Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đường Lối Công Nghiệp Hóa

     

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam CHƯƠNG 4 CÓ ĐÁP ÁN

 

Câu 1: Đường lối công nghiệp hóa quốc gia hình thành từ bỏ Đại hội nào, năm bao nhiêu ?

a. Đại hội II, năm 1951

B. Đại hội III, năm 1960

c. Đại hội IV, năm 1982

d. Đại hội VI, năm 1986

Câu 2: Trước thời kỳ thay đổi mới, nước ta đã bao gồm bao nhiêu năm tiến hành công nghiệp hóa ?

a. 10 năm

b. 15 năm

c. 20 năm

D. 25 năm

Câu 3: tiến trình 1975 mang đến 1985, CNH được triển khai trên phạm vi làm sao ?

a. Miền Bắc

b. Miền Nam

C. Cả nước

d. Khu vực đô thị.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối công nghiệp hóa

Câu 4: Đại hội III (9/1960), Đảng xác minh tính tất yếu của CNH so với công cuộc thiết kế CNXH ở việt nam căn cứ vào cơ sở trong thực tế nào ?

a. Phân tích đặc điểm kinh tế khu đất nước.

B. Phân tích điểm lưu ý kinh tế Miền Bắc.

c. Phân tích điểm sáng kinh tế, chính trị, văn hóa truyền thống của đất nước.

d. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Câu 5: vào Đại hội V (1982) Đảng xác định: việc xây dựng với phát triển

CN nặng nên làm ?

a . Thật trọng tâm

b. Thật lớn

C. Bao gồm mức độ, vừa sức

d. Thiệt nhỏ

Câu 6: quan liêu điểm đúng mực về công nghiệp hóa được xác định nhiều lần trong toàn bộ các Đại hội của Đảng là ?

A. CNH là trách nhiệm trung trọng tâm trong trong cả thời kỳ quá nhiều lên CNXH.

b. Ao ước cải trở nên tình trạng tởm tế không tân tiến của nước ta, không thể con đường nào không giống ngoài con phố công nghiệp hóa.

c. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một cách hợp lý.

d. Ra sức cải tiến và phát triển công nghiệp nhẹ, tuy vậy song với việc ưu tiên phân phát triển công nghiệp nặng.

Câu 7: ngay lập tức từ đầu quá trình CNH, Đảng đã xác minh ?

a. CNH là nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ quá nhiều lên CNXH.

b. CNH là trách nhiệm cơ bản trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.

c. CNH là nhiệm vụ thiết yếu trong xuyên suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.

D. CNH là nhiệm vụ trung vai trung phong trong trong cả thời kỳ quá độ lên CNXH.

Câu 8: Đại hội III xác định mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa XHCN là ?

A. Kiến tạo một nền kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa phẳng phiu và hiện tại đại; bước đầu tiên xây dựng các đại lý vật hóa học kỹ thuật của CNXH.

b. Bước đầu tiên xây dựng cửa hàng vật chất kỹ thuật của nhà nghĩa xã hội.

c. Xây đắp một nền kinh tế tài chính xã hội nhà nghĩa phẳng phiu và hiện nay đại.

d. Xây dựng vn thành một nước công nghiệp hiện nay đại.

Câu 9: ý kiến về ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý và phải chăng được Đảng nêu ra lần thứ nhất tại ?

a. Đại hội III.

b. Đại hội IV.

C Hội nghị trung ương lần đồ vật bảy (khóa III)

d. Đại hội V.

Câu 10: Đường lối CNH Đại hội VI được xác minh trên cơ sở thực tiễn nào ?

A. Thực trạng trong nước và rứa giới

b. Tình hình giang sơn sau hóa giải miền Nam

c. Tình hình xây dựng CXNH ở miền Bắc

d. Mọi thành tựu và hạn chế trong quy trình công nghiệp hóa làm việc miền Bắc

Câu 11: Công nghiệp hóa của nước ta trước đổi mới là CNH theo mô hình kinh tế ?

a. Khép kín, cùng thiên về cải tiến và phát triển công nghiệp nặng.

B. Khép kín, hướng nội và thiên về cải tiến và phát triển công nghiệp nặng.

c. Phía nội, cùng thiên về cải tiến và phát triển công nghiệp nặng.

d. Hướng ngoại, cùng thiên về cải cách và phát triển công nghiệp nặng.

Câu 12: Đặc trưng của CNH thời kỳ trước đổi mới là?

a. Nhà yếu dựa vào lợi vậy lao động, tài nguyên đất đai, mối cung cấp viện trợ

b. Chủ lực CNH là công ty nước và các doanh nghiệp nhà nước

C. Phân chia nguồn lực bởi cơ chế kế hoạch hoá triệu tập quan liêu bao cung cấp trong một nền kinh tế phi thị trường

d. Toàn bộ đáp án

Câu 13: Trong quy trình lãnh đạo thực hiện CNH trước thay đổi mới, chúng ta đã mắc sai lạc ?

a. Rét vội, muốn hối hả xây dựng thành công CNXH.

b. Giản đơn, công ty quan, duy ý chí.

c. Không cân nhắc hiệu quả tài chính - buôn bản hội.

