Bưu Điện Việt Nam Bao Nhiêu Lần Phát Hành Tem

     
mang đến tôi hỏi so với tem bưu bao gồm kỷ niệm sự kiện thì thời hạn phát hành thứ nhất là tròn từng nào năm diễn ra sự kiện? Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện bao hàm những đề tài nào? phát hành Chương trình đề bài tem bưu chính hàng năm được quy định như vậy nào? mong mỏi được giải đáp. Đây là câu hỏi của Hằng Hoa tới từ Nha Trang.
*
Nội dung chính

Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện bao hàm những vấn đề nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông bốn 25/2021/TT-BTTTT quy định đề tài tem bưu chủ yếu kỷ niệm sự khiếu nại như sau:

Đề tài tem bưu chính1. Đề tài tem bưu chủ yếu kỷ niệm sự kiệna) Tuyên truyền nhà trương, con đường lối của Đảng và thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước;b) bao gồm ý nghĩa, tầm quan liêu trọng đặc trưng trong quy trình đấu tranh dựng nước, duy trì nước của dân tộc vn hoặc của các dân tộc trên cố kỉnh giới;c) Có tính chất tiêu biểu, khá nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử vẻ vang quan trọng, lưu lại sự phát triển của nước ta hoặc cầm cố giới;d) sở hữu đậm bản sắc dân tộc, có tính kế hoạch sử, văn hóa, nghệ thuật;2. Đề tài tem bưu chủ yếu kỷ niệm nhân vậta) hero dân tộc, danh nhân, nhân vật tiêu biểu vượt trội trong quá trình dựng nước với giữ nước; vào các phong trào giải phóng dân tộc, vị sự tiến bộ xã hội và độc lập của nước ta và nạm giới;b) bên khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu hoặc nhân vật vượt trội có góp phần to bự cho vn hoặc cho nuốm giới.

Bạn đang xem: Bưu điện việt nam bao nhiêu lần phát hành tem

3. Đề tài tem bưu chính chuyên đềa) mang đậm bản sắc dân tộc, quý hiếm đạo đức, kế hoạch sử, văn hóa, thẩm mỹ của việt nam và cầm giới;b) Giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển đất nước, con người việt nam Nam;c) Tuyên truyền về chủ đề an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, loài kiến trúc, phong cảnh, hễ vật, thực đồ và những chủ đề khác.4. Đề tài tem bưu bao gồm phổ thônga) Tôn vinh những nhân vật dụng của nước ta có tầm ảnh hưởng lớn, được trái đất công nhận;b) quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng của khu đất nước, con người việt nam Nam.

Đối chiếu giải pháp trên, chủ đề tem bưu chính kỷ niệm sự kiện bao hàm những vấn đề sau đây:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước;

- gồm ý nghĩa, tầm quan trọng quan trọng đặc biệt trong quy trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc vn hoặc của những dân tộc trên vậy giới;

- Có đặc thù tiêu biểu, trông rất nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, ghi lại sự cải cách và phát triển của nước ta hoặc cầm cố giới;

- sở hữu đậm bản sắc dân tộc, có tính kế hoạch sử, văn hóa, nghệ thuật;

*

Tem bưu thiết yếu kỷ niệm sự khiếu nại (Hình tự Internet)

Đối cùng với tem bưu chủ yếu kỷ niệm sự khiếu nại thì thời hạn phát hành trước tiên là tròn bao nhiêu năm diễn ra sự kiện?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tứ 25/2021/TT-BTTTT quy định thời gian phát hành tem bưu chính như sau:

Thời gian kiến thiết tem bưu chính1. Thời hạn phát hành tem bưu thiết yếu kỷ niệma) Đối với tem bưu bao gồm kỷ niệm sự kiện, thời gian phát hành lần thứ nhất là tròn 50 năm diễn ra sự kiện và gồm bội số của 50 năm so với các lần gây ra tiếp theo.b) Đối với tem bưu chủ yếu kỷ niệm nhân vật, thời gian phát hành lần đầu tiên là tròn 100 năm sinh hoặc năm mất của nhân vật và có bội số của 50 năm so với các lần tạo ra tiếp theo.3. Thời hạn phát hành tem bưu bao gồm chuyên đề, tem bưu chủ yếu phổ Thông cùng tem bưu chủ yếu kỷ niệm vào trường hợp quan trọng do Bộ tin tức và truyền thông quyết định.

Theo đó, đối với tem bưu bao gồm kỷ niệm sự kiện, thời gian phát hành lần đầu tiên là tròn 50 năm ra mắt sự kiện và gồm bội số của 50 năm đối với các lần kiến thiết tiếp theo.

Xem thêm: Bức Tranh Phố Huyện Lúc Chiều Tàn, Top 6 Bài Phân Tích Hay Chọn Lọc

Việc ban hành Chương trình đề tài tem bưu chính thường niên được quy định như vậy nào?

Căn cứ Điều 8 Thông tứ 25/2021/TT-BTTTT quy định phát hành Chương trình đề tài tem bưu chính hàng năm như sau:

Ban hành Chương trình đề tài tem bưu thiết yếu hàng năm1. Muộn nhất 12 tháng trước thời điểm ngày 01/01 của năm phạt hành, Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Chương trình chủ đề tem bưu bao gồm hàng năm.2. Quyết định ban hành Chương trình vấn đề tem bưu chính hàng năm gồm:a) Tên bộ tem theo điều khoản tại khoản 3 Điều này;b) Phân nhiều loại tem;c) Số mẫu của bộ tem, blốc tem (nếu có);d) Ngày phân phát hành; thời hạn đáp ứng trên mạng bưu chính công cộng;đ) bề ngoài phát hành;e) các nội dung không giống liên quan.3. Tên cỗ tem bưu chínha) Tên cỗ tem bưu chủ yếu kỷ niệm nhân trang bị của nước ta được thu xếp theo trang bị tự sau: Chữ “Kỷ niệm”, số năm đáng nhớ năm sinh hoặc năm mất của nhân vật được tôn vinh, danh xưng, tên nhân vật, năm sinh hoặc năm mất cùng năm kỷ niệm.Ví dụ: kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt (1922- 2022)b) Tên cỗ tem đáng nhớ nhân vật quốc tế được bố trí theo đồ vật tự sau: Chữ “Kỷ niệm”, số năm lưu niệm năm sinh hoặc năm mất của nhân vật được tôn vinh, thương hiệu nhân vật, năm sinh hoặc năm mất với năm kỷ niệm.Ví dụ: đáng nhớ 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-2019)c) Tên bộ tem bưu chính chuyên đề là tên đề tài được lựa chọn.Ví dụ: cầu dây văng Việt Namd) Tên cỗ tem bưu chủ yếu phổ thông là tên đề tài được lựa chọn.

Xem thêm: Cách Tính Ngày Giờ Trên Trái Đất, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất

Ví dụ: kiến trúc Việt Nam

Như vậy, việc ban hành Chương trình vấn đề tem bưu chính thường niên được hình thức như trên.