CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

     

Chi mức giá sản xuất tầm thường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chỉ được công suất hoạt động thực tế của mỗi doanh nghiệp. Hãy thuộc tìm hiểu thêm về điều này trong bài viết được chia sẻ ngay lập tức sau đây.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất chung


*

Chi tổn phí sản xuất phổ biến giúp doanh nghiệp thu về nguồn lợi nhuận bằng giải pháp xác định chủ yếu xác giá cả sản phẩm, mặt hàng hoá.


Công thức tính phân bổ chi phí sản xuất chung

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán, kết cấu với nội dung phản ánh của tài khoản 627, kế toán giá thành sản xuất tầm thường bao gồm tập hợp các ngân sách được liệt kê dưới đây:

Chi tổn phí nhân công tại phân xưởng – (Tài khoản 6271 – giá cả nhân viên phân xưởng): Như đã đề cập, loại giá thành này bao gồm: Tiền lương, tiền công, những khoản phải trả đến người lao động tại phân xưởng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng. Chi phí nhân công tại phân xưởng được hạch toán: Nợ TK 627, tất cả TK 334. Các khoản được tính theo lương của người lao động như bảo hiểm xóm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổn phí công đoàn sẽ được hạch toán: Nợ TK 627, bao gồm TK 338.Chi tầm giá nguyên vật liệu – (Tài khoản 6272 – túi tiền vật liệu): Hạch toán các khoản đưa ra vật liệu cần sử dụng cho phân xưởng như sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định được hạch toán như sau: Nợ TK 627, gồm TK 152.Chi tổn phí dụng cụ sản xuất (Tài khoản 6273 – chi tiêu dụng cụ sản xuất): Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất bao gồm tổng giá chỉ trị nhỏ sử dụng đến phân xưởng, căn cứ vào phiếu xuất kho nhưng mà hạch toán: Nợ TK 627, gồm TK 153. Đối với các công cụ, dụng cụ vào ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường cần phân bổ giá chỉ trị, hạch toán giá thành này là: Nợ TK 627, gồm TK 242.Chi chi phí khấu hao – (Tài khoản 6274 – chi tiêu khấu hao tài sản cố định): Hạch toán Nợ TK 627, có TK 214 đối với các khấu hao sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, nhà xưởng… thuộc phân xưởng.Chi tầm giá dịch vụ mua ngoài – (Tài khoản 6277 – ngân sách dịch vụ mua ngoài): Chi tầm giá sửa chữa, mướn ngoài, điện nước sử dụng cho phân xưởng được hạch toán Nợ TK 627, Nợ TK 133 và gồm TK 111, 112, 331.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 12 Bài 4 Các Nước Đông Nam Á Và Ấn Độ, Lịch Sử 12 Bài 4: Các Nước Đông Nam Á Và Ấn Độ

Chi chi phí bằng tiền khác – (Tài khoản 6278 – chi phí bằng tiền khác): Các giá cả được đưa ra trả bằng tiền không tính các chi tiêu đã kể trên cần sử dụng cho phân xưởng, căn cứ vào chứng từ gốc và các chứng từ có liên quan mà được hạch toán như sau: Nợ TK 627, Nợ TK 133, bao gồm TK 111, 112.Chi tổn phí đi vay phải trả, đã được hòa vốn: Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp cần xác định lãi tiền vay mượn phải trả, đã trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang, khi trả lãi tiền vay. Loại túi tiền này được hạch toán theo quy tắc: Nợ TK 627, bao gồm TK 111, 112, 335 – giá cả phải trả, 242 – chi phí trả trước (trong trường hợp trả trước lãi vay).Chi mức giá dự chống phải trả về bảo hành dự án công trình xây lắp: Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây dựng xây lắp, hạch toán cụ thể: Nợ TK 627, tất cả TK 352.Chi giá thành sản xuất được kết chuyển vào túi tiền sản phẩm, dịch vụ cuối kỳ: Khoản chi phí sản xuất thông thường cố định phân bổ vào ngân sách sản phẩm theo mức công suất bình thường được hạch toán như sau: Nợ TK 154, bao gồm TK 627.Chi giá thành sản xuất cố định không phân bổ vào giá cả sản xuất: Chúng được ghi nhận vào giá chỉ vốn hàng bán và được hạch toán: Nợ TK 632, tất cả TK 627.

Xem thêm: Lịch Âm Ngày 7 Tháng 2 Năm 2021 Là Ngày Bao Nhiêu Âm, Xem Ngày 7/2/2021

Các khoản giảm chi phí sản xuất: Nếu phạt sinh những khoản này thì hạch toán như sau: Nợ TK 111, 112, 138, bao gồm TK 627.Chi tổn phí sản xuất cần sử dụng cho hợp đồng hợp tác kinh doanh: Kế toán thông thường vào mỗi kỳ lập bảng phân bổ túi tiền chung cùng xuất hóa đơn giá bán trị gia tăng để phân bổ chi phí sản xuất thông thường sử dụng thông thường cho hợp đồng hợp tác khiếp doanh dành riêng cho các bên, khoản chi tiêu này được hạch toán: Nợ TK 138, gồm TK 627 và bao gồm TK 3331.