BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

     
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề ôn tập thi học tập kỳ II môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập toán lớp 3

Tài liệu lắp kèm:

*
bo_de_on_tap_thi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_3.docx

Nội dung text: bộ đề ôn tập thi học tập kỳ II môn Toán Lớp 3

Bộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán Họ cùng Tên : ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Lớp : Môn: Toán ĐỀ 1 bài xích 1: (1đ) Ghi số thích hợp vào khu vực trống: Số lập tức trước Số đã mang đến Số ngay tức thì sau . 85 200 . . 99 999 . Bài bác 2: (1đ) mang lại năm số: 85 209 ; 75 902 ; 45 029 ; 65 329 ; 95 000. Ghi đúng (Đ), không đúng (S ) vào ô trống: - Năm số trên có chữ số hàng chục nghìn là 5. - Năm số trên nhỏ dại hơn 100 000. - Số lớn nhất trong năm số trên là 85 209 bài 3: (1đ) Nối tiếng với đồng hồ tương ứng. 6 giờ đồng hồ 12 phút 1 giờ kém 15 phút 12 giờ trong vòng 30 phút 10 giờ 7 phút bài bác 1: (2đ) Đặt tính rồi tính: 18329 + 6207 65493 – 2486 8109 x 6 25296 : 4 bài bác 2: (2đ) a) Tính 95209 - 2010 x 4 = b) kiếm tìm x: x x 9 = 30998 bài bác 3: (2đ) Tính chu vi hình chữ nhất có chiều lâu năm 28 m, chiều rộng bởi 1/4 chiều dài. Gỉải:Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán bài bác 4: (2đ) gồm 3408 kg mặt đường được chia phần lớn vào 8 bao. Hỏi 5 túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam đường? Giải bài bác 5: (1,5đ) kiếm tìm hiệu của số nhỏ nhất tất cả sáu chữ số và số lớn nhất có năm chữ số: . . KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: Toán thời gian 40 phút I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (3đ) Câu 1: (0.5đ) Số tức khắc sau của 78999 là: a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100 Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng tư là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là lắp thêm mấy? a- Thứ tư b- sản phẩm công nghệ sáu c- thiết bị năm d- nhà nhật Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = cm: a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là a- 86cm b- 43cm c- 128cm d-24cm Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông vắn có chu vi 96cm là a- 48 centimet b- 8 centimet c- 6 centimet d- 24 centimet Câu 6: (0.5đ) quý giá biểu thức 700 : 5 x 4 là: a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150. Câu 7 : tìm kiếm số tròn nghìn trọng tâm 9068 và 11982 : A. 10000 với 12000 B. 10000 và 11000 C. 9000 cùng 11000 D. 12000 cùng 11000 Câu 8 : 3km 12m = . M. Số đề xuất điền vào vị trí chấm là: A. 312 B. 3012 C. 36 D. 15 Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiêu dài 15m, chiều rộng lớn 10m. Chu vi của mảnh đất đó là: A, 15m B. 10m C. 50m D. 150mBộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán Câu 10: dãy số được viết theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: A. 64900 ; 46900 ; 96400 ; 94600 B. 46900 ; 94600 ; 96400 , 64900 C. 64900 ; 69400 ; 94600 ; 96400 D. 64900 ; 69400 ; 96400 ; 94600 Câu 11: Số thích hợp để viết vào nơi chấm ( ) của 9m15cm = .cm là: A. 9015 B. 915 C. 9150 D. 9105 Câu 12: Thứ bốn tuần này là ngày 9. Vậy thứ tứ tuần sau là ngày: A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 II. Tự luận (7đ) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ) 7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9 Câu 2: search x (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864 b/. X: 5 = 1232 . . Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật Câu 4: (2 đ) download 9 cây viết chì không còn 5400 đồng.Hỏi có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng lớn là 9cm thiết lập 6 cây bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền ? bài giải bài bác giải : Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu đem số đó phân tách cho 5 thì được yêu đương là 4 và số dư là số dư mập nhất. Hãy tra cứu số đó.Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán ĐỀ 4 Phần I: (3 đ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: 1.Số 17934 hiểu là: A. Mười bảy nghìn chín trăm bố tư B. Mười bảy nghìn chín trăm cha mươi tư. C. Mười bảy nghìn chín trăm bố chục bốn đối kháng vị. 2. Số Bảy mươi sáu nghìn nhì trăm tư mươi lăm được viết là: A.76245 B. 7645 C. 760245 D. 706245 4 . Số tức tốc trước của số 38080 là: A. 38081 B. 37999 C. 38079 D. 37979 5. Hàng số:2005, 2010, 2015, 2020, , , , 3 số phù hợp điền vào vị trí chấm là: A. 2030, 2035, 2040 B. 2025, 2030, 2035 D. 2030, 2035, 2025 C. 2035, 2030, 2025 6. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, M là trung điểm của AB. AM tất cả độ dài là: A. 52 cm B. 13 cm C. 12 centimet A. 10 cm 7. (1đ) Ghi đúng (Đ) , không đúng (S) vào khu vực trống: a. 10 km = 10 000 km b. 12 tuần lễ tất cả 84 ngày c. Chu vi hình vuông vắn là 36 cm thì cạnh hình vuông vắn là 9 cm d. 5 m 14 cm = 5140 cm. 8. (0,5đ) trong các số 45 389 ; 45 938 ; 43 999 ; 45 983. Số như thế nào là số bự nhất? A. 43 999 B. 45 389 C. 45 938 D. 45 983 9. (0,5đ) diện tích hình chữ có cạnh 8 cm là: A, 32 cm2 B. 64 centimet C. 64 cm2 D. 32 cm II. Phần II (7 điểm ) bài xích 1: (2đ) Đặt tính rồi tính: 3165 + 24927 18732 – 5917 20342 x 4 47287 : 6 bài xích 2: (2đ) a) Tính giá bán trị của những biểu thức: b) kiếm tìm x: 4 x ( 7358 – 6419)= x : 8 = 1137Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán bài bác 4: (2đ) bao gồm 45 kg đỗ xanh đưng vào 9 túi. Hỏi có 2085 kg đỗ xanh thì đựng vào mấy túi như thế? Giải bài 5 : (1đ) tìm kiếm tích của số lớn nhất có bốn chữ số với số lớn nhất có một chữ số. ĐỀ 5 PHẦN 1 (2điểm) Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả đúng. 1. Số bé nhất trong các số: 21011 ; 21110 ; 21101 ; 21001 A. 21110 B. 21001 C. 21011 D.21101 2. Số góc vuông gồm trong hình vẽ là: A. 3 B. 4 C. .5 D. .6 3. Trong cùng một năm, ngày 27 mon 5 là lắp thêm sáu thì ngày 1 tháng 6 là: A. Thứ ba B. Trang bị năm C. Thứ tư D. Trang bị sáu 4. 