Câu hỏi đuôi với must

     

Câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh là vấn đề ngữ pháp đặc biệt và hơi phổ biến. Trong bài viết này 4Life English Center (idstore.vn) đã tổng hợp định nghĩa, bí quyết dùng và bài tập của điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi với must

*
Câu hỏi đuôi trong giờ anh
2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh 2.1. Đối với động từ thường xuyên 4. Cách dùng thắc mắc đuôi trong tiếng Anh 5. Một vài dạng thắc mắc đuôi quan trọng

1. Khái niệm câu hỏi đuôi trong giờ Anh (Tag Question)

Câu hỏi đuôi trong giờ Anh là loại câu hỏi này thường xuất hiện thêm trong văn nói, gồm dạng thắc mắc ngắn được đặt tại cuối câu. Được cần sử dụng khi người nói không chắc chắn là về tính trắng đen của một sự việc nào đó hoặc dùng để làm kiểm triệu chứng cho một mệnh đề được đưa ra.

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

2.1. Đối với rượu cồn từ thường

Mệnh đề khẳng định, tag question bao phủ định:

S+V (s/ es/ ed/2)…, don’t/ doesn’t/ didn’t + S?

Mệnh đề lấp định, tag question khẳng định:

S+don’t/ doesn’t/ didn’t + V…., do/ does/ did + S?

Ví dụ:

You speak English, don’t you?She doesn’t have any children, does she?2.1.1. Lúc này đơnVới to lớn BE: IS, AM, AREVới động từ thường: mượn trợ đụng từ vì chưng hoặc DOES phụ thuộc vào chủ ngữVí dụ:

They live in London, don’t they?

He isn’t a doctor, is he?

2.1.2. Thì thừa khứ đơnVới động từ thường: mượn trợ đụng từ DID.Với lớn BE: WAS hoặc WERE.Ví dụ:

It was cold yesterday, wasn’t it?

He went to lớn the buổi tiệc ngọt last night, didn’t he?

2.1.3. Thì bây giờ hoàn thành/ hiện tại hoàn thành tiếp diễn:Mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS.Ví dụ:

They’ve been to lớn Japan, haven’t they?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

2.1.4. Thì thừa khứ hoàn thành/ quá khứ xong xuôi tiếp diễn:Mượn trợ đụng từ HAD.Ví dụ:

We hadn’t been to London before, had we?

He had forgotten his wallet, hadn’t he?

2.1.5. Thì tương lai đơn.

Ví dụ:

She’ll have been cooking all day, won’t she?

They won’t be late, will they?

2.2. Đối với cồn từ khiếm khuyết

S + modal verb…, modal verb + not + S?S + modal verb + not…, modal verb + S?Ví dụ:

She can’t speak Arabic, can she?

John must stay, mustn’t he?

2.3. Đối với rượu cồn từ đặc biệt

S + special verb…, special verb + not + S?S + special verb + not…, special verb + S?Lưu ý: Khi gửi sang câu đậy định, ta thêm “not” vào sau hễ từ, còn khi chuyển sang câu nghi vấn, đưa động trường đoản cú này lên trước chủ ngữ.

Ví dụ: We aren’t late, are we?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

*
Cấu trúc câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh

3. Nguyên tắc hình thành câu hỏi đuôi trong giờ Anh

Nếu mệnh đề bao gồm ở thể khẳng định, thắc mắc đuôi sinh hoạt thể đậy định với ngược lại.

Ví dụ:

Peter played football yesterday, didn’t he?

Jane didn’t do her homework last Tuesday, did he?

Mệnh đề chủ yếu chứa trợ cồn từ hoặc đụng từ khiếm khuyết: ví như mệnh đề bao gồm chứa trợ cồn từ (be, do, have,…) hoặc động từ khiếm khuyết (can, will, must,…) thì ta sẽ sử dụng động từ bỏ này cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

She’ll come at six, won’t she?

John & Max don’t like history, bởi they?

Mệnh đề chính không chứa trợ rượu cồn từ hoặc hễ từ khiếm khuyết: Trường vừa lòng mệnh đề chủ yếu không đựng trợ động từ hay rượu cồn từ khiếm khuyết, ta sẽ sử dụng trợ động từ (do, does, did) cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

We often watch TV in the evening, don’t we?

