BƯỚC SÓNG DÀI NHẤT TRONG DÃY LAIMAN

     

Bước sóng của hai vun Hα,Hβtrong dãy Banme là λ1=656nmvà λ2=486nm. Cách sóng của vun quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen:
Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

Khối khí hidro có các nguyên tử sẽ ở trạng thái kích say mê nhất thì khối khí nhấn thêm năng lượng và gửi lên tâm trạng kích mê thích mới. Hiểu được ở tâm lý kích phù hợp mới, electron vận động trên quỹ đạo có bán kính gấp 49 lần nửa đường kính Bo vật dụng nhất. Số các bức xạ tất cả tần số khác biệt tối đa nhưng mà khối khí hidro hoàn toàn có thể phát ra là:


Xét nguyên tử hidro theo chủng loại nguyên tử Bo, trong những quỹ đạo giới hạn của electron gồm hai quy trình có bán kính rmvà rn. Biết rm−rn=36r0, trong số ấy r0là nửa đường kính Bo. Quý giá rmgần nhất với giá trị nào sau đây?


Bước sóng của vạch quang phổ trước tiên và lắp thêm hai của hàng Banme là 0,656μmvà 0,486μm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong hàng Pasen là:


Trong nguyên tử hidro các mức tích điện được bộc lộ theo cách làm E=−An2, trong các số đó A là hằng số dương. Khi nguyên tử sẽ ở tâm lý cơ bản thì bị kích thích vì điện trường dũng mạnh và làm cho nguyên tử có thể phát ra về tối đa 15 bức xạ. Hỏi trong số bức xạ nhưng nguyên tử hidro rất có thể phát ra trong trường hợp này thì tỉ số về bước sóng giữa bức xạ dài nhất và bức xạ nhắn tốt nhất là bao nhiêu?


Theo mẫu mã nguyên tử Bo, electron vào nguyên tử hidro chuyển đọng trên những quỹ đạo giới hạn có bán kính rn=n2r0(n∈N*,r0là nửa đường kính Bo). Tỉ số giữa vận tốc góc của electron lúc nó vận động trên quỹ đạo O cùng quỹ đạo M là:


Theo mẫu mã nguyên tử Bo, vào nguyên tử hidro, bán kính quỹ đạo ngừng K là r0. Lúc electron đưa từ quỹ đạo giới hạn O về quỹ đạo giới hạn M thì bán kính quỹ đạo giảm


Theo các tiên đề Bo, vào nguyên tử hidro, đưa sử hoạt động của electron quanh hạt nhân là hoạt động tròn đều. Tỉ số giữa vận tốc của electron trên quỹ đạo K với vận tốc của electron trên hành trình N bằng:
Xem thêm: Star - Just A Moment

Hai vạch thứ nhất của dãy Laiman trong quang phổ hidro bao gồm tần số f21và f31. Từ hai tần số đó fan ta tính được tần số trước tiên trong dãy Banme là:


Hai vạch thứ nhất của hàng Laiman trong quang đãng phổ hidro tất cả bước sóng λ21và λ31. Tự hai cách sóng đó fan ta tính được cách sóng trước tiên λ32trong hàng Banme là:


Trong nguyên tử hidro, khi electron vận động trên quỹ đạo K với nửa đường kính r0=5,3.10−11mthì tốc độ của electron chuyển động trên quỹ đạo đó là:


Các mức năng lượng của những trạng thái ngừng của nguyên tử hidro được xác minh bằng biểu thức E=n−13,6n2eV n=1,2,3,.... Nếu nguyên tử hidro dung nạp một photon có tích điện 2,55eV thì cách sóng nhỏ dại nhất của sự phản xạ mà nguyên tử hidro rất có thể phát ra là:


Một đám nguyên tử hidro vẫn ở tâm lý cơ bản. Lúc chiếu bức xạ bao gồm tần số f1vài đám nguyên tử này thì bọn chúng phát ra về tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2vào đám nguyên tử này thì bọn chúng phát ra về tối đa 10 bức xạ. Biết tích điện ứng với những trạng thái ngừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức En=−E0n2 (E0 là hằng số dương, n = 1, 2, 3, …). Tỉ số f1f2là:


Khi chuyển từ tiến trình L, nguyên tử hidro phạt ra photon bao gồm bước sóng 0,6563μm. Khi chuyển từ quỹ đạo N về tiến trình L, nguyên tử hidro vạc ra photon gồm bước sóng 0,4861μm. Khi đưa từ quy trình N về hành trình M, nguyên tử hidro vạc ra photon tất cả bước sóng:
Xem thêm: Em Hãy Tả Một Người Thân Đang Làm Việc Hay Chọn Lọc (64 Mẫu)

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam