Chất làm mất màu kmno4 ở nhiệt độ thường

     

Đáp án DHướng dẫn- Stiren làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 và bị thoái hóa ở nhóm vinyl (giống như etilen) phải phản ứng xẩy ra ngay ánh nắng mặt trời thường.- Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở đk ánh sáng 80-100oC- Benzen cùng Propan không làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4
Bạn đang xem: Chất làm mất màu kmno4 ở nhiệt độ thường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy không còn m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B nhận được 4,05 gam H2O cùng 7,728 lítCO2 (đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là

Trùng hòa hợp 15,6 gam stiren thu được hỗn hợp A tất cả polistiren cùng stiren dư. Lượng A tính năng đủ với 200 ml hỗn hợp KMnO4 0,1 M. Năng suất phản ứng trùng đúng theo là:

Đốt cháy trọn vẹn Hiđrocacbon X, thu đuộc CO2 với H2O gồm số mol theo tỉ lệ khớp ứng 2 : 1. Mặt khác, 1 mol X công dụng được buổi tối đa cùng với 4 mol H2 (Ni, t) và 1 mol X công dụng được về tối đa 1 mol Br2. Bí quyết của X là

Khi mang đến clo tính năng với 78 gam benzen (bột sắt làm cho xúc tác) người ta chiếm được 78 gam clobenzen. Công suất của phản nghịch ứng là:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol CxHy nhận được 15,68 lít CO2 (đktc) cùng 7,2 g H2O (lỏng). Cách làm của CxHy là:

Đốt cháy hết 9,18 g 2 đồng đẳng của benzen A, B nhận được 8,1 g H2O cùng CO2. Dẫn tổng thể lượng CO2 vào 100ml dd NaOH 1M nhận được m g muối. Cực hiếm của m cùng thành phần của muối

Một hidrocacbon A chức năng với H2/Ni, đun nóng, theo tỉ lệ thành phần 1 : 3 chế tạo ra thành hidrocabon no B. So sánh thành phần thành phần của B thấy tỉ lệ khối lượng mC : mH = 6 : 1. Tỉ khối của B so với hidro là 42. Vậy CTPT của A và B là
Xem thêm: Keep Calm And Love Là Gì - Câu Chuyện Về Logo Keep Calm Nổi Tiếng Của Anh

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với lếu hợp bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết công suất của toàn cục quá trình tổng phù hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo ra thành trường đoản cú 230 gam toluen là

Chỉ sử dụng 1 thuốc thử nào dưới đây rất có thể phân biệt được các chất benzen, stiren, etylbenzen?

Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là

Đốt cháy không còn 9,18 g 2 đồng đẳng của benzen A, B chiếm được H2O và 30,36 g CO2. Cùng thức phân tử của A và B theo thứ tự là:

triển khai thì nghiệm: rước 3 ống thử đựng cùng một số trong những mol bố chất benzene (1), toluen (2) và etylbenzen (3). Bỏ vào cả 3 ống nghiệm và một lượng Br2 tiếp nối cho thêm bột sắt với đun nóng. Vậy sản phẩm công nghệ tự làm mất đi màu brom như sau:

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng phù hợp stiren ta được polistiren với năng suất chung 80%. Cân nặng etylbenzen cần dùng để làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là :

mang đến phản ứng sau:
Xem thêm: Biểu Cảm Về Cây Chuối Hay Nhất, Ngắn Gọn, Bài Văn Mẫu Lớp 7: Văn Biểu Cảm Về Cây Chuối

*

Vậy X là:

Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xylen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng. Mang sử dùng dư 20% so với lượng phản bội ứng