Everybody looked so miserable, didn’t they?

4. Giải pháp dùng thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi bao gồm 2 cách dùng chính:

4.1. Xác minh tin tức đưa ra là đúng tốt sai.

Cấu trúc: Mệnh đề và thắc mắc đuôi đa số ở dạng khẳng định.

Ví dụ: He went lớn the tiệc nhỏ last night, did he? (Anh ấy đã từng đi đến buổi tiệc tối qua, yêu cầu không?)

4.2. Coi xét người nghe có đồng ý với tin tức mà tín đồ nói chỉ dẫn hay không.

Ví dụ:

They didn’t go out last Sunday, did they? (Họ ko đi ra ngoài vào cuối chủ nhật tuần trước, buộc phải không?).

We’re working tomorrow, aren’t we? (Chúng ta sẽ làm việc vào ngày mai, đề xuất không?).

Xem thêm: Thay Màn Hình Của Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro Max

5. Một số dạng thắc mắc đuôi quánh biệt

*
Một số dạng thắc mắc đuôi đặc biệt

5.1. Câu hỏi đuôi của I AM

Câu dùng I AM thì câu hỏi đuôi là AREN’T I còn I AM NOT thì thắc mắc đuôi là AM I.Ví dụ:

I’m right, aren’t I?

I am not a student, am I?

5.2. Câu hỏi đuôi với EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE

Khi câu có chủ ngữ là mọi đại từ cô động như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi dạng đặc biệt quan trọng có chủ ngữ là They.Ví dụ:

Everyone can learn how to lớn swim, can’t they?

Anyone came in a sports car, didn’t they?

5.3. Câu hỏi đuôi cùng với NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW

Câu chứa các trạng từ lấp định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…thì phần thắc mắc đuôi đang vẫn ngơi nghỉ dạng khẳng định.Ví dụ:

The weather forecast seldom was very good, was it?

He seldom drinks wine, does he?

5.4. Thắc mắc đuôi với lớn V

Nếu câu gồm chủ ngữ là 1 mệnh đề, một danh ngữ, cồn từ dạng lớn V thì phần câu hỏi đuôi sẽ dùng IT là công ty ngữ.Ví dụ:

To play video games doesn’t entertain us much, does it?

Going swimming in the summer is never boring, is it?

5.5. Thắc mắc đuôi cùng với I WISH

Nếu câu ở mệnh đề chính là câu điều cầu thì phần câu hỏi đuôi sẽ cần sử dụng MAY.Ví dụ:

She wishes she would become beautiful, may she?

I wish lớn study English, may I ?

5.6. Câu hỏi đuôi với MUST

Nếu câu sống mệnh đề thiết yếu có cất MUST chỉ sự quan trọng thì phần thắc mắc đuôi sử dụng NEEDN’T.

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they? (Must chỉ sự nên thiết: => cần sử dụng needn’t).You mustn’t come late, must you? (Must chỉ sự cấm đoán: => sử dụng must).He must be a very intelligent student, isn’t he? (Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => nhờ vào động trường đoản cú theo sau must).You must have stolen my bike, haven’t you? (Must chỉ sự dự kiến ở vượt khứ ( trong bí quyết must +have+ p.p) : => sử dụng have/has).

5.7. Thắc mắc đuôi cùng với HAD BETTER, WOULD RATHER

Nếu câu sống mệnh đề bao gồm có đựng HAD BETTER hoặc WOULD RATHER, ta coi HAD, WOULD là trợ đụng từ và phân tách phần thắc mắc đuôi như bình thường.

Ví dụ:

He’d better stay, hadn’t he?

You’d rather go, wouldn’t you?

5.8. Thắc mắc đuôi LET’S

Câu cần sử dụng LET’S thì thắc mắc đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

5.9. Thắc mắc đuôi cùng với NOBODY, NOTHING, NO ONE

Đối cùng với câu tất cả chủ ngữ là NOBODY, NO ONE được coi như như câu tường thuật che định nên thắc mắc đuôi đã ở dạng khẳng định. Đặc biệt, cùng với NO ONE, NOBODY, thì phần thắc mắc đuôi vẫn là THEY, còn với NOTHING thì phần câu hỏi đuôi đã là IT.

Ví dụ: Nobody cheated in the exam, did hey?

Nothing went wrong while I was gone, did it?