D. Tất cả đáp án

Câu 14: tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, reviews đúng sự thật, phân tích sự thật” là của Đại hội mấy ?

a. Đại hội III

b. Đại hội V

C. Đại hội VI

d. Đại hội XII

Câu 15: trong thời kỳ quá nhiều lên CNXH sinh sống Việt Nam, CNH được Đảng xác minh là?

a. Trách nhiệm quan trọng

b. Phương châm chiến lược

C. Trách nhiệm trung tâm

d. Mục tiêu quan trọng

Câu 16: Đại hội lần máy V (3/1982) của Đảng đã khẳng định mặt trận hàng đầu trong khoảng đường đầu tiên của thời kỳ quá đáng lên CNXH là ?

a. Công nghiệp

b. Nông nghiệp

c. Công nghiệp nhẹ

D. Toàn bộ đáp án

Câu 17: trên Đại hội VI (12/1986), Đảng khẳng định các chương trình kim chỉ nam cần thực hiện trong những năm sót lại của chặng đường trước tiên là ?

a. Lương thực; thực phẩm; hàng xuất khẩu.

B. Lương thực - thực phẩm; sản phẩm tiêu dùng; hàng xuất khẩu.

c. Hoa màu - thực phẩm; hàng tiêu dùng.

d. Lương thực; thực phẩm; hàng tiêu dùng; mặt hàng mây tre đan

Câu 18: hội nghị Trung ương mấy đã có bước nâng tầm mới trong dấn thức về quan niệm công nghiệp hóa, tiến bộ hóa?

A. Hội nghị Trung ương lần máy bảy (khóa VII).

b. Hội nghị Trung ương lần sản phẩm bảy (khóa VI).

c. Hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ sáu (khóa VII).

d. Hội nghị trung ương lần sản phẩm công nghệ bảy (khóa VIII).

Câu 19 : Đại hội như thế nào Đảng đã chuyển ra đánh giá quan trọng: ‘Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - thôn hội, nhiệm vụ đề ra cho khoảng đường trước tiên của thời kỳ quá đáng là sẵn sàng tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ phiên bản hoàn thành chất nhận được nước ta chuyển sang thời kỳ mới tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước’’ ?

a. Đại hội VII

B. Đại hội VIII

c. Đại hội IX

d. Đại hội XII

Câu 20: Đại hội mấy của Đảng xác minh mục tiêu: ‘Đẩy bạo dạn CNH, HĐH đính với phát triển tài chính tri thức để sớm đưa nước ta khỏi chứng trạng kém vạc triển; tạo nền tảng để mang đến năm 2020 đưa vn cơ bạn dạng trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đại’’ ?

a. Đại hội VI

b. Đại hội IX

C. Đại hội X

d. Đại hội XII

Câu 21: trong thời kỳ đổi mới, Đảng nêu mấy ý kiến về CNH, HĐH (Giáo trình 2016) ?

a. 3

b. 4

C. 5

d. 6

Câu 22: Đảng xác định: Công nghiệp hóa, tân tiến hóa thời kỳ đổi mới là ?

a. Các bước chủ yếu của phòng nước.

b. Công việc của những thành phần tài chính ngoài quốc doanh.

Xem thêm: Top 17 Nhạc Sôi Đông Thiếu Nhi Không Lời Mới Nhất 2022, Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động

c. Các bước của thành phần kinh tế tài chính tư nhân.

D. Sự nghiệp của toàn dân, của đa số thành phần kinh tế, vào đó tài chính nhà nước là nhà đạo.

Câu 23: Thời kỳ đổi mới, Đảng xác định: buộc phải gắn CNH, HĐH với phân phát triển?

a. Tài chính kế hoạch hóa tập trung

b. Tài chính tư nhân

c. Kinh tế tài chính thị trường

D. Kinh tế thị trường triết lý XHCN và hội nhập tài chính quốc tế

Câu 24: Công nghiệp hóa được thực hiện trong nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung là CNH thời kỳ làm sao ở nước ta ?

A Thời kỳ trước đổi mới.

b. Thời kỳ miền bắc bộ xây dựng CNXH.

c. Thời kỳ cả nước xây dựng CNXH.

d. Thời kỳ đổi mới.

Câu 25: vào thời kỳ trước thay đổi mới, phương thức phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa được tiến hành chủ yếu bằng ?

A. Kế hoạch của phòng nước.

b. Qui định thị trường.

c. Kế hoạch của các doanh nghiệp nhà nước.

d. Planer của từng địa phương.

Câu 26: Thời kỳ thay đổi mới, Đảng xác định: kinh tế Nhà nước giữ vai trò thế nào trong quy trình CNH, HĐH ?

a. Chỉ đạo

b. Chủ chốt

C. Nhà đạo

d. Công ty yếu.