30m 6cm = cm. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là: A. 36 B. 360 C. 3006 D. 306 5. Số 2345 được viết thành tổng các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và đơn vị là: A.2000 + 300 + 45 B.1000 + 1300 + 45 + 0 C. 2000 + 300 + 40 + 5 D.2000 + 340 + 5 6. đến dãy số liệu sau: đôi mươi ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8. Số thứ tía trong hàng là số: A. 10 B. 16 C. 12 D. 8 7. Hằng ngày em đi ngủ thời gian 10 giờ với thức dậy thời gian 6 giờ phát sáng hôm sau. Hằng ngày em ngủ được: A. 16 giờ đồng hồ B. 7 giờ C. 6 giờ D. 8 tiếng 8 .8dam 6cm = cm. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là: A. 86 B. 806 C. 860 D. 8006Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán PHẦN 1 (8 điểm) bài bác 1: (3 đ) a) Tính nhẩm: 4000 + 6000 = 100000 - 70000 = 14000 x 3 = 48000 : 8 = b) Đặt tính rồi tính: 21725 + 34558 91752 – 6328 5143 x 3 7016 : 7 bài bác 2: (2đ) a) Tính giá chỉ biểu thức: b) tìm x 64575 – 10021 x 5 x - 9723 = 1408 bài 3: (2đ) 7 bạn làm việc sinh xuất sắc được thưởng 63 quyển vở. Hỏi gồm 3708 quyển vở thì thưởng đươc bao mhiêu bạn, biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau. Giải bài bác 4: ( 1đ) Viết 2 phép chia có thương ngay số chia. A) b) ĐỀ 6 bài bác 1.(2 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng : a. Quý hiếm của chữ số 5 trong các 26573 là: A. 50 B. 500 C. 5000 b. Bốn mươi nhì nghìn ko trăm năm mươi mốt viết là: A. 42015 B. 42501 C. 42051Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán c. Cho 50dm 6cm = cm. Số phù hợp để điền vào chổ chấm là: A. 56 B. 506 C. 5060 d. Cạnh hình vuông có chu vi 32cm là: A. 16cm B. 8cm C. 8 cm2 bài xích 2 (1đ) Điền đúng (Đ), không nên (S) vào ô trống a. Hình trụ có đường kính 26 cm, cung cấp kính hình tròn đó là 6cm. B. Trong phép chia tất cả dư, số phân chia là 7 thì số dư lớn nhất là 7. C. Hình vuông có chu vi 40 cm, cạnh hình vuông vắn đó là 10 cm. D. Điện tích hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12 cm, chiều rộng lớn 5 cm là 34 cm2. Bài xích 3: ( 1 đ ) Điền vết > , cỗ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán ĐỀ 7 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào vần âm đặt trước giải đáp đúng. 1, trong số số: 62078, 82075, 82090, 82100, 82099, 92109, 93000. Số lớn nhất là: A. 92109 B. 82075 C. 82090 D. 93000 2. Hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là: A. 72cm2 B. 81cm C. 81cm2 D 72cm 3. 2m3cm = centimet A. 23cm B. 203cm C. 230cm 4. Sở hữu 4kg gạo không còn 14 000 đồng. Vậy tải 5 kilogam gạo hết số chi phí là: A. 3500 đồng B. 17500 đồng C. 14500 đồng D. 10500 đồng 5. Ngày 25 mon 8 là ngày lắp thêm 7. Ngày 2 mon 9 cùng năm đó là ngày thứ: A. Sản phẩm công nghệ sáu B. Vật dụng bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai 6) Số 54 175 phát âm là: A. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm. B.

