏi ông: “ Ông ơi! năm nay ông bao nhiêu tuổi ạ?” Ông trả lời “ Tuổi của ông năm nay là một trong những chẵn. Giả dụ viết những chữ số của tuổi ông theo lắp thêm tự ngược lại thì được tuổi của tía cháu. Nếu như cộng các chữ số chỉ tuổi của tía cháu thì được tuổi của cháu. Cộng tuổi ông, tuổi tía cháu với tuổi con cháu được 144 năm”. Hỏi Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi?

40. bé hỏi bố:”năm nay bố bao nhiêu tuổi ạ”. Bố trả lời:”lấy nửa tuổi bố cộng với 7 thì được tuổi bố cách trên đây 12 năm”.Hãy tính tuổi bố hiện nay.

41. Tuổi Dũng năm nay gấp 5 lần tuổi em gái Dũng. Tuổi bà mẹ Dũng vội 6 lần tuổi Dũng. Tuổi tía Dũng bởi tuổi bà mẹ Dũng cộng tuổi hai con, Tuổi bà Dũng bởi tuổi bố, bà mẹ và hai anh em Dũng cộng lại. Hãy search tuổi của Dũng, biết rằng bà Dũng không đến 100 tuổi.