Điện Phân Dung Dịch Agno3

     
*Bạn đang xem: điện phân dung dịch agno3

*

Lớp 12
Ngữ văn 12 Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
trang bị lí 12 hóa học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12
GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 vật dụng lí 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11
GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 giờ đồng hồ Anh 10 thứ lí 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10
Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
giáo dục thể chất 10 GD Quốc chống và bình yên 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán học 9 tiếng Anh 9 đồ dùng lí 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9
GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
Ngữ văn 8 Toán học tập 8 giờ đồng hồ Anh 8 vật dụng lí 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8
GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Ngữ văn 7 Toán học 7 giờ đồng hồ Anh 7 Khoa học tự nhiên 7


Xem thêm: Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lượng Giác (Có Đáp Án 2022)

lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7
HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
Lớp 6
Ngữ văn 6 Toán học tập 6 giờ đồng hồ Anh 6 Khoa học tự nhiên và thoải mái 6
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6
HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Lớp 5
Toán học 5 tiếng việt 5 lịch sử dân tộc và Địa lí 5 tiếng Anh 5
công nghệ 5 Đạo đức 5 Tin học tập 5
Lớp 4
Toán học 4 tiếng việt 4 lịch sử hào hùng và Địa lí 4 giờ đồng hồ Anh 4
kỹ thuật 4 Đạo đức 4 Tin học tập 4
Lớp 3
Toán học 3 giờ đồng hồ việt 3 tiếng Anh 3 Tin học 3
HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 3 tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3 Âm nhạc 3 Đạo đức 3
Lớp 2
Toán học 2 tiếng việt 2 tiếng Anh 2 tự nhiên và buôn bản hội 2
Đạo đức 2 Âm nhạc 2 mỹ thuật 2 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 2
Lớp 1
giờ việt 1 Toán học tập 1 Truyện cổ tích 1 thoải mái và tự nhiên và thôn hội 1
Đạo đức 1
*

*
Môn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi Điện phân dung dịch AgNO3 cùng với điện rất trơ, cường độ loại điện I = 2A.Sau thời gian t giây, cân nặng dung dịch giảm là a gam với catot chỉ chiếm được kim loại. Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm ( a+ 5,36) gam (biết a > 5,36) và thu được hỗn hợp X. Biết hỗn hợp X hòa tan buổi tối đa được 3,36 gam sắt (sản phẩm khử của N+5 chỉ nên NO). Coi lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không xứng đáng kể, bỏ qua sự hài hòa của khí trong nước. Quý giá của t là

A 3860. B 4825. C 7720. D 5790.


Xem thêm: Suy Nghĩ Về Bệnh Vô Cảm - Top 8 Bài Nghị Luận Về Bệnh Vô Cảm Siêu Hay

Phương pháp giải:

Nếu tại 2t giây Ag+ điện phân chưa hết thì m dd sút (2t) = 2.m dd bớt (t) = 2a (gam)

Hay 2a = a + 5,36 => a = 5,36 trái với trả thiết đề bài bác là a > 5,36 gam

Vậy trên 2t giây Ag+ đã biết thành điện phân hết, H2O hiện nay đang bị điện phân

HS viết các quá trình điện phân ở các điện cực. Dựa theo khối lượng dung dịch giảm ở cả hai thời điểm lập hệ phương trình cùng giải.


Lời giải đưa ra tiết:

nFe = 0,06 mol

Nếu tại 2t giây Ag+ điện phân không hết thì m dd giảm (2t) = 2.m dd bớt (t) = 2a (gam)

Hay 2a = a + 5,36 => a = 5,36 trái với giả thiết đề bài xích là a > 5,36 gam

Vậy tại 2t giây Ag+ đã trở nên điện phân hết, H2O hiện nay đang bị điện phân

*Do X hòa tan về tối đa Fe đề nghị phản ứng chế tạo muối Fe2+ (HS hiểu rõ rằng khi Fe tác dụng với H+, NO3- hình thành Fe3+, nhưng Fe3+ có thể hòa rã thêm Fe sản xuất Fe2+).

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,06 → 0,16 mol → 0,04

Như vậy dd sau đp gồm: H+ (0,16 mol) với NO3- (0,16 mol)

BTNT "N": nAgNO3 bđ = nNO3- = 0,16 mol

*Tại t (giây): Đặt ne = b (mol)

*

=> m dd bớt = mAg + mO2 => a = 108b + 32.0,25b (1)

*Tại 2t (giây): ne = 2b (mol)

*

m dd giảm = mAg + mH2 + mO2 => a + 5,36 = 0,16.108 + 2(b-0,08) + 32.0,5b (2)

Từ (1) và (2) có hệ: 

(left{ egingathered a ext = ext 108b ext + ext 32.0,25b ext left( 1 ight) hfill \ a ext + ext 5,36 ext = ext 0,16.108 ext + ext 2left( b - 0,08 ight) ext + ext 32.0,5b ext left( 2 ight) hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 13,92 hfill \ b = 0,12 hfill \ endgathered ight.)