De Thi Cuoi Hoc Ki 2 Lop 5 Nam 2012

     
... Trước tác dụng đúngChữ số 5 trong số thập phân 879, 457 có mức giá trị là:a. 5 10 b. 5 10 0c. 5 10 00d. 50 bài bác 2. (1 iểm): Khoanh vào chữ đứng trước hiệu quả đúng.Tìm 1% của 6000km2.a. 6000km2b. ... Tính:a. 25, 06 + 3,27 b. 476 ,54 - 357 , 25 c. 5, 24 x 3,6 d. 78,24 : 1, 2Bài 5.

Bạn đang xem: De thi cuoi hoc ki 2 lop 5 nam 2012

(1 iểm) Viết số thập phân hoặc láo lếu số phù hợp vào khu vực chấm.a. 5 km 2 15 m = . . . Km b. 5 phút 20 giây = . . . PhútBài ... Tiểu học ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008)Họ với tên:…………………………………. MÔN TOÁN – LỚP 5 Lớp 5 ……………………………………… thời gian : 60 phútĐiểm ……………………(Bằng chữ)…………………………………………………………………Bài 1. ( 1 iểm):...
*

... % 3. 58 00g bằng bao nhiêu yến? A. 58 yến B. 5 yến C. 0, 58 yến D. 0, 058 yến4. Diện tích s của phần vẫn tô đậm trong hình sau đây là:A. 6 ,28 m 2 D. 12, 56 m 2 C. 21 ,98 m 2 D. 50 ,24 m 2 5. Viết ... SauPhần 2: (Tự luận ) 6 điểm. Bài bác 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm) a , 30,4 + 104, 57 1 25 - 46,09 16 ,24 x 6,8 308, 85 : 14 ,5 bài 2: Viết số thập phân tương thích vào khu vực chấm: (1điểm) 23 m 4 dm ... Phân 25 ,649 có mức giá trị là: A. 4 B. 410 C. 4100 D. 41000 2. trong vườn bao gồm 25 cây, trong các số đó có 20 cây cam . Tỉ số phần trăm của số kilomet cam với số cây trong vườn cửa là: A. 15 % B. 25 % C....

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Thanh Niên Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước


*

... định, thi u tiếng , mỗi lỗi trừ 0,25 điểm .III. Đọc phát âm : ( 5 điểm )Mỗi câu khoanh đúng cho 1 điểm .1. Khoanh vào B2. Khoanh vào A3. Khoanh vào C4. Khoanh vào A ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I LỚP ... Khoanh vào B2. Khoanh vào A3. Khoanh vào C4. Khoanh vào A ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I LỚP 3 NĂM HỌC 2010 - 2011 LỚP 3Phần 1: Trắc nghiệm ( 6 điểm ). Hãy khoanh vào vần âm A, B, C đặt trước hiệu quả ... được 5 điểm . - Viết được đoạn văn ngắn bao gồm nội dung theo đề bài . - Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi bao gồm tả. - Viết chữ tương đối rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. - Tuỳ theo...
*

... !2 ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I KH I 5 - NĂM HỌC : 2009 - 2010. MÔN : TIẾNG VIỆT.1- cha i ki m tra gọi :a- Đọc thành giờ đồng hồ : ( 5 i m )- GV ki m tra phát âm thành giờ đồng hồ đ i v i từng HS qua các b i tập ... Giá, cho i m nhờ vào những yêu cầu sau : + Đọc đúng tiếng, đúng từ : 2 i m . (Đọc không đúng dứ i 3 tiếng 1 ,5 đ ; sai từ 3 đến 5 tiếng: 1 đ ; sai từ 6 ñeán 10 tieáng: 0 ,5 ñ ; sai 11 tieáng trôû ... Văn ( 5 i m )* Đề b i : Tả một ngư i thân ( Ông, Bà, Cha, Mẹ, Anh, Chị em) của em.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ đến I M. I- B i ki m tra đọc : (10 i m).1/ Đọc thành giờ : (5 i m).- GV tấn công giá,...
*

... ẳDKCCõu 17: ( 1,0 điểm) tìm x ,y thỏa mãn : x 2 + 2x 2 y 2 + 2y 2 - (x 2 y 2 + 2x 2 ) - 2 = 0===============Hết============== 1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN 7 PHÒNG GIÁO DUC - ĐÀO ... 3x 2 y – 5x 2 y + 7x 2 y, tác dụng rút gọn phường là: A. 5x6y3 B. 15x 2 y C. X 2 y D. 5x 2 yCâu 5: đến hai đa thức:A = 2x 2 + x –1; B = x –1. Hiệu quả A – B là: A. 2x 2 + 2x B. 2x 2 C.2x 2 +2x +2 ... X2y B. 2 1 x2yz C. 2 1−x2 - y2D. 1 - 95x3Câu 2: Bậc của đa thức Q = x6 - y5z2 + x4y4 + 1 bởi :A. 6 B. 7 C. 8 D. 9Câu 3: Nghiệm của nhiều thức: - 3x - 2 1 là: A. X = 311 B. X = -...
*

... …………… 2. Tính cực hiếm biểu thức (1 ,5 ) 5 4433 2 ì+ = 73 x 2 1 + 3 = ……………………… ……………………… ………………………3. Điền vào vị trí chấm : > , 25 ,56
x 3,7 91,08 : 3,6……………… …………………. ……………… …………………………… …………………. ……………… ……………………………...

Xem thêm: Trào Lưu Khoe Vòng 1 Trên Tiktok : Phản Cảm Từ Tây Đến Ta


... Đề thi cuối học tập II lớp 5 Năm 2009-2010 Phần 1 : chủ yếu tảĐề : Viết bài bác “Gắn bó với miền Nam” từ biện pháp mạng thành công……… cho chiến quần thể miền Đông phái nam Bộ. Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………Phần ... Sâu sắc cho em. Hãy tả lại nó, nêu lên tình cảm cùng cách chăm lo nếu như em đươc nuôi chăm sóc nó. Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
... Trường đái học Vạn Bình Họ với tên ……………………. KI M TRA CUỐI HỌC KỲ II Lớp ………………………… ……. Năm học tập 20 12 -2 013 MÔN : Toán bài xích 1 : Điền số : 76;………………; 78 ; 79;……………; 81; ……………83; …………;…………; ... Kiểu mốt là thứ………………………….- Ngày cơ là thứ………………………….Bài 7 : Điền > 3 833 10
7 3,324 13
4 595 3
4 340 1
5 770 6
2 388 1
25 901 2
3 519 2