Xem thêm: Mỗi Ngày 4 Từ Vựng Tiếng Anh, Học 5 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi NgàyXem thêm: Viết Bài Văn Thuyết Minh Về Cái Đèn Bàn Học ❤️️15 Bài Mẫu Hay Nhất

Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi năm. 7) Số ngay thức thì sau của 78 409 là : A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 8) Số tương thích điền vào khu vực chấm để 5m5dm = dm là: A. 10 B. 55 C. 505 9)Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật kia là: A . 14cm B . 28cm C . 45cm 10) diện tích s hình hình vuông vắn có cạnh 6cm là: A . 36cm B . 26cm C . 24cm 11)Nam đi tự trường thời gian 11 tiếng kém đôi mươi phút. Nam giới về đến nhà thời gian 11 tiếng 5 phút. Hỏi nam đi từ trường về mang đến nhà hết từng nào phút ? A. 15 phút B. Trăng tròn phút C. 25 phút II. PHẦN TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 65754 + 3480 19880 – 8795 6936 x 3 12784 : 8Bộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán 2. Tìm x: X : 8 = 7890 42534 : x = 6 3. Một fan đi xe đạp cứ 12 phút đi được 3 km. Hỏi nếu cứ đi như vậy trong 28 phút thì đi được mấy ki-lô- mét? bài bác giải 4. Mang đến dãy số: 1, 3, 4, 7, 11, Điền tiếp 3 số vào hàng số. ĐỀ 8 Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng. Câu 1: Số 92 806 bao gồm chữ số hàng trăm ngàn là: A. 2 B. 0 C. 8 D. 9 Câu 2: quý hiếm của biểu thức 3000 + 9000 : 3 là: A. 4000 B. 6000 C. 3300 D. 12000 Câu 3: 5m6cm = centimet Số tương thích điền vào nơi chấm là: A. 56 B. 560 C. 5006 D. 506 Câu 4: Số ngay tắp lự sau của số 54 829 là: A. 54 839 B. 54 819 C. 54 828 D. 54 830 Câu 5: quý giá của chữ số 6 trong số 56729 là: A. Sáu trăm ngàn B. Sáu mươi nghìn C. Sáu nghìn D. Sáu trămBộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán Câu 6: 1 m 47 centimet = cm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: A. 147 B. 1407 C. 14007 D. 1470 Câu 7: Số khủng nhất trong số số 8576; 8756; 8765; 8675 là: A. 8756 B. 8576 C. 8675 D. 8765 Câu 8: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là: A. 14 B. 632 C. 8 D. 708 Câu 9: vật dụng năm tuần này là ngày 22. Lắp thêm ba tuần trước là ngày bao nhiêu? A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 1 Câu 10: Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8 cm, chiều rộng bằng chiều lâu năm . Diện tích hình chữ 2 nhật là: A. 32 cm2 B. 192 cm2 C. 128 cm2 D. 64 cm2 II. Phần tự luận (8 điểm) Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 40729 + 51435 81772 – 7258 4085 x 7 12016 : 8 Câu 2: Tính quý hiếm biểu thức (2 điểm) 34607 x 2 + 3568 29805 – 36586 : 3 Câu 3: search X (1 điểm) X x 5 = 41280 X : 7 = 2289 : 3 Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 10450kg gạo, cửa hàng dã bán trong 4 tuần, từng tuần phân phối 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki-lô-gam gạo? bài xích giảiBộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán Câu 5: (1 điểm) Tìm một vài biết rằng lấy 63 chia cho số kia thì bởi 18 chia 2. Đề9 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM MÔN TOÁN 3 Năm học năm 2016 - 2017 Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng: Số ngay lập tức sau của số 54 829 là: A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 819. Câu 2: 2m 2cm = centimet . Số tương thích điền vào vị trí trống là: A. 4 cm. B. 22 cm. C. 202 cm. D. 220 cm. Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S: II: hai IV: tư IV: Sáu V: Năm X: Mười VI: Sáu XI: Chín IX: Chín Câu 4: hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là: A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D. 12cm Câu 5: hiệu quả của phép phân tách 4525 : 5 là: A. 405 B. 95 C. 905 D. 9025 Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:Bộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán Số ngay tức khắc trước của số 58372 là: A. 58370 B. 58371 C. 58369 D. 58373 Câu 7: (1 điểm) Viết dấu thích hợp vào khu vực chấm: > 69156 69 516 78 731 78713 bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán Câu 9: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng: Một miếng bìa hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích miếng bìa đó là: A. 48 cm2 B. 49 cm2 7cm C. 28 cm2 D. 70cm2 II – trường đoản cú luận Câu 1: Đặt tính rồi tính: 16 427 + 8 109 93 680 – 7 2451 724 x 5 21847 : 7 Câu 2: Tính: 8 x 7 = 9 x 9 = . 