Câu 27: quá trình CNH, HĐH, Đảng khẳng định: phạt huy nguồn lực có sẵn con người là yếu tố cơ phiên bản cho sự phạt triển…?

a. Nhanh và hiệu quả

B. Nhanh và bền vững

c. Bền bỉ và hiệu quả

d. Tất cả đáp án

Câu 28. trên Đại hội lần sản phẩm XI (2011) Đảng khẳng định: Công nghiệp hoá đính thêm với tiến bộ hoá với CNH, HĐH gắn với ….?

a. Vạc triển tài chính tri thức

b. Bảo vệ tài nguyên môi trường

C. Phân phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường

d. Phân phát triển tài chính thị trường kim chỉ nan XHCN

Câu 29. Đại hội lần lắp thêm IX của Đảng khẳng định: Công nghiệp hoá lắp với vạc triển kinh tế thị trường triết lý XHCN và…..?

a. Hội nhập kinh tế khu vực

b. Hội nhập tài chính thế giới

C. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

d. Hội nhập quốc tế

Câu 30. xây đắp CNXH ở nước ta thực hóa học là nhằm mục tiêu thực hiện nay mục tiêu:

a. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

c. Nước mạnh, dân giàu, công bằng, dân chủ, văn minh

d. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ

Câu 31: vào thời kỳ thay đổi mới, phương thức phân bổ nguồn lực nhằm CNH, HĐH được triển khai chủ yếu ớt thông qua?

a. Các quy quy định của thị trường.

B. Planer của ban ngành hành chính nhà nước.

c. Kế hoạch của những doanh nghiệp bên nước.

d. Kế hoạch của từng địa phương.

Câu 32: CNH, HĐH thêm với phát triển kinh tế tài chính thị trường triết lý XHCN giúp cho?

a. Sử dụng kết quả mọi nguồn lực có sẵn cơ bản trong nền kinh tế.

b. Khai quật mọi tiềm năng sẵn bao gồm của khu đất nước.

c. Khai thác hợp lí nguồn khoáng sản thiên nhiên.

D. Toàn bộ đáp án

Câu 33: Muốn phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm phát triển kinh tế nói chung, cần phải ?

a. Đặc biệt chú trọng phát triển đối ngoại.

B. đính CNH, HĐH cùng với hội nhập kinh tế quốc tế.

c. Chú trọng cho xuất khẩu sản phẩm hóa.

d. Gắn công nghiệp hóa với tân tiến hóa.

Câu 34: CNH thời kỳ đổi mới, để tăng trưởng tởm tế, yêu cầu chú trọng mấy yếu

tố?

a. 4

B. 5

c. 6

d. 7

Câu 35: nguyên tố nào sau đây giữ vai trò ra quyết định trong tăng trưởng gớm tế?

a. Vốn

b. Kỹ thuật công nghệ

C. Con người

d. Cơ cấu tổ chức kinh tế

Câu 36: Để trở nên tân tiến nguồn lực bé người, đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH tổ quốc cần ?

a. Đặc biệt chú ý đến đk sống của con người.

b. Đặc biệt chú ý đến đầy đủ yêu cầu về tinh thần con người.

c. Đặc biệt chú ý đào tạo technology cao.

D. Đặc biệt chăm chú đến cải cách và phát triển giáo dục, đào tạo.

Câu 37: CNH, HĐH thời kỳ thay đổi mới, Đảng xác minh quan điểm: kỹ thuật và công nghệ là ?

A. Căn nguyên và đụng lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b. Căn nguyên của công nghiệp hóa, văn minh hóa.

c. Động lực của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

d. Nền tảng gốc rễ chủ yếu hèn của công nghiệp hóa, văn minh hóa.

Câu 38: Để trở thành một nước công nghiệp hiện đại, việt nam cần bớt tỷ lệ

lao động trong nntt và tăng tỷ lệ lao cồn trong ….?

a. Lâm nghiệp, thi công và dịch vụ

b. Lâm nghiệp, ngư nghiệp cùng dịch vụ

C. Công nghiệp với dịch vụ

d. Toàn bộ các đáp án

Câu 39.

Xem thêm: Bảng Nhiệt Độ Nướng Bánh Mì Nhiệt Độ Bao Nhiêu, Thời Gian Nướng Bánh Mì Bao Lâu

một trong những định hướng đặc trưng của Đảng trong vạc triển

CNH, HĐH thời kỳ đổi mới là ?

a. Cải tiến và phát triển nông nghiệp

b. Cải cách và phát triển lâm nghiệp

C. Cải cách và phát triển công nghiệp

d. Cải cách và phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp

Câu 40. Những định hướng của Đảng trong cải cách và phát triển CNH, HĐH là ?

a. Cải tiến và phát triển công nghiệp

b. Cách tân và phát triển ngư nghiệp

c. Phát triển khu vực dịch vụ

D. Cải tiến và phát triển công nghiệp cùng dịch vụ

 

-- Xem không hề thiếu nội dung trên Xem online hoặc download về--

Trên đấy là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối giải pháp mạng của ĐCSVN gồm đáp án - Chương 4, để xem khá đầy đủ nội dung đề thi cùng đáp án cụ thể các em vui tươi đăng nhập website shop chúng tôi chọn xem online hoặc thiết lập về sản phẩm công nghệ tính. Chúc những em học tốt và thực hành thực tế hiệu quả!