CON LẮC LÒ XO DAO DONG DIEU HOA

     

I- LÝ THUYẾT con LẮC LÒ XO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Con lắc lò xo gồm: một vật bé dại có trọng lượng m đã nhập vào đầu của một lò xo tất cả độ cứng k và có cân nặng không đáng kể, đầu kia của xoắn ốc được giữa nạm định.

Bạn đang xem: Con lắc lò xo dao dong dieu hoa


*

II- CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: khẳng định độ dãn của xoắn ốc tại vị trí cân bằng.

Xem thêm: Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 11, Quy Tắc Bàn Tay Phải, Quy Tắc Bàn Tay Trái

Con nhấp lên xuống lò xo nằm ngang: (Delta l = 0)Con nhấp lên xuống lò xo treo thẳng đứng: (Delta l = dfracmgk)Con lắc lò xo nằm nghiêng: (Delta l = dfracmgsin alpha k)

2. Dạng 2: khẳng định chu kì – tần số – tần số góc của nhỏ lắc lò xo

Con lắc lò xo ở ngang:(omega = sqrt dfrackm ,T = dfrac2pi omega = 2pi sqrt dfracmk ,f = dfracomega 2pi = dfrac12pi sqrt dfrackm )Con lắc lò xo treo thẳng đứng:(omega = sqrt dfrackm = sqrt dfracgDelta l ,T = 2pi sqrt dfracmk = 2pi sqrt dfracDelta lg , mf = dfracomega 2pi = dfrac12pi sqrt dfrackm = dfrac12pi sqrt dfracgDelta l )Con nhấp lên xuống lò xo nằm nghiêng:(omega = sqrt dfrackm = sqrt dfracgsin alpha Delta l ,T = 2pi sqrt dfracmk = 2pi sqrt dfracDelta lgsin alpha , m f = dfracomega 2pi = dfrac12pi sqrt dfrackm = dfrac12pi sqrt dfracgsin alpha Delta l )

3. Dạng 3: Sự chuyển đổi chu kì – tần số – tần số góc theo khối lượng vật nặng:

Phương pháp:

Gắn xoắn ốc k vào vật cân nặng m1 được chu kỳ T1, vào vật trọng lượng m2 được T2, vào vật trọng lượng m1+m2 được chu kỳ luân hồi T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4.

Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Tính Trung Thực Của Con Người, Nghị Luận Về Tính Trung Thực Hay Nhất (24 Mẫu)

Ta có: (T = 2pi sqrt dfracmk o T^2 sim m)

=> (T_3^2 = T_1^2 + T_2^2 o left{ eginarrayldfrac1f_3^2 = dfrac1f_1^2 + dfrac1f_2^2\dfrac1omega _3^2 = dfrac1omega _1^2 + dfrac1omega _2^2endarray ight.) và (T_4^2 = T_1^2 – T_2^2 o left{ eginarrayldfrac1f_4^2 = dfrac1f_1^2 – dfrac1f_2^2\dfrac1omega _4^2 = dfrac1omega _1^2 – dfrac1omega _2^2endarray ight.)


4. Dạng 4: Chu kì, tần số, tần số góc của thứ khi cắt – ghép lò xo.

Phương pháp:

Ta có: (T = 2pi sqrt dfracmk o T^2 sim dfrac1k)

Ghép lò xo:

Nối tiếp (dfrac1k = dfrac1k_1 + dfrac1k_2 + …) Þ cùng treo một vật trọng lượng như nhau thì:

(T^2 = T_1^2 + T_2^2 + … o left{ eginarrayldfrac1f^2 = dfrac1f_1^2 + dfrac1f_2^2 + …\dfrac1omega ^2 = dfrac1omega _1^2 + dfrac1omega _2^2 + …endarray ight.)

Song song: k = k1 + k2 + … Þ thuộc treo một vật trọng lượng như nhau thì:

(dfrac1T^2 = dfrac1T_1^2 + dfrac1T_2^2 + … o left{ eginarraylf^2 = f_1^2 + f_2^2 + …\omega ^2 = omega _1^2 + omega _2^2 + …endarray ight.)

Cắt lò xo: Một lò xo tất cả độ cứng k, chiều dài l được giảm thành những lò xo gồm độ cứng k1, k2, … và chiều dài tương xứng là l1, l2, … thì có: kl = k1l1 = k2l2 = …