Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. tìm số bé.

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho nhị số​ biết số phệ là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Search số bé nhỏ .

Bạn đang xem: Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. tìm số bé.

​Ai góp mình với , mình cảm ơn . Giải chi tiết hộ bản thân nha mình tick mang lại .


*

trung bình cộng của 2 số là:

1516-173=1343

tổng của 2 số là :

1343x2=2686

số bé bỏng là:

2686-1516=1170

Đ/S:1170

mình vẫn giải chi tiết rồi đó

*-^

nhớ tk nha

cảm ơn cùng hẹn sẽ tk lại


*

trung bình cùng của 2 số là:

1516-173=1343

tổng của 2 số là :

1343x2=2686

số nhỏ nhắn là:

2686-1516=1170

Đ/S:1170

mình đang giải cụ thể rồi đó

 


Trung bình cộng của 2 số là: 1516 - 173 = 1343

Tổng của 2 số là : 1343 x 2 = 2686

Số nhỏ xíu là: 2686 - 1516 = 1170

Đáp số:1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trung bình cộng của 2 số là: 1516 - 173 = 1343

Tổng của 2 số là : 1343 x 2 = 2686

Số nhỏ xíu là: 2686 - 1516 = 1170

*
Đáp số:1170


Cho nhì số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của nhì số là 173. Tra cứu số bé.Trả lời: Số bé là 


Câu 5:Cho nhì số biết số lớn là 1516 cùng số này lớn hơn trung bình cùng của nhì số là 173. Tra cứu số bé.Trả lời: Số bé là 


Câu 8:Cho nhị số biết số phệ là 1516 và số này lớn hơn trung bình cùng của nhị số là 173. Tìm số bé.Trả lời: Số nhỏ nhắn là 

 


1 . Search 7 số lẻ tiếp tục biết trung bình cùng của chúng thông qua số lẻ lớn nhất có 2 chữ số ?

2 . Mang lại 2 số , biết số lớn là 48 và số này to trung bình cùng của 2 số là 4 . Tìm kiếm số bé xíu ?

3 . Mang đến 2 số , biết số béo là 7,8 với số này to hơn trung bình cộng của 2 số là 1,4 . Search số nhỏ bé ?

4 . đến 2 số , biết số bé bỏng là 1,4 và số này nhỏ hơn trung bình cộng của 2 số là 27 . Kiếm tìm số bự ?

5 . đến 4 số :80,90 a và b . Tra cứu a,b biết số a nhát mức trung bình cùng của 3 số 80,90 cùng a là 4 số b rộng trung bình cộng cả 4 là 12 ?

Mình cảm ơn chúng ta đã giải cho bạn nhé . (viết cả giải mã ).

Xem thêm: Những Loại Quả "Siêu Sexy" Khiến Người Xem Đỏ Mặt, Những Loại Quả Siêu Sexy Khiến Người Xem Đỏ Mặt

 


Lớp 5 Toán
1
0

Cho nhị số, biết số bự là 7,2 và lớn hơn trung bình cộng của hai số là 1,4. Search số bé. Các bạn trả lời cấp tốc giúp mình chỉ việc đáp án thôi. Đúng mình vẫn cick nha! 


Lớp 5 Toán
1
0

Trung bình cộng hai số là 87,25 .Biết số bé xíu gấp 2 lần hiệu 2 số.tìm số lớn.

Giải cụ thể giùm bản thân nha. 

Kb với bản thân nha các bạn ơi
Lớp 5 Toán
2
0
Tìm nhị số biết trung bình cộng của chúng là 875 và số to hơn trong nhị số là số lớn nhất có 3 chữ số.

Xem thêm: Unit 6 Lớp 8 Language Focus, Unit 6 Lớp 8: Language Focus

Giúp bản thân với, cảm ơn chúng ta rất nhiều.


Lớp 5 Toán
3
0

tìm nhị số , biết số trước tiên lớn hơn trung bình cộng của hai số là 783. Hỏi hiệu nhị số là bao nhiêu

giải rõ

ai giải cấp tốc và đúng mình tick cho


Lớp 5 Toán
1
0

Lớp học trực tuyến đường

Toán 5 - Cô thánh thiện giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền hậu giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)