54 : 6 = 72 : 8 = Câu 3: Bốn chúng ta Xuân, hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Phụ thuộc vào số liệu trên hãy chuẩn bị xếp khối lượng của các bạn theo vật dụng tự tăng dần. (M3- 1) . Câu 4: Hình bên tất cả góc vuông (M1- 0.5) cùng .góc ko vuông. Câu 5: Lan có 5000 đồng, Mai gồm số tiền gấp 3 lần số tiền tài Lan. Vậy số chi phí Mai tất cả là: A. 8000 đồng B. 3000 đồng C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng Câu 6: Vẽ hình trụ tâm O, 2 lần bán kính MN = 6cm.Bộ đề ôn tập thi học tập kì II Lớp 3 Môn Toán Câu 7: 45 cái ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 60 cái ghế như vậy xếp được thành mấy hàng? bài xích giải Đề 10 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 3 MÔN: TOÁN bài bác 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. 1) Số 54 175 hiểu là: A. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm. B. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm. 2) Số tức thì sau của 78 409 là : A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 bài xích 2 (2 điểm): Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. A, Số thích hợp điền vào địa điểm chấm nhằm 5m5dm = dm là: A. 10 B. 55 C. 505 b, Hình chữ nhật có chiều lâu năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là: A . 14cm B . 28cm C . 45cm c, diện tích s hình hình vuông có cạnh 6cm là: A . 36cm B . 26cm C . 24cm d, nam đi từ trường lúc 11 tiếng kém 20 phút. Phái nam về mang đến nhà thời gian 11 giờ đồng hồ 5 phút. Hỏi nam đi sóng ngắn từ trường về cho nhà hết bao nhiêu phút ? A. 15 phút B. 20 phút C. 25 phút bài xích 1: (1 điểm) a. Số lập tức trước của số 42840 là: A. 42841 B. 42830 C. 42839 D. 43850 b. Số tức thời sau của số 65939 là: A. 65929 B. 65940 C. 65941 D. 65938 bài 2: (1 điểm) a. Vệt >, B. Bộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán bài 3 : (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống < > a) 14 x 3 : 7 = 6 < > 175 – ( 30 + 20) = 120 < > b) 1 giờ 15 phút = 65 phút < > 1 tiếng 15 phút = 75 phút < > bài xích 4: (1 điểm) a) Hình vẽ sau đây : tất cả . Góc vuông. Bao gồm hình tứ giác. B) có 24 viên thuốc chứa phần đông trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ dung dịch đó có bao nhiêu viên thuốc? A. 10 B. 40 C. 20 D. 18. Bài 5: (1 điểm) a) Chữ số 3 trong các 43908 chỉ: A. 3 đơn vị B. 3chục C. 3 trăm D. 3 nghìn b) Số thích hợp điền vào địa điểm chấm của 7m 2cm = cm là: A. 72 B. 702 C. 720 D. 7002 bài bác 6: (1 điểm) a) diện tích s hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng 7cm là: A. 36 cm2 B. 63 cm2 C. 80 cm D. 18 cm2 b) một số trong những chia mang đến 9 dư 3 , Vậy số đó phân tách cho 3 dư mấy ? A . 0 B. 1 C. 2 D. 4 II – tự luận bài xích 3 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 3946 + 3524 8253 - 5739 5607 × 4 40096 : 7 bài xích 4 (1,5 điểm): Tính quý giá biểu thức 112 : ( 4 × 2) = = 81025 - 12071× 6 = = bài 5 (1,5 điểm): tra cứu x? a. 6005 : x = 5 b. X × 3 + 183= 465Bộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán bài bác 6:Mua 5 quyển sách thuộc loại phải trả 32 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như vậy phải trả bao nhiêu tiền? bài bác giải bài xích 7: Một sợi dây dài 108cm được thái thành hai đoạn. Đoạn đầu tiên dài bằng 1/4 chiều dài sợi dây. Tính chiều lâu năm của từng đoạn dây. Bài xích giảiBộ đề ôn tập thi học kì II Lớp 3 Môn Toán