5.10. Câu hỏi đuôi cùng với IT SEEMS THAT

Câu có cấu tạo IT SEEMS THAT… thì mệnh đề chính sẽ là mệnh đề đứng sau THAT, phần câu hỏi đuôi sẽ áp dụng quy tắc như bình thường.

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?

5.11. Câu hỏi đuôi cùng với mệnh đề đó là câu mệnh lệnh

Nếu câu ở chỗ mệnh đề chính là câu mệnh lệnh thì phần thắc mắc đuôi đang là “will you?”

Ví dụ: xuất hiện the door, will you?

Don’t be late, will you?

5.12. Câu hỏi đuôi dạng đặc biệt với ONE

Nếu công ty ngữ của mệnh đề chính là ONE thì phần thắc mắc đuôi sẽ sở hữu được chủ ngữ là ONE/YOU.

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

5.13. Thắc mắc đuôi cùng với I THINK/ FEEL/ EXPECT

Nếu có cấu trúc dạng: I + đụng từ tình thái (feel, think, expect,…) + clause, thì phần câu hỏi đuôi sẽ tiến hành chia theo mệnh đề phụ vào câu. Lúc đó, ta áp dụng những quy tắc thắc mắc đuôi như bình thường.

Lưu ý: Khi các động từ này sinh sống dạng tủ định thì phần thắc mắc đuôi sẽ chia ở dạng khẳng định. Mặc dù nhiên, nhà ngữ sinh sống phần thắc mắc đuôi đã là nhà ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can vị it, can she?

5.14. Thắc mắc đuôi cùng với USED TO

Trường hợp này, ta cứ vấn đề xem USED TO là 1 trong những động từ chia ở thì vượt khứ. Do đó, thắc mắc đuôi tương ứng chỉ việc mượn trợ hễ từ DID.

Ví dụ: She used to lớn live here, didn’t she?

5.15. Câu hỏi đuôi cùng với HAVE TO

Với rượu cồn từ khuyết thiếu “have/ has/ had to”, ta sử dụng trợ động từ “do/ does/ did” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: She has lớn go lớn work, doesn’t she?

5.16. Thắc mắc đuôi với công ty ngữ THIS/THAT

This/ that được thay bằng it cho thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Phim Cậu Bé Đến Từ Sao Hỏa Phim, Cậu Bé Đến Từ Sao Hỏa Boriska Kipriyanovich Là Ai

Ví dụ:

This is your wife, isn’t it?

That’s the guy who was on TV the other night, isn’t it?

6. Bài tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

*
Bài tập về câu hỏi đuôi trong giờ Anh

Bài 1:

We aren’t late,____?You weren’t sleeping,____?She wasn’t at trang chủ yesterday,____?She can’t speak Arabic,____?They won’t be late,____?She doesn’t have any children,____?They didn’t go out last Sunday,____?We hadn’t been to London before,____?She hasn’t eaten all the cake,____?They mustn’t come early,____?

Bài 2:

It was cold yesterday,____?They’ve been to lớn Japan,____?John must stay,____?They’ll have finished before nine,____?He had forgotten his wallet,____?She’ll have been cooking all day,____?He went khổng lồ the các buổi party last night,___?They live in London,___?We’re working tomorrow,____?She’ll come at six,____?

Đáp án:

Bài 1:

We aren’t late, are we?You weren’t sleeping, were you?She wasn’t at home yesterday, was she?She can’t speak Arabic, can she?They won’t be late, will they?She doesn’t have any children, does she?They didn’t go out last Sunday, did they?We hadn’t been lớn London before, had we?She hasn’t eaten all the cake, has she?They mustn’t come early, must they?

Bài 2:

It was cold yesterday, wasn’t it?They’ve been khổng lồ Japan, haven’t they?John must stay, mustn’t he?They’ll have finished before nine, won’t they?He had forgotten his wallet, hadn’t he?She’ll have been cooking all day, won’t she?He went to lớn the tiệc nhỏ last night, didn’t he?They live in London, don’t they?We’re working tomorrow, aren’t we?She’ll come at six, won’t she?

Trên đây là tổng phù hợp về ngữ pháp và bài bác tập vận dụng của câu hỏi đuôi trong giờ anh bởi 4Life English Center (idstore.vn) thực hiện.