CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các doanh nghiệp lớn trong ngành phân phối giữ vai trò đặc biệt trong việc chế tạo ra những sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục tiêu đáp ứng rất tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Trước hoàn cảnh hội nhập tởm tế, cũng tương tự các doanh nghiệp lớn ngày càng mở rộng các hoạt động giao thương quốc tế thì câu hỏi phải hay xuyên tiếp xúc với công ty đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để chuyển động giao thương quốc tế diễn ra kết quả đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong nghành sản xuất.Bạn đang xem: các đại lý sản xuất sale tiếng anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng mày mò các thuật ngữ giờ Anh thường chạm chán trong ngành chế tạo để các bạn đang làm việc trong ngành cung ứng hoặc là yêu quý ngành sản xuất có sự sẵn sàng tốt hơn cho bé đường trở nên tân tiến sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, sản phẩm hóa.

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được chuyển vào cấp dưỡng vào đầu năm mới sau.

The company expects to resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến vẫn sản xuất quay trở về sau nhì tháng.

Số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều giữa những năm qua.

Bắt đầu / kết thúc sản xuất.

This model is scheduled to lớn go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự con kiến sẽ bắt đầu / kết thúc sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các nhiều từ đi cùng với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / chấm dứt sản xuất

Production cost: giá thành sản xuất, túi tiền sản xuất

Production process: tiến trình sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: chuyển động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: phương thức sản xuất

Production possibility: khả năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: thứ sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa tác dụng sử dụng nguyên liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả hàng hóa chịu tác động bởi ngân sách nguyên trang bị liệu, cũng như giá cả sản xuất cùng phân phối.

We've got to discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải bàn bạc về các vật liệu cần để tiếp tế ra các thành phầm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi chi phí nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, cũng tương tự nguồn cung ứng và nguyên liệu gián tiếp.

Các các từ đi cùng với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu gửi nguyên liệu

Major raw materials: vật liệu chính

3. Factory: bên máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi tất cả 20 xí nghiệp trên toàn cầm cố giới

I work in nhì Phong factory

Tôi thao tác tại xí nghiệp sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá bán cao những tiêu chuẩn bình an tại đơn vị máy.

The company plans khổng lồ shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty tất cả kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy sản xuất và cắt bớt 5.000 câu hỏi làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức một cuộc quốc bộ vào tuần trước đó vì một cuộc bất đồng quan điểm về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các cụm từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nhà máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá chỉ xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung của nhà máy

Factory layout: bố trí sắp đặt trong đơn vị máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá giao hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Xem thêm: Trong 12 Con Giáp Con Nào Thông Minh Nhất ? Top 5 Con Giáp Iq Cực Cao

Tôi thao tác cho một công ty chuyên cung ứng đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi tiếp tế các linh kiện cho nhà máy sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của chúng tôi.

Các nhiều từ đi với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: phân phối quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do quốc tế sản xuất

Of home manufacture: thêm vào trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: phiên bản chạy thử, chủng loại ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: nhà sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years to develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới 2 năm để phạt triển.

The manufacturer had to lớn withdraw the sản phẩm because of a design fault.

Nhà tiếp tế đã đề xuất thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more unique products over the coming year.

Công ty ước ao muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong thời hạn tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network product support): cung cấp sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, thành phầm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High unique product: sản phẩm quality cao

Main product: thành phầm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: dòng sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to ensure good quality of products.

Giữ liên hệ với QA và QC để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Làm việc với các nhà hỗ trợ trong việc thiết lập cấu hình một khối hệ thống nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với quality thường gặp:

Acceptance unique level: tiêu chuẩn nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng quality cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của nhà sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng bình chọn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total unique control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities to make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát với phân tích chuyển động sản xuất để cải tiến hiệu quả chi tiêu nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên cấp dưỡng để nâng cấp năng suất của công ty.

Các các từ đi cùng với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: công suất sản xuất

Productivity tools: chế độ tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence và spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho bạn vì túi tiền lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn bộ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the over of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các các từ đi với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho nhờ cất hộ bán

Inventory pricing: giải pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch sắm sửa máy móc, sản phẩm công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu cấp dưỡng của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, hệ thống thiết bị ở trong phòng máy.

Các nhiều từ đi cùng với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị bình chọn tự động

Capital equipment: máy sản xuất

Equipment and infrastructure: trang vật dụng và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ buôn bán thiết bị

Stand-by equipment: thứ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang cố gắng làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Hiểu Cho Đúng Khái Niệm Tư Tưởng Là Gì ? Khái Niệm Tư Tưởng Là Gì

Lập planer và chỉ đạo các bộ phận kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.