Bài Thực Hành Số 6 Tin Học 12

     

Nội dung của bài thực hành thực tế số 6 về mẫu mã hỏi trên một bảng nhằm giúp các em bước đầu tiên làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin xuất phát từ 1 bảng, giải pháp tạo đều biểu thức điều kiện đối chọi giản, các làm việc với mẫu hỏi có thực hiện gộp nhóm với biết sử dụng những hàm gộp nhóm tại mức độ. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 6 tin học 12


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 6 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 6 Tin học 12


Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin xuất phát từ 1 bảng;Tạo được hồ hết biểu thức đk đơn giản;Làm quen thuộc với chủng loại hỏi có thực hiện gộp nhóm;Biết sử dụng những hàm gộp nhóm tại mức độ 1-1 giản.

Bài 1.

Sử dụng database QUANLI_HS, sinh sản mẫu hỏi liệt kê và sắp tới thứ từ bỏ theo tổ, bọn họ tên, ngày sinh của chúng ta nam.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện nay các thao tác sau đây:

1. Mở cơ sở tài liệu QUANLI_HS:

Có 2 phương pháp để mở database đã có:

Cách 1:Nháp chuột lên tên cơ sở dữ liệu (nếu có) vào khungNew File;Cách 2:Chọn lệnhFileOpen…. Rồi tìm cùng nháp đúp vào thương hiệu CSDL nên mở.

2. Tạo thành mẫu hỏi:

Bước 1. Chọn đối tượngQueries;Bước 2. Chọn dòng lệnhCreate query in kiến thiết view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn thương hiệu bảng HOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Các trường đưa vào mẫu mã hỏi: Hodem, Ten, Ngsinh, To, GT.Mô tả điều kiện mẫu hỏi trong vùng lưới QBE.Trong lưới QBE, trên dòng Criteria,tại các cột GT= "Nam".

Bài 2.

Mẫu hỏi bao gồm gộp nhóm

Trong database QUANLI_HS chế tạo ra mẫu hỏi THONG_KE có sử dụng các hàm gộp nhóm để đối chiếu trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa chúng ta nam và các bạn nữ.

Gợi ý có tác dụng bài:

Tiến hành theo quá trình như sau:

Bước 1. Trong trang mẫu hỏi, nháy lưu ban vào Create query in thiết kế view.Bước 2.Cửa sổ chủng loại hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:Nháy lưu ban HOC_SINH.Nháy nút
*
để đóng hộp thoại Show Table.Bước 3.Trên cửa sổ mẫu hỏi:Chọn ngôi trường GT(để gộp nhóm các bạn nam và các bạn nữ);Chọn các trường TOAN VAN (để tính các giá trị cần đưa vào mẫuhỏi).Bước 4.Để gộp nhóm, nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh View ( ightarrow)Totals.Nháy mũi thương hiệu chỉ xuống nghỉ ngơi cạnh yêu cầu của ô thuộc sản phẩm Total (hình 1) cùng cột TOAN, chọn Avg và thay tên trường thành TBTOAN.Nháy mũi tên chỉ xuống sinh sống cạnh đề xuất của ô thuộc mặt hàng Total (hình 1) và cột VAN, lựa chọn Avg và thay tên trường thành TBVAN.

Xem thêm: Hủy Dịch Vụ Chuyển Vùng Quốc Tế Mobifone Nhanh, Đơn Giản, Hướng Dẫn Hủy Chuyển Vùng Quốc Tế Mobifone

*

Hình 1. Mẫu mã hỏi ở cơ chế thiết kế

Bước 5.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnh Query ( ightarrow)Run để thực hiện mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 2).Bước 6.Lưu mẫu mã hỏi với thương hiệu THONG_KE.

Vào File ( ightarrow)Save as ( ightarrow)Gõ thương hiệu ThongKe ( ightarrow)Nháy OK.

*

Hình 2. Mẫu mã hỏi ở chế độ trang dữ liệu

Bài 3

Sử dụng csdl QUANLI_HS, chế tạo ra mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm tối đa của vớ cả chúng ta trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin).

Gợi ý làm bài:

Bước 1.Chọn đối tượngQueries;Bước 2.Chọn loại lệnhCreate query in kiến thiết view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn tên bảngHOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Nháy đúp chuột vào tên trường: toan, van, li, hoa, tin trong bảng HOC_SINH;Bước 5.Chọn lệnh View( ightarrow)Totals.. Chọn Group By ở sản phẩm Total. Click chuột vào mũi thương hiệu chỉ xuống sống cạnh nên của ô trực thuộc cột toan, li, hoa, van, tin hàng Total và lựa chọn max (lớn nhất).Bước 6.Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể thực hiện mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đậu Xanh Nguyên Hạt Nuoc Cot Dua, Cách Nấu Chè Đậu Xanh Nguyên Hạt Nước Cốt Dừa

Chú ý:

Nếu trong khi chọn trường để lấy vào chủng loại hỏi ta hướng dẫn và chỉ định nhầm ngôi trường thì rất có thể loại nó khỏi mẫu hỏi vẫn xây dựng bằng phương pháp chọn trường kia rồi thừa nhận phím Delete.Thứ tự các trường trong mẫu hỏi cũng hoàn toàn có thể được cầm cố đổi bằng phương pháp chọn trường cần di chuyển rồi kéo thả mang lại vị trí mới.