CHO HƠI NƯỚC QUA THAN NÓNG ĐỎ

     

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP đến HỖN HỢP CO2 VÀ H2O ĐI QUA THAN NUNG ĐỎ nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ

Hh X (CO2, H2O) + C (t0) → hh Y (CO2, CO, H2)

tất cả 2 dạng bài tập:

Dạng 1: cho hh Y trải qua dung dịch Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 tạo nên kết tủa cùng tính trọng lượng kết tủa.

Dạng 2: mang lại hh Y đi qua hỗn đúng theo oxit (oxit sau Al như FexOy, CuO,…). Tính trọng lượng oxit giảm.

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

C + CO2 → 2CO

C + H2O → co + H2

(có thể xảy ra phản ứng teo và H2O dẫu vậy không đáng kể).

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

tất cả hổn hợp X (CO2 pư x mol; H2O y mol và CO2 ko pư z mol) → nX = x + y + z (1)

hỗn hợp Y (CO xuất hiện 2x + y mol; H2 y mol cùng CO2 z mol)

→ nY = 2x + 2y + z (2)

lấy 2.(1) – (2) → 2nX – nY = z = nCO2.

Dạng 1: lúc cho tất cả hổn hợp khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Hoặc

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

→ nkết tủa = nCO2 = 2nX – nY

Dạng 2: khi cho các thành phần hỗn hợp khí Y qua lếu hợp những oxit sắt kẽm kim loại như FexOy, CuO,… Tính trọng lượng oxit giảm

yCO + FexOy → yCO2 + xFe

teo + CuO → CO2 + Cu

Hay

yH2 + FexOy → yH2O + xFe

H2 + CuO → H2O + Cu

Tổng quát:


co + Otrong oxit → CO2

H2 + Otrong oxit → H2O

→ nCO + nH2 = nY – nCO2 = nO vào oxit

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. (Đề THPT quốc gia 2019) Dẫn 0,02 mol tất cả hổn hợp X (gồm khá nước cùng khí CO2 ) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,035 mol tất cả hổn hợp Y có CO, H2 với CO2 . đến Y trải qua ống đựng 10 gam lếu láo hợp có Fe2O3 cùng CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 9,52.

B. 9,28.

C. 9,76.

D. 9,20.

Hướng dẫn giải

Ta có: nX = 0,02 mol với nY = 0,035 mol

→ nCO2 = 2nX – nY = 0,02.2 – 0,035 = 0,005 mol

→ nCO + nH2 = nY – nCO2 = 0,035 – 0,005 = 0,03 mol = nO vào oxit

→ mrắn = moxit – mO vào oxit = 10 – 16.0,03 = 9,52 g

2. (Đề THPT đất nước 2019) Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước cùng khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol các thành phần hỗn hợp Y có CO, H2 và CO2 . Cho Y chiếu vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,75 gam kết tủa. Cực hiếm của a là

A. 0,045.

B. 0,030.

C. 0,010.

D. 0,015.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Môi Trường (Dàn Ý + 13 Mẫu), Nghị Luận Về Vấn Đề Môi Trường 2023

Hướng dẫn giải

Theo giả thuyết: nX = a mol với n­Y = 1,75a mol

nCaCO3 = nCO2 = 0,0075 mol

→ nCO2 = 2nX – nY = 2a – 1,75a = 0,25a mol

→ 0,25a = 0,0075

→ a = 0,03 mol

IV. BÀI TẬP TỰ LÀM


1. Dẫn 0,04 mol các thành phần hỗn hợp X (gồm hơi nước với khí CO2 ) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp Y bao gồm CO, H2 cùng CO2 . Mang đến Y trải qua ống đựng đôi mươi gam hỗn hợp gồm Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,52.

B. 19,28.

C. 19,16.

D. 19,04.

2. Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước cùng khí CO2 ) qua cacbon nung đỏ, chiếm được 1,8a mol các thành phần hỗn hợp Y tất cả CO, H2 và CO2 . Mang lại Y đi qua ống đựng lếu hợp gồm Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy cân nặng chất rắn giảm 1,28g. Quý giá của a là

A. 0,10.

B. 0,08.

C. 0,05.

D. 0,04.

3. Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm tương đối nước cùng khí CO2 ) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,8a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 cùng CO2 . Mang đến Y trải qua ống đựng láo lếu hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thấy khối lượng chất rắn sút 12,8g.

mặc khác, dẫn hỗn hợp Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m g kết tủa. Quý giá của a là

A. 13,79.

B. 15,76.

C. 9,85.

D. 19,7.

Trung chổ chính giữa luyện thi - thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC

Email:


Trang chủ

Sách ID


khóa đào tạo và huấn luyện miễn phí

Luyện thi ĐGNL với ĐH 2023


*

Phương pháp giải - Xem chi tiết

đo lường theo phương trình hóa học.

Xem thêm: Nếu Cấu Trúc Câu Lệnh Lặp Trong Pascal Cơ Bản, Vòng Lặp For

Lời giải bỏ ra tiết

a) Phương trình chất hóa học : (C + H_2Ouildrel t^o overlongrightarrow co + H_2)

b) Thể tích tất cả hổn hợp khí thuđược.

Trong 1000 kg than có: (dfrac1000 imes 92100 = 920(kg)) cacbon

(C + H_2O o co + H_2)

12g 22,4l 22,4l

12kg 22,4(m^3) 22,4(m^3)

= (44,8m^3)hỗn hợp khí

920 kilogam (dfrac44,8 imes 92012 = 3434,7(m^3)) tất cả hổn hợp khí

Thể tích hỗn hợp khí thực tế thuđược: (dfrac3434,7 imes 85100 = 2919,5(m^3))