Review 2 (đọc và dịch) tiếng anh lớp 4 family and friends special edition 2023

     
Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài bác tập Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Look at the pictures & say.Listening1. Listen và write the number. Click...
*

Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Look at the pictures. Play the game.

Bạn đang xem: Review 2 (đọc và dịch) tiếng anh lớp 4 family and friends special edition 2023


Unit 12: A Clever Baby! - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Six - Unit 12 - Family và Friends Special Edition Grade 4. Look at the pictures. Play the game.Listening1. Listen and kiểm tra (v).Click...
*

Lesson Three: Grammar and song – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Write four sentences.
Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài xích tập Lesson Three: Grammar and song - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Write four sentences.1. Look và say.+ There were buses....
*

Lesson Three. Grammar and tuy vậy – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and sing .

Xem thêm: Quá Trình Hô Hấp Tế Bào - Lý Thuyết Hô Hấp Tế Bào Chuẩn Nhất


Unit 12: A Clever Baby! - Family và Friends Special Edition Grade 4. Giải bài xích tập Lesson Three. Grammar and tuy vậy - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen và sing .1. Look and say+ She was...
*

Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài bác tập Lesson Two: Grammar - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Read & circle.1. Listen khổng lồ the story and repeat. Act.2....
*

Unit 12: A Clever Baby! - Family và Friends Special Edition Grade 4. Giải bài xích tập Lesson Two: Grammar - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Read and circle.1. Listen lớn the story và repeat. Act.2....
Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập đánh giá 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Write the correct words.1. Complete the crossword.2. Cheerful3. Motorcycle4. Worried5. Helicopter6. Relaxes7. Bus8. Plane2. Write the correct...
Lesson Three: Grammar and tuy nhiên – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and sing.

Xem thêm: Làm Sao Để Da Non Bị Đỏ Phải Làm Sao Để Da Non Hết Đỏ Và Không Để Lại Sẹo


Unit 10: In The Park - Family và Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Three: Grammar and tuy nhiên - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen & sing.1. Look và say.+ You mustn't ride...
Unit 10: In The Park - Family và Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 10 - Family và Friends Special Edition Grade 4. Read & match.1. Listen to lớn the story & repeat. Act.2....
Unit 10: In The Park - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài xích tập Lesson One: Words - Unit 10 - Family và Friends Special Edition Grade 4. Listen và read.1. Listen, point, and repeat. Click here to...
idstore.vn - website chuyên về đề thi, bình chọn và giải bài bác tập tự lớp 1 tới trường 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học sinh, thầy giáo và phụ huynh trên cả nước.