Các hàm toán học trong excel

     

Tiếp theo bài xích viết Làm thân quen với công thức và hàm trong Excel ni idstore.vn gửi đến những bạn bài viết Hướng dẫn áp dụng nhóm hàm toán học trong Excel. Mong muốn nó sẽ hữu ích cho những bạn

Truy suất hàm : gồm 3 cách

Chọn Insert Function ( hoặc Shift + F3 )Click lựa chọn F(x) bên trên thanh FormularbarGõ trực tíêp tên hàm vào

Lưu ý: 1 hàm rất có thể có từ bỏ 0 => những đối số

Hàm ABS

Cú pháp: ABS(number)Chức năng: Tính trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số.Ví dụ: =Abs(-9) kết quả là 9.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong excel

Hàm INT

Cú pháp: INT(number)Chức năng: làm cho tròn một vài xuống số nguyên ngay sát nhất.Ví dụ: =Int(8.9) công dụng là 8; =Int(5/2) công dụng là 2.

Hàm MOD

Cú pháp: MOD(number, divisor)Chức năng: đem phần dư của một phép phân tách nguyên.Ví dụ: =Mod(5, 2) công dụng là 1; =Mod(9.9, 3) tác dụng là 0.9.

Hàm PRODUCT

Cú pháp: PRODUCT(number1, number2, …)Chức năng: Tính tích những số.Ví dụ: =Product(2, 5, 3,4) tác dụng là 120.ví dụ : =(A1*A2*A3) = Product(A1,A2,A3)=

Hàm ROUND

Cú pháp: ROUND (number, num_digits)Chức năng: có tác dụng tròn một vài theo num_digits chỉ định và hướng dẫn (num_digits có thể dương hoặc âm).Ví dụ: =Round(4813.114, 2) hiệu quả là 4813.11; =Round(4813.11, -2) tác dụng là 4800.

Xem thêm: Ăn Rau Ngót Có Nhanh Hết Kinh Không ? Xem Ngay Câu Trả Lời Tại Đây!

Hàm SQRT

Cú pháp: SQRT(number)Chức năng: Tính căn bậc hai của một số.Ví dụ: = SQRT(9) công dụng là 3.

Hàm SUBTOTAL

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num, ref1, ref2, …)Chức năng: đo lường và thống kê cho một đội nhóm con vào một danh sách phụ thuộc vào phép tính function_num được chỉ định.Lưu ý: function_num có các giá trị từ là 1 -> 11Ví dụ: tại A1=2, A2=4, A3=6, =Subtotal(9, A1:A3) tác dụng là 12; =Subtotal(1, A1:A3) kết quả là 4,…

Hàm SUM

Cú pháp: =SumProduct(Array 1, Array2,….)Chức năng: Là hàm dùng để tính tổng những Tích.Ví dụ: =SumProduct ( B1:B10 ;D1:D10 )

Hàm SumProduct

Cú pháp: SUM(number1, number2, …)Chức năng: Tính tổng những số.Ví dụ: =Sum(4, 8, 1, 3) công dụng là 16.ví dụ : =A1+A2+A3 = Sum(A1,A2,A3)= Sum(A1:A3)

Hàm SUMIF

Cú pháp: SUMIF(range, criteria, sum_range)Chức năng: Tính tổng các ô thỏa một tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: Cho doanh số các món đồ đã chào bán trong quý 1

Tính tổng lợi nhuận của các mặt hàng thuộc loại máy giặt sẽ bán trong thời điểm tháng 1.

Xem thêm: Cách Hiệu Chỉnh Relay Áp Suất Của Máy Nén Khí, Chi Tiết Từ A

*

=SUMIF(A4:A18, “MG*”, D4:D18) kết quả là 36.000.000.

Hàm SUMIFS

Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)Chức năng: Tính tổng những ô thỏa những tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: Tính tổng doanh số máy giặt có lợi nhuận

=SUMIFS(D4:D18, A4:A18, “ML*”, D4:D18, “