GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 TRANG 8

     
Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân tương thích vào chỗ chấm dưới mỗi vén của tia số


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

*

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. đưa thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = …………. = ………….. cr & 9 over 25 = …………. = ………….. cr & 200 over 1000 = ………….

Xem thêm: Mẹ Bầu Khỏi Lo Ho Mọc Tóc ? Có Bầu Tháng Thứ Mấy Thì Ho Mọc Tóc


Xem thêm: Lịch Sử 8 Bài 26 : Phong Trào Kháng Pháp Trong Những Năm Cuối Thế Kỉ Xix


= ………….. cr & 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. một tấm học gồm 30 học sinh, trong các số đó có số học viên thích học môn Toán, số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân phù hợp vào khu vực chấm dưới mỗi vun của tia số

*
 

2. Gửi phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr và 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. Chuyển thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một lớp học tất cả 30 học sinh, trong các số đó có (90 over 100) số học sinh thích học tập môn Toán, (80 over 100) số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học tập vẽ?