Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 3

     

Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 đưa tới 8 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề và nỗ lực được kết cấu ra đề thi giữa học kì 1 nhằm ôn thi đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3

Qua đó, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi thân học kì 1 cho học viên của mình. Kề bên đề thi môn Toán, bao gồm thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Việt. Cụ thể nội dung mời thầy cô và các em theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. trong phép chia bao gồm dư cùng với số dư là 7, số dư to nhất có thể của phép chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ lâu năm của mặt đường gấp khúc ABCD gồm độ dài như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình mặt có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) search x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai nhiều năm gấp 4 lần đoạn dây trang bị nhất, đoạn dây thứ ba ngắn lại đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả bố đoạn dây khá dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) tra cứu x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây sản phẩm công nghệ hai lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ cha dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả ba đoạn dây dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ và tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. Số có ba chữ số lớn số 1 là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số đề nghị điền vào chỗ chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu nên điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số đề xuất điền vào nơi chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ giảm xuống 6 lần thì còn……...Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ đồng hồ b. 8 giờc. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số đề nghị điền vào địa điểm chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. mỗi tuần lễ bao gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ bao gồm bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

Xem thêm: Top 10 Shop Bán Đồ Làm Bánh Trên Shopee Và Lazada, Top 5 Shop Bán Đồ Làm Bánh Trên Shopee

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một shop có 56 mét vải xanh và đã bán được 1/7 số vải vóc đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm nhị số, biết hiệu của nhì số đó bằng 42 và số nhỏ nhắn gấp đôi hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi lời giải đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Số Lượng Tiểu Cầu Tiếng Anh Là Gì ? Triệu Chứng Của Giảm Tiểu Cầu

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện tại đúng các bước và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.