Giải Bài Tập Tin Học 11 Trang 51

     

Giải bài xích tập Tin học tập 11 trang 50, 51

Với Giải bài bác tập Tin học 11 trang 50, 51 hay, cụ thể được biên soạn bám quá sát nội dung sách giáo khoa Tin học tập lớp 11 giúp bạn thuận tiện trả lời thắc mắc từ đó ăn điểm cao trong số bài thi môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11 trang 51

*

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho thấy thêm sự tương tự và khác biệt của hai dạng câu lệnh if-then.

Trả lời:

Nhắc lại nhì dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự như là nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu với vào dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu thốn thì nếu đk sai thì nó sẽ thoát khỏi kết cấu rẽ nhánh .Thực hiện tại câu lệnh tiếp sau của chương trình.

+ Ở dạng không thiếu thì nếu đk sai nó sẽ triển khai nhánh câu lệnh sau else ( vào dạng đầy đủ). Tiếp nối mới thoát ra khỏi rẽ nhánh rồi triển khai các câu lệnh tiếp sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? nguyên nhân lại phải bao gồm câu lệnh ghép?

Trả lời:

- Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại với nhau vào Pascal câu lệnh ghép bao gồm dạng:

Begin;End;- vì sao có câu lệnh ghép: do sau một số từ khóa (như then hoặc else) phải là một câu lệnh. Nhưng trong tương đối nhiều trường hợp, các thao tác làm việc sau những tên dành riêng phức tạp, yên cầu không bắt buộc chỉ một mà lại là nhiều câu lệnh nhằm mô tả. Trong những trường hợp bởi vậy ta phải áp dụng câu lệnh ghép.

Xem thêm: Tra Cứu Linh Kiện Điện Tử - Cách Tra Datasheet Nhanh Chóng, Hiệu Quả

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): rất có thể dùng cậu lệnh while-do để núm cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.

Trả lời:

- có thể sử dụng câu lệnh while-do để nuốm cho câu lệnh for-do được. Vì chưng ta rất có thể sử dụng các câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh để né lặp.

- Sửa lịch trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với công dụng của chương trình thực hiện for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:

a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 khổng lồ 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Lập trình để giải việc cổ sau:

Vừa gà vừa chó.Bó lại cho tròn.Ba mươi sáu con.Một trăm chân chẵn.Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu bé ?Trả lời:

Ta tất cả tổng 2 một số loại là 36 bé . Do vậy số con gà đang nằm trong vòng từ 0 cho 36. Số sót lại sẽ là chó.

Theo mang thiết đề bài ta gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Như vậy ta sẽ sở hữu được code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 to 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so cho la ",36-ga);readln;end.Kết quả:

*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Nhập từ keyboard tuổi của phụ thân và nhỏ (hiện trên tuổi phụ thân lớn hơn nhị lần tuổi con và tuổi thân phụ hơn tuổi con tối thiểu là 25 ). Đưa ra màn hình câu vấn đáp cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp song tuổi bé ?”.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Hóa Nâng Cao Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Hóa Năm 2021

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi phụ vương va tuoi nhỏ ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam giới nua thi tuoi phụ thân gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả:

*

Bài 8 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): mỗi cá nhân gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kì hạn với số chi phí A đồng với lãi vay 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận thấy số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng việc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kì hạn thì lãi ko được cộng vào vốn.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var A,B,C:real; thang:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao so tien A va so tien B");readln(A,B);C:=A*0.3/100;thang:=